Ampumaratojen tulevaisuus

Keskustelua erästyksestä yleensä. Täällä voisi käydä keskusteluja koira-aiheiden ulkopuolella. Tarinoita ja turinoita harrastukseen liittyen.

Valvoja: Maarit Seppänen

Vastaa Viestiin
Salla Finnilä
VOI -luokan keskustelija
Viestit: 63
Liittynyt: 9.2.2006 09:52
Paikkakunta: Pohojois-Pohojammaa
Viesti:

Ampumaratojen tulevaisuus

Viesti Kirjoittaja Salla Finnilä »

Hei,

Turvallinen aseenkäsittely on olennainen osa metsästystä. Ampumaurheiluharrastus laillisella radalla hyvä tapa pitää nuoremmat ja miksei vanhemmatkin pojan/tytönkossit porukoissa ja pois kyliltä notkumasta. Ympäristönsuojelulain nykytulkinnan mukaan ympäri Suomea on suljettu lukuisia ampumaratoja, riippumatta siitä, mitkä niiden tosiasialliset, tutkimuksiin perustuvat ympäristövaikutukset ovat. Nykyisessä muodossa laissa ei huomioida ampumaratojen paikallisia ympäristöolosuhteita, vaan se toimii ns. hätävaran liioitteluna vähän samaan tapaan, kuin että liikenneonnettomuuksien välttämiseksi kiellettäisiin ketään lähtemästä kotoaan - vaikka kävelisi kuinka hissuksiin ja muut huomioiden.

Lainsäädännön järkiperäistämisestä on tehty kansalaisaloite, jota voi käydä kannattamassa:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/58

Yhtenä lukuisista esimerkkitapauksista
http://osh.sporttisaitti.com/ymparisto/
:)
Salla

Kansalaisaloitteen otsikko
Ampumaratojen ympäristölupa
Aloitteen päiväys
08.01.2013
Aloitteen muoto
Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä
Oikeusministeriön asianumero
OM 8/52/2013
Aloitteen sisältö

Ympäristösuojelulain muuttaminen ampumaratoja koskevissa asioissa

Esitän ympäristösuojelulain kohtaa muutettavaksi siten, että tutkimustulokset otetaan aina huomioon ympäristölupaa myönnettäessä. Ympäristölupa myönnetään vähintään kymmenen vuoden ajanjaksoissa, koska ampumaradan korjaaminen ja investoinnit eivät ole mahdollisia lyhyissä ajanjaksoissa. Vuosikymmeniä alueella olevan ampumaradan tilannetta seurataan, ei kielletä toimintaa, koska haitta- aineet eivät ole kulkeutuneet syvempään maaperään. Ampumaratojen kohdalla erityisesti tulisi ottaa huomioon maaperän happamuus, maaperän maalaji, vedenjohtavuus, orsiveden virtaussuunta, etäisyys pohjaveteen, etäisyys pohjaveden ottamoon ja alueen pohjaveden laatu sekä määrä. Myös edellä mainitut seikat tulisi vaikuttaa selkeästi ympäristölupiin.

Lisäksi tulisi antaa vuosikymmeniä vanhoille (yli 30 vuotta vanhoille) ampumaradoille parempi oikeusturva meluvalituksiin nähden. Vanhojen ampumaratojen lähelle rakentavan valitusoikeutta tulisi rajoittaa, ennen rakennuslupaa mainituilla rajoittavilla ehdoilla. Kunnan kaavoittaessa vanhan ampumaradan läheisyyteen tulee kunnan ensisijaisesti rakentaa meluvallit ampumaradalle. Jos ampumarata joudutaan siitäkin huolimatta siirtämään pois nykyiseltä alueelta, kunta sitoutuu rakentamaan vastaavan ampumaradan kohtuulliselle etäisyydelle. Kohtuullinen etäisyys tarkoittaa alle 20 km. kuntakeskuksesta. (Koskee myös kuntaliitosten jälkeen lakkautettujen kuntien ampumaratoja)
Perustelut

Ampumaratojen sulkemisen suurin syy on epäselvästi kirjoitettu ympäristösuojelulaki, ampumaratoja koskevissa asiakohdissa. Ampumaradat ovat tärkeitä kokoontumispaikkoja metsästäjille, seuroille ja riistanhoitoyhdistyksille. Ampumaradoilla koulutetaan metsästäjiä, reserviläisiä ja poliiseja. Ampumaratoja tarvitsevat myös urheilijat harjoitteluun. Suomessa on 1,5 miljoonaa ampuma-asetta ja jokaisen tulisi opetella turvallinen aseiden käsittely ja asennekasvatus ampumaradalla. Lisäksi turhat ja huonot riistalaukaukset vähenevät ohjatulla ampumaharjoittelulla virallisilla ampumaradoilla. Nykyisen ampumarataverkoston lakkautus edesauttaa turvattomuutta ja johtaa suurempiin ympäristöriskeihin.

Ampumaratojen omistajat joutuvat teettämään kalliita maaperä- ja pohjavesitutkimuksia, jotka pääsääntöisesti osoittavat, että maaperän pilaantumista ei ole tapahtunut. On luonnollista, että ampumaradan maaperän aivan pintakerroksessa 0-20 cm. syvyydellä on haitta-aineita. Vuosikymmeniä vanhoilla ampumaradoilla haitta-aineet ovat sitoutuneet kuitenkin pinta- ja humuskerrokseen. Tutkimustulokset ovat sen osoittaneet. Ympäristölupaa ei siitä huolimatta ole myönnetty ampumaradalle. Ampumaradan ympäristölupa on evätty varovaisuuteen nojaten eli perustuu ehkä ja jos sanoihin. Ampuma- aseissa käytetään kiinteässä muodossa olevia metalleja. Ampumaradalla ei käytetä nestemäisiä metalleja, kuten kaivostoiminnassa.
It tells you everything about everything and that's all I want to know (Frank McCourt: Angela's Ashes)

Seppo Reinikainen
VOI -luokan keskustelija
Viestit: 54
Liittynyt: 8.4.2009 10:46
Paikkakunta: Helsinki

Harvakseltaan kommentoitua

Viesti Kirjoittaja Seppo Reinikainen »

Ansiokasta toimintaa Sallalta tuoda esiin yksilötason vaikuttaminen eli kansalaisaloite.
Me olemme yleensä tuudittauneet odottamaan, että erilaiset edunvalvojat huolehtivat asioistamme meitä erityisemmin häiritsemättä.
Nykyisen aselain valmistelu kuitenkin aikoinaan osoitti, ettei edunvalvontaa ainakaan julkisuudessa näkynyt enempää metsästäjien kuin ampumaurheilua harrastavienkaan kohdalla.
Metsästäjäliitto taitaa olla profiloitunut enemmänkin palvelujen tarjontaan ja kilpa-ampujienliitto muistaakseni tyytyi toteamaan, että kyllä me tämän lain kanssa pystymme elämään. No, hiirulaiset elävät niistä muruista joita pöydältä putoilee.
Tämän lähihistorian valossa Sallan esiintuoma kansalaisaloite on tärkeä metsästäjien ja yleensä aseenomistajien tulevaisuutta pohdittaessa.
Ehkä aseet ja ampumaradat eivät ole koirankasvatuskerhon tärkeimpiä asioita, mutta eipä aloitteen allekirjoittaminen kovin paljon aikaa vie.

Seppo Reinikainen
metsästäjä ja
satunnaisesti kilpa-ampuja

Vastaa Viestiin