Weimarinseisoja roturyhmäkokouksen esityslista 18.4.09

Eri rotujen harrastajien ja toimihenkilöiden tiedotteita.

Valvoja: Maarit Seppänen

Pia K.

Weimarinseisoja roturyhmäkokouksen esityslista 18.4.09

Viesti Kirjoittaja Pia K. » 14.4.2009 17:19

SAKSANSEISOJAKERHO RY:n VUOSIKOKOUKSEN
WEIMARINSEISOJA ROTURYHMÄKOKOUKSEN ESITYSLISTA:

-Rodun tämänhetkinen tilanne Suomessa
-Terveyskatsaus, terveyskyselyn tilanne
-Jalostustilastot (pentueet, koetilasto,metsästysominaisuudet ja luonne, lonkkatilasto)
-Ulkomuoto
-Jalostuksen pelisäännöt (JTO ja Pevisa)
-SSK:n jalostustoimikunnan valmistelema muutos esitys Pevisaan:
-Pentueen rekisteröinnin ehtona vanhemmilta lonkkakuvauslausunto
raja-arvolla C
-Yksittäisen koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla
korkeintaan 21 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue kuitenkin
rekisteröidään kokonaisuudessaan
-Esitys rodun yhteyshenkilöstä
-Vuosikokouksen henkilövalinnat
-Muut esille tulevat asiat

Terveisin,
Pia Kauppinen