SPINONE ROTURYHMÄPALAVERI Hämeenlinna 17.4.2011

Eri rotujen harrastajien ja toimihenkilöiden tiedotteita.

Valvoja: Maarit Seppänen

kerttu ylilauri
KVA -keskustelija
Viestit: 99
Liittynyt: 9.12.2005 18:56
Paikkakunta: Lumijoki
Viesti:

SPINONE ROTURYHMÄPALAVERI Hämeenlinna 17.4.2011

Viesti Kirjoittaja kerttu ylilauri » 17.4.2011 18:51

-1SPINONE ROTURYHMÄPALAVERI
Hämeenlinna 17.4.2011

Osallistujat:
Leo Mikkola
Salla Finnilä
Pasi Kohopää
Liisu Ollikainen
1. Kokouksen avaus

Pasi Kohopää avasi palaverin ja toimii puheenjohtajana spinoneitten roturyhmässä.

2. Rodun tämänhetkinen tilanne Suomessa

Edeltävän JTO.n tarkastelujakson jälkeen lähes kaikki pennut on viimevuosien
aikana myyty metsästäjille, kiitos kasvattajien harkitsevan pennutuksen ja näyttöjen hankkimisen.

Vuoden 2010 aikana lonkkakuvattiin 6 spinonea. Tulokset olivat 4xA, 1xB ja 1xD. Kyynärnivelet kuvattiin seitsemältä koiralta, joista 5x0/0, 1x0/2 ja 1x1/2. Rodun lonkkavikaprosentti 2005–2008 syntyneistä oli 24%. Omistajien ja kasvattajien ilmoittamia terveystietoja vuodelta 2010 tuli seuraavasti: 1 irtopala olkapäässä, 1 eturauhasongelmia. Rodun terveys on kokonaisuudessaan hyvä. Koko rodusta terveyskyselyyn on vastattu tai terveystietoja toimitettu 2002–2010 rekisteröidyistä koirista 70 prosentista koiria.

KAER-koekäyntejä rodulla oli 9 koiralla yhteensä 17 kpl. Tulokseen johti 6 koestarttia. Rodun palkitsemisprosentti 35,3 %. Koepalkinnoista oli 1xAVO1, 3xAVO3, 2xNUO1 ja 1xNUO3. Junkkarissa esitettiin 2 koiraa.

Spinone on monipuolinen metsästyskoira, ja näiden ominaisuuksien säilyttämiseksi mahdollisimman monen yksilön käyttöominaisuuksien testaaminen on tärkeää. 

Tuonteja on ollut Saksasta, Ruotsista, Hollannista ja Italiasta. Tämä on epävirallista tietoa koska vain Ruotsin tuonti on rekisteröity SKL:n. 
Jalostukseen käytettiin kolmea narttua, joista kaksi koepalkittuja ja kolmaskin KAER testattu sekä käytännön metsästyksessä käytetty. Yhdistelmien uroksista kaksi on Saksassa hyväksytty jalostusrekisteriin suomalainen palkittu KAER kokeessa.
Jatkossakin haasteena on geenipohjan harkittu laajentaminen.

Rotuyhdyshenkilö Kerttu Ylilauri esittää rotua harrastaville pyynnön toimia tuonneissa Suomen eläinsuojelulain mukaisesti ja hankkivan pennut kasvattajilta jotka jättävät kasvateilleen pyydettäessä hännät typistämättä.

Roturyhmässä keskustelimme erimaiden erilaisista typistys säännöistä, mutta olimme yhtämielisiä siitä, että tärkeintä on koiran luonne, rakenne ja terveys.
Koirat, joita on tuotu, on kasvatettu kohdemaan eläinsuojelulainsäädännön perusteella. Suomen lainsäädännön mukaan typistettyhäntäisten koirien tuonti on sallittua, joten metsästäjät voivat valita miten tuovat. Kuitenkin tuojien pitää ottaa huomioon harrastusta rajoittavat seikat (näyttelyt + kokeet).
Keskustelussa on ollut viritellä spinonekerho jonka alla voisimme toimia rotuamme edistäen. Perustava kokous on tarkoitus pitää SSK:n erikoisnäyttelyn yhteydessä Lapualla 11.6.2011. Kokoonkutsujaksi on lupautunut Satu Suutari.

