0.00€

Ostoskori on tyhjä.

0.00€

Ostoskori on tyhjä.

Eläinten hyvinvointilaki ja KAER-kokeet

Suomen Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan alainen työryhmä on aloittanut laatimaan ohjeistusta kokeissa käytettävien kohde-eläinten osalta. Laadittavalla ohjeistuksella on tarkoitus saattaa koetoiminta 1.1.2024 voimaan tulevan lain edellyttämällä tasolle koemuotojen jatkon turvaamiseksi. Saksaseisojakerho ry on mukana ohjeistuksen laatimisessa. 

Eläinten hyvinvointilaki on hyväksytty ja tulee voimaan 1.1.2024. Laki ei koske metsästystä, mutta se koskee kuitenkin mm. meidän KAER-kokeita. 

Laissa on siis määräyksiä mm. eläinkilpailuista ja niiden järjestäjien pätevyydestä. Lain 43 § 1 momentin mukaan ”Eläinkilpailu ja -näyttely eivät saa tarpeettomasti vaarantaa eläinten hyvinvointia.” Eläimellä meidän KAER-kokeiden osalta tarkoitetaan paitsi koiria mutta myös ns. kohde-eläimiä. 

Kohde-eläimellä tarkoitetaan lain esitöiden mukaan mm. LUT -kokeissa kettua (luolakoirien taipumuskoe ns. tekoluola) tai paimennuskokeissa lampaita. Itse laissa ei ole kohde-eläimen määritelmää eikä esitöissä ole mainintaa lintukoirakokeista. 

Suomen Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan alainen työryhmä on aloittanut laatimaan ohjeistusta kokeissa käytettävien kohde-eläinten osalta. Laadittavalla ohjeistuksella on tarkoitus saattaa koetoiminta lain edellyttämälle tasolle koemuotojen jatkon turvaamiseksi. Koemuotokohtaisten säännöstöjen osalta vastuu kuuluu koemuotojen haltijoille. 

Kennelliitto kutsui lintukoirakokeita järjestävät rotujärjestöt keskustelemaan asiat 3.5.2023. Kerhoa edustivat puheenjohtaja Nina Pärssinen ja koetoimikunnan puheenjohtaja Tommi Kinnunen. Paikalla oli myös edustajat Kanakoirakerhosta sekä noutajien ja spanieleiden rotujärjestöistä. 

Keskustelu koski paitsi sääolosuhteita kokeissa mutta myös tarhattujen lintujen käyttämistä lintukoirien kokeissa. Esillä oli myös Ruotsin malli tarhattujen lintujen käyttöä lintukoirakokeissa. Koiramme -lehdessä olleessa artikkelissa oli siteerattu Ruotsin ohjetta: kokeissa käytettävät linnut tulee vapauttaa luontoon viimeistään 60 päivää ennen koetta. Tavoitteenahan tällä on, että tarhatut linnut käyttäytyvät mahdollisimman pitkälti villin riistan tavoin. Tämän säännön tulkinta ei saamamme tiedon mukaan kuitenkaan estä maastossa vapaana olevia lintujen siirtämistä koetta varten toiseen maastoon. 

KAER-kokeiden järjestämisohjeessa on seuraava määräys: 

3. Tarhatut koelinnut 

Jos kokeessa tavataan tarhalintuja, jotka ylituomarin näkemyksen mukaan eivät käyttäydy villin riistan tavoin, ei tällaisella riistalla tehtyä riistatyötä hyväksytä. 

Jotta KAER-kokeista saadaan oikeaa tietoa koirien metsästysominaisuuksista jalosta varten, on myös meidän näkökulmastamme tärkeää, että tarhatut linnut käyttäytyvät mahdollisimman pitkälti luonnonvaraisten lintujen tavoin. 

Tapaamisessa 3.5.2023 keskusteltiin rakentavassa hengessä mm. kokeissa käytettävien tarhattujen lintujen kunnosta, niiden kuljettamisesta koealueelle ja vapauttamisesta luontoon. 

Neuvotteluita jatketaan touko-kesäkuun vaihteessa. Tässä asiassa teemme yhteistyötä Kanakoirakerhon kanssa. Asia vaatii epäilemättä vielä useamman kokouksen. 

SSK:n tavoite on, että lintujen vapauttamiselle ei aseteta karenssiaikoja vaan että voimme täsmennetyillä lintujen kuljettamista ja käsittelyä koskevilla ohjeilla täyttää lain edellyttämän tavoitteen. 

Uusi laki lisää luonnollisesti sekä koetoimitsijan että kokeen ylituomarin vastuuta koejärjestelyissä ja kokeen läpiviennissä. Tämä on todettu korostetusti lain esitöissä. Se edellyttää kokeen järjestäjältä ja ylituomarilta puuttumista tilanteisiin, jotka rikkovat lakia tai Kennelliiton ohjeistuksia. Ääritilanteessa ohjeiden vastainen menettely olisi peruste kokeen keskeyttämiseen. 

Olemme siis hereillä tässä(kin) asiassa. Kun asia etenee, tiedotamme siitä uudelleen. 

Nina Pärssinen
SSK:n puheenjohtaja

Uusimmat jutut

Juhlavuoden Junkkarin voittaja on Taikamäen Milla Magia ja Taina Viheri

Viikonloppuna yli 400 koiraa osallistui Junkkariin. Aamupäivällä semifinaalin jälkeen ltapäivän finaaliin karsittiin seitsemän koiraa. Kilpailun voitti bretoninarttu Taikamäen Milla Magia ja Taina Viheri. Saksanseisojakerho...

Nokkalan Rallin voitti 2023 Teerikujan Viljo

Nokkalan Ralli kisattiin 22.9.2023. Kilpailun nimettynä ylituomarina toimi Jouni Haapanen. Osallistujia oli 18. Kisan voitti lyhytkarvainen saksanseisoja Teerikujan Viljo, jonka omistaa Janne Nygren. Kaikki tulokset...

Eskon Puumerkin 2023 voittaja on Helmenpoimijan Asan

Voittajaluokan koirille suunnattu kilpailu kisattiin Lapualla perjantaina 22.9.2023. Kilpailun nimettynä ylituomarina toimi Tommi Kinnunen. Kisan voitti Helmenpoimijan Asan ja Mika Karppinen. Saksanseisojakerho onnittelee! Kilpailun tulokset...

Junkkarin koko käsiohjelma on julkaistu

Junkkarin koko käsiohjelma on nyt ladattavissa. Käsiohjelmasta selviää yleiset ohjeet, ilmoittautumisen liittyvät ohjeistukset, tärkeät yhteystiedot, Junkkarin koko ohjelma ja aikataulu sekä jalostukskatsemuksien aikataulut ja...

Tervetuloa Saksanseisojakerhon 80 juhlavuoden Junkkariin

Lämmin kiitos Saksanseisojakerholle saadessani kunnian toimia Junkkari 2023 päätuomarina. Omasta ensiosallistumisesta kanakoiran kanssa Junkkariin on kulunut 30 vuotta. Muistan elävästi innostuksen ja pienen jännityksen...

Kaupasta