Pennun valinta

Pennun valintaan, hoitamiseen yms. liittyvää keskustelua. Tässä keskusteluosiossa ei pentukauppaa!

Valvoja: Maarit Seppänen

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

KOIRANHANKINTAOPAS

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 27.3.2010 11:02


Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Koiraa ostamassa

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 27.3.2010 11:08


Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

YLEISET OHJEET PEVISA

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 30.3.2010 15:12

2.3. ERITYISEHDOT REKISTERÖINNILLE

PEVISA-ohjelmassa pentueen rekisteröinnille FI/ER-rekisteriin voidaan asettaa seuraavia ehtoja ja rajoituksia:
Tutkimuspakko, jolloin koiralta vaaditaan Kennelliiton hyväksymä
tutkimustulos, jotta sen jälkeläiset rekisteröidään.

Siitoskielto sairausriskin perusteella, jolloin
1) sairaaksi todetun tai sovitun raja-arvon ylittävän tai alittavan koiran
jälkeläisiä ei rekisteröidä
2) sairauden kantajaksi todetun (DNA-testituloksen perusteella; koiran
sairaan jälkeläisen perusteella; koiran sairaan vanhemman/vanhempien
perusteella) koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä

Siitoskielto populaatiogeneettisin perustein, jolloin
1) pentuetta, jonka vanhemmista jompikumpi tai molemmat ovat
tuottaneet enemmän jälkeläisiä kuin rotukohtainen PEVISA-ohjelma
hyväksyy, ei rekisteröidä
2) halutaan rajoittaa lähisukulaisten keskinäisiä parituksia tai asettaa rajaarvo rekisteröitävän pentueen sukusiitosasteelle

Rekisteröintirajoitus jälkeläisten perusteella, jolloin
koiran jo syntyneet jälkeläiset tulee tutkia tai kartoittaa sovitulla tavalla,
ennen kuin sen seuraavat jälkeläiset rekisteröidään

Yhdistelmää koskeva vaatimus, jolloin
1) huonomman tuloksen saaneelle koiralle tulee käyttää parempaa
parituskumppania
2) rodulla käytössä olevalle jalostusindeksille asetetaan pentueen
vanhempia koskeva raja-arvo
3) DNA-testillä sairauden kantajaksi tai sairaaksi todetulle koiralle
vaaditaan käytettäväksi ko. sairaudesta vapaaksi todettua
parituskumppania

Jälkeläisten polveutumisen määritys tulee tehdä, jos perustellusta syystä
pentueen polveutumisen osoittaminen on tarpeellista ennen pentueen
rekisteröimistä. Polveutuminen tulee osoittaa oikeaksi Kennelliiton hyväksymän laboratorion tekemän DNA-polveutumismäärityksen avulla.

http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres ... je2010.pdf

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Koulutuksen vaikutus koiran luonteeseen

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 31.3.2010 18:49

Luonteen analysoimisesta

Inkeri Kangasvuo, julkaistu SH-lehti 1/1992
Yleensä koiran luonteen tulkitsemiseen liittyy myös sen käyttäytyminen eri tilanteissa, koska eriluonteiset koirat toimivat tietyssä tilanteessa eri tavoin. Palstatilaa on kuitenkin rajallisesti, joten pitäydyn yksinomaan luonneanalyysin puolella ja viittaan tekstin lopussa olevaan kirjallisuus- ja artikkeliluetteloon, mikäli lukijaa kiinnostaa enemmänkin aihe luonne/käyttäytyminen.

http://www.saunalahti.fi/samans/jutut/luonne.html

Rodunjalostuksessa pitäisi pyrkiä saamaan eri koirayksilöihin juuri sellaisia luonteenpiirteitä, jotka ovat koiralle hyödyksi niissä olosuhteissa, joissa sen on tarkoitettu työskentelevän. Jos luonnevaatimusten suhteen ollaan kriittisiä, voidaan saavuttaa samalla hyviä tuloksia myös käyttöominaisuuksien suhteen.

Lähteet:
• Scott J.P. & Fuller J.L: Genetics and Social Behaviour of the Dog
• Bruce Fogle: The Dogs Mind
• Valerie O´Farrel: Ymmärrä koiraasi
• Göran Bergman: Koiran käyttäytyminen
• Anders Hallgren: Koiraongelmia ja ongelmakoiria
• Anders Hallgren: Ihmisen paras ystävä
• Anders Hallgren: Shaping
• Anders Hallgren: Kotikoiran kasvatus
• Marie Hansson Hallgren: Paras Ystäväni
• Rene Sjöberg: Koirien kieli
• Erkki Pulliainen: Koiran luonne ja käyttäytyminen
• Stanley Coren: Koirien älykkyys, mitä koira tajuaa ja taitaa
• Koiramme-lehtien artikkeleja

Paavo Rapila: Koulutuksen vaikutus koiran luonteeseen

http://www.schutzhund.fi/article_paavo_ ... eseen.html

Koiran luonne, sen kehitys ja siihen vaikuttaminen
Artikkeli perustuu dosentti Kai Pelkosen 11.2.2001 pitämään luentoon
http://www.jangas.com/luonne.htm

Luonne ja käyttäytyminen
http://www.sdy.fi/jalostus/Luonne.html

Vastaa Viestiin