3. Terveyskatsaus
Terveyskyselyyn on vastannut 70 % spinonen omistajista. Kasvattajien toivotaan kehottavan kasvattejaan vastaamaan kyselyyn. Myös kasvattaja itse voi antaa tiedot kasvateistaan. 

4. Rodun ominaisuuspisteet 2005–2010
Rodun keskiarvot
... ...... vauhti/ maastonpeit./ yhteistyö/ metsästyshalu/ seisontakynnys/ eteneminen
2005...... 2,2....... 2,5.............. 3,3............ 3,5................. 3,5.................. 3,7
2006...... 2,3........ 2,5............. 3,3............ 3,3................. 3,3.................. 3,5
2007...... 2,3........ 2,5.............. 3,3........... 3,6................. 3,3.................. 3,5 
2009...... 2,4........ 2,5............. 3,3............ 3,6................. 3,4.................. 3,3
2010...... 2,.5....... 2,5............. 3,3............ 3,7................. 3,3.................. 3,4
tavoite..... 3,0...... 3,0.............. 3,5............ 4,0................ 3,0 ….............. 4,0

Viiden vuoden seurantajaksolla ominaisuuspisteet ovat pysyneet melko lailla samoina. Metsästyshalu ja vauhti ovat hieman parantuneet, vastaavasti eteneminen on hieman heikentynyt.

5. Keskustellaan vuosikokouksen henkilövalinnoista
Erovuorossa: Hallitus: Vesa Nummi ja Tapio Mäki, molemmat käytettävissä jatkamaan. 
Varajäsenet:
Jalostusneuvojista erovuorossa Seppo Koivula (LK) Pasi Putkonen ( kk ) sekä jo aiemmin tehtävästään eronnut Salla Finnilä


6. Keskustelua näyttelysääntöjen kohdasta ”0sallistuminen käyttöluokkaan”
( asiasta SSK. Lehdessä no 1 /2011 sivu 9 sekä SSK:n kotisivujen pentulistan luokitteluista, samoin siitä' ollut esitys samassa lehdessä s 39

7. Esitys rodun yhteyshenkilöstä
Rotuyhdyshenkilönä on suostunut jatkamaan Kerttu Ylilauri

8. Spinone-mestaruuskokeen pitopaikka 2012
Jätetään auki, jätetään päätettäväksi myohemmässä vaiheessa, toivottiin kuitenkin metsäkoetta. Päätetään erkkarissa “spinonekerhon” perustamisen yhteydessä.
Sm 2011 pidetään Lumijoella 30.10.2011

9. Tulleet esitykset, keskustelua ajankohtaisista yhteisistä asioista

*1-on tullut esitys, että roturyhmässä esitellään seuraavalle vuodelle suunnitelmissa olevat pentueet. Kasvattajilla on näin halutessaan tilaisuus esitellä aiotut yhdistelmät harrastajille.
Kannatetaan esittelyä yleensä roturyhmässä. Tämä on myös hyvä tilaisuus markkinoida pentuja ja katsoa onko kysyntää. Nyt ei paikalla kasvattajia, joilla olisi tulossa pentuja.

*2- Spinone SM säännöistä on keskusteltu spinonesaitilla ja ne saivat siellä hyväksynnän. Jatkossa Spinone Sm säännöt ovat seuraavanlaiset:

SPINONEN SUOMENMESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT

Koe käydään mannermaisten kanakoirien erikoiskokeen (KAER) säännöillä.

Suomen spinone-rotumestaruudesta kilpaillaan KAER koemuodon kaikissa luokissa, ja mestaruuden saavuttaa kokeessa korkeimmalla pistemäärällä hyväksytyn palkintosijan saavuttanut koira.Mikäli pisteet menee tasan, ylemmässä koeluokassa kilpaileva koira voittaa. Jos sattuu niin, että molemmat kilpailevat samassa koeluokassa siinä tapauksessa nuorempi koirista voittaa. Voitto ei oikeuta viralliseen Suomen Kennelliiton hyväksymään titteliin.

Spinoneiden rotumestaruuskokeeseen otetaan seitsemän osallistujaa, jotka valitaan seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä:

1.Kuluvana vuonna korkeimman pistemäärän saavuttaneet spinonet joilla ko vuonna vesityö hyväksytysti suoritettuna.

2.Edeltävänä vuonna KAER-kokeissa palkitut koirat kokeissa saavutetun pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Koirilla on oltava vesityö suoritettuna kuluvana vuonna. 

3 Kuluvana vuonna suoritetun vesityökokeen pisteet.

Koe järjestetään jaettuna. 

Kokeisiin ilmoittaudutaan kirjallisesti järjestävän yhdistyksen ilmoittautumisaikaa ja muita määräyksiä noudattaen. 

Koska osallistuminen on rajoitettu, ilmoittautuneille on välittömästi ilmoittautumisajan päätyttyä tiedotettava kokeisiin pääsystä. 

Kokeen pitopaikka päätetään vuosittain Saksanseisojakerho ry:n vuosikokouksen yhteydessä järjestettävässä roturyhmäpalaverissa, jossa kokeen pito-oikeutta voidaan anoa.

Näitä sääntöjä voidaan tarvittaessa muuttaa keskustelupalstan yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä. Muutos vahvistetaan roturyhmäpalaverissa 

8 - Tiedoksi spinonet / vizlat haasteottelu ja sen säännöt. Näistä on myös keskusteltu foorumissa ja säännöiksi on siellä hyväksytty seuraavat säännöt:
Koe pidetään Lumijoella 19.11. 2011

*3 SPINONET / VIZSLAT HAASTEOTTELUN SÄÄNNÖT

Koe käydään mannermaisten kanakoirien erikoiskokeen (KAER) säännöillä.

Kokeessa kilpaillaan KAER koemuodon kaikissa luokissa, ja haasteottelun voittajaksi julistetaan rotu jonka kokeeseen osallistuneet koirat saavat yhteenlaskettuna enemmän pisteitä.

Haasteottelukokeeseen otetaan kuusi osallistujaa, jotka valitaan rotujen keskuudesta seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä:

1. Kuluvana vuonna korkeimman pistemäärän saavuttaneet koirat, joilla ko. vuonna vesityö hyväksytysti suoritettuna.

2.Edeltävänä vuonna KAER-kokeissa palkitut koirat kokeissa saavutetun pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Koirilla on oltava vesityö suoritettuna kuluvana vuonna. 

3 Kuluvana vuonna suoritetun vesityökokeen pisteet.

Koe järjestetään jaettuna. 

Kokeisiin ilmoittaudutaan kirjallisesti järjestävän yhdistyksen ilmoittautumisaikaa ja muita määräyksiä noudattaen. 

Koska osallistuminen on rajoitettu, ilmoittautuneille on välittömästi ilmoittautumisajan päätyttyä tiedotettava kokeisiin pääsystä. 

Järjestelyvastuu vuorovuosittain rotujen kesken. Järjestäjä saa valita onko koe KAER M vai KAER F tunnuksella.

Kiertopalkinto pokaali ja kirja on toimitettava seuraavaan vizla/ spinone haasteotteluun. Kirjaan tulee liittää kuva kisan voittaneesta koirakosta, koirien ja ohjaajien nimillä varustettuna.10. Kiertopalkintojen jakaminen (toimitetaan suoraan ) 
Lupaava nuori spinone –kiertopalkinto
spiu NUO1 Fragola Tornado 90 p. om. Ilkka Kurikka ja Tuulia Toivola.
kasv. KERTTU YLILAURI, LUMIJOKI 

Venlan-kruunu, joka jaetaan vuosittain kuluneella koekaudella parhaalla koepistemäärällä palkitulle spinonelle 

Spiu FRAGOLA RENE HIGUITA FIN59063/07 KAER M AVO 1 93 
om. MIKKO AUTTI, PIRJO M?KIKORTTILA (toimitetaan suoraan ) 
kasv. KERTTU YLILAURI, LUMIJOKI 

Spinone rotumestaruuskoe pidettiin Lumijoella 2010
mestaruutta ei jaettu

11. Muut esille tulevat asiat 
Ei muita asioita.