0.00€

Ostoskori on tyhjä.

0.00€

Ostoskori on tyhjä.

Eläinten hyvinvointilaki ja KAER-kokeet

Suomen Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan alainen työryhmä on aloittanut laatimaan ohjeistusta kokeissa käytettävien kohde-eläinten osalta. Laadittavalla ohjeistuksella on tarkoitus saattaa koetoiminta 1.1.2024 voimaan tulevan lain edellyttämällä tasolle koemuotojen jatkon turvaamiseksi. Saksaseisojakerho ry on mukana ohjeistuksen laatimisessa. 

Eläinten hyvinvointilaki on hyväksytty ja tulee voimaan 1.1.2024. Laki ei koske metsästystä, mutta se koskee kuitenkin mm. meidän KAER-kokeita. 

Laissa on siis määräyksiä mm. eläinkilpailuista ja niiden järjestäjien pätevyydestä. Lain 43 § 1 momentin mukaan ”Eläinkilpailu ja -näyttely eivät saa tarpeettomasti vaarantaa eläinten hyvinvointia.” Eläimellä meidän KAER-kokeiden osalta tarkoitetaan paitsi koiria mutta myös ns. kohde-eläimiä. 

Kohde-eläimellä tarkoitetaan lain esitöiden mukaan mm. LUT -kokeissa kettua (luolakoirien taipumuskoe ns. tekoluola) tai paimennuskokeissa lampaita. Itse laissa ei ole kohde-eläimen määritelmää eikä esitöissä ole mainintaa lintukoirakokeista. 

Suomen Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan alainen työryhmä on aloittanut laatimaan ohjeistusta kokeissa käytettävien kohde-eläinten osalta. Laadittavalla ohjeistuksella on tarkoitus saattaa koetoiminta lain edellyttämälle tasolle koemuotojen jatkon turvaamiseksi. Koemuotokohtaisten säännöstöjen osalta vastuu kuuluu koemuotojen haltijoille. 

Kennelliitto kutsui lintukoirakokeita järjestävät rotujärjestöt keskustelemaan asiat 3.5.2023. Kerhoa edustivat puheenjohtaja Nina Pärssinen ja koetoimikunnan puheenjohtaja Tommi Kinnunen. Paikalla oli myös edustajat Kanakoirakerhosta sekä noutajien ja spanieleiden rotujärjestöistä. 

Keskustelu koski paitsi sääolosuhteita kokeissa mutta myös tarhattujen lintujen käyttämistä lintukoirien kokeissa. Esillä oli myös Ruotsin malli tarhattujen lintujen käyttöä lintukoirakokeissa. Koiramme -lehdessä olleessa artikkelissa oli siteerattu Ruotsin ohjetta: kokeissa käytettävät linnut tulee vapauttaa luontoon viimeistään 60 päivää ennen koetta. Tavoitteenahan tällä on, että tarhatut linnut käyttäytyvät mahdollisimman pitkälti villin riistan tavoin. Tämän säännön tulkinta ei saamamme tiedon mukaan kuitenkaan estä maastossa vapaana olevia lintujen siirtämistä koetta varten toiseen maastoon. 

KAER-kokeiden järjestämisohjeessa on seuraava määräys: 

3. Tarhatut koelinnut 

Jos kokeessa tavataan tarhalintuja, jotka ylituomarin näkemyksen mukaan eivät käyttäydy villin riistan tavoin, ei tällaisella riistalla tehtyä riistatyötä hyväksytä. 

Jotta KAER-kokeista saadaan oikeaa tietoa koirien metsästysominaisuuksista jalosta varten, on myös meidän näkökulmastamme tärkeää, että tarhatut linnut käyttäytyvät mahdollisimman pitkälti luonnonvaraisten lintujen tavoin. 

Tapaamisessa 3.5.2023 keskusteltiin rakentavassa hengessä mm. kokeissa käytettävien tarhattujen lintujen kunnosta, niiden kuljettamisesta koealueelle ja vapauttamisesta luontoon. 

Neuvotteluita jatketaan touko-kesäkuun vaihteessa. Tässä asiassa teemme yhteistyötä Kanakoirakerhon kanssa. Asia vaatii epäilemättä vielä useamman kokouksen. 

SSK:n tavoite on, että lintujen vapauttamiselle ei aseteta karenssiaikoja vaan että voimme täsmennetyillä lintujen kuljettamista ja käsittelyä koskevilla ohjeilla täyttää lain edellyttämän tavoitteen. 

Uusi laki lisää luonnollisesti sekä koetoimitsijan että kokeen ylituomarin vastuuta koejärjestelyissä ja kokeen läpiviennissä. Tämä on todettu korostetusti lain esitöissä. Se edellyttää kokeen järjestäjältä ja ylituomarilta puuttumista tilanteisiin, jotka rikkovat lakia tai Kennelliiton ohjeistuksia. Ääritilanteessa ohjeiden vastainen menettely olisi peruste kokeen keskeyttämiseen. 

Olemme siis hereillä tässä(kin) asiassa. Kun asia etenee, tiedotamme siitä uudelleen. 

Nina Pärssinen
SSK:n puheenjohtaja

Uusimmat jutut

Eläintenhyvinvointilain ja toimintaan ohjaavien ohjeiden huomioiminen Saksanseisojakerhon toiminnassa

Teemavuosi SSK:n tämän vuoden teemaksi on valittu eläinten hyvinvointilain ja tähän liittyvien eri ohjeiden siirtäminen osaksi toimintaamme.  Aiheista järjestetään koulutuswebinaarit ylituomareille, koetoimitsijoille ja alueellisille harrastekerhoille yhteisten...

Tietokantaan on tehty uusia ominaisuuksia

Tietokanta on päivitetty ja sinne on tehty uusia ominaisuuksia ja korjailtu muutamia bugeja. Kiitos kaikille palautetta ja kehitysehdotuksia antaneille. Koetoimitsijat - Koirakon tuomarin voi...

Talvikokeet Muotkalla – katso tulokset 2024

Talvikokeisiin osallistui molempina päivinä 29.3. ja 30.3. kolme ryhmällistä koiria. Muotkan Ruoktu tarjosi uusien omistajien kera oivalliset puitteet kokeen järjestämiseen. Luokkien parhaat ja kiertopalkintojen saajat Nuorten...

Vuosikokouksen 20.4.2024 yhteydessä pidettävien roturyhmien aikataulut ja ohjelmat

ROTURYHMÄ: Karkekarvainen saksanseisoja Aika ja Paikka: la 20.4.2024 kello 10.30 alkaen Hotelli IsoValkeinen, Kuopio 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri- Valitaan mahdolliset...

Vuosikokouksessa 2024 kiertopalkinnoilla palkittavat

KASVATTAJAPALKINNOT KARKEAKARVAISTEN TAULU - Kasvattajalle, jonka pentue on eniten palkittu nuortenluokassa. KENNEL METSÄLUOVIN om. Sauli Virtanen , 14.2.2022 syntynyt pentue (10kpl), 9 palkittua   LYHYTKARVAISTEN TAULU -...

Kaupasta