PEVISA muutoksia

Jalostustoimikunnan tiedotteita.

Valvoja: Maarit Seppänen

Vastaa Viestiin
Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

PEVISA muutoksia

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 21.2.2006 10:08

SKL-FKK:N KOIRAREKISTERIOHJE 2006

PEVISA

ROTUKOHTAISET ERIKOISOHJEET
Rotukohtaiset erikoisohjeet täydentävät koirarekisteriohjetta.
Tietoa perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) soveltamisesta
Jos hallitus on hyväksynyt rodulle rotukohtaisen PEVISA-ohjelman, asetetaan pentueen rekisteröinnille
FIN/ER-rekisteriin ohjelman mukaiset vaatimukset (vaatimukset rotukohtaisesti jäljempänä olevassa
listassa). Pentueen molempien vanhempien on oltava virallisesti tutkittu tietyn perinnöllisen vian tai
sairauden varalta seuraavasti:
Koira täytyy tutkimushetkellä/näytteenottohetkellä olla tunnistettu Kennelliiton hyväksymän
tunnistusmerkinnän avulla.
Tutkimuslausunnon antaa Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri/asiantuntija.
Voidaan vaatia, että koira on saavuttanut asetetun vähimmäisiän tutkimushetkellä tai että lausunto ei ole
annettua kuukausimäärää vanhempi.
Jos rodulle pakollisen tutkimuksen tulos ei vaikuta rekisteröintiin, hyväksytään lausunto, joka on
voimassa rekisteröintihetkellä tai astutushetkellä.
Lisäksi voidaan rotukohtaisesti kieltää sairaaksi todetun/tiettyä astetta vakavammin sairaan koiran
jälkeläisten rekisteröinti.
Jos rodulle pakollisen tutkimuksen tulos vaikuttaa rekisteröintiin (raja-arvo tai jalostuksesta
poissulkeva sairaus/vika), on tutkimuslausunnon oltava voimassa astutushetkellä. Muussa
tapauksessa pentue voidaan rekisteröidä FIN/ER-rekisteriin ainoastaan rotujärjestön puollon
perusteella myönnetyllä poikkeusluvalla. Poikkeusluvalla rekisteröidyn pentueen rekisteröintimaksu
on normaalia korkeampi (ks. koirarekisteriohjeen kohta 5).

Lyhytkarvainen saksanseisoja
lonkkakuvauspakko
minimi ikä kuvaushetkellä12 kk
HD raja-arvo B

Lyhytkarvainen saksanseisoja
Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 55 pentua. Viimeinen, rajan
ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Määräys astuu voimaan
1.7.2006.

ohjelma voimassa 31.12.2008 saakka

Vieras

Viesti Kirjoittaja Vieras » 21.2.2006 12:02

Siis korkeitaan 55 pentua. Nyt astutuslistoilta löytyy kuitenkin esim. yksi uros kolmen nartun kohdalta; uroksella on jo 41 pentua?

Vieras

Viesti Kirjoittaja Vieras » 21.2.2006 12:05

Sorry, lukihäiriö. Määräys astuukin voimaan 1.7.2006!

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

PERINNÖLLISET VIAT JA SAIRAUDET

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 15.3.2006 18:59

PERINNÖLLISET VIAT JA SAIRAUDET

http://www.kotiposti.net/casse/terveys.htm

Sivun aiheita, lisäksi linkkejä.

LONKKANIVELEN KASVUHÄIRIÖ (HD=hipdysplasia)

OSTEOKONDROOSI (OCD = osteochondritis dissecans)

PATELLALUKSAATIO eli polvilumpion sijoiltaanmeno

HÄNTÄMUTKA eli hännän nikamavika

HAMMASPUUTOKSET ja PURENTAVIAT

EPILEPSIA eli kaatumatauti

PDA eli avoin valtimotiehyt (patentti ductus arteriosus)

KIVESVIKA

KITALAKIHALKIO

MUUTA

Periytymisen ja sairauksien sanastoa:
Polygeeninen = monta geeniä
Kvalitatiivinen = yksi geeni
Resessiivinen = väistyvä geeni
Dominoiva = vallitseva geeni
Autosomaalinen = sukupuoleen sitoutumaton
Epätäydellinen dominanssi = dominoivasti periytyvä geenimutaatio (esim. blue merle)
Letaaligeeni = kuolemaan johtava (esim. ataksia)
Genotyyppi = yksilön perimä
Fenotyyppi = yksilön ilmiasu
HD = hip dysplasia (lonkkanivelen kasvuhäiriö)
OCD = osteochondritis dissecans (irtopala/läppä)
OD = osteodystrofia (luukudoksen ravitsemushäiriö)
HC = hereditary cataract, perinnöllinen harmaakaihi
PRA = progressiivinen retinaaliatrofia, etenevä verkkokalvon surkastuminen
RD = retinaalidysplasia, perinnöllinen verkkokalvon kasvuhäiriö
Lähteet:
Suomen pyreneläiset ry
http://www.thepetcenter.com/xra/ocd.html
http://www.canine-epilepsy.net/basics/basics_index.html
http://user.sgic.fi/~laelas/art_luettelo.htm
© Kennel Casse-Noisettes
- ethän kopioi ilman lupaa -

Vieras

Hännän nikamat

Viesti Kirjoittaja Vieras » 17.3.2006 20:04

Pitäisikö hännän nikamien lukumäärää seurata?

Onko 16 kappaletta lähellä oikeaa?

Vastaa Viestiin