Vuoden 2012 Koirarekisteriohjeen muutokset hyväksyttiin

Eri rotujen harrastajien ja toimihenkilöiden tiedotteita.

Valvoja: Maarit Seppänen

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Vuoden 2012 Koirarekisteriohjeen muutokset hyväksyttiin

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 25.10.2011 07:52

Vuoden 2012 Koirarekisteriohjeeseen tulevat muutokset hyväksyttiin
Espoo, 6.10.2011 - Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 25.8. päivitetyn Koirarekisteriohjeen, joka tulee voimaan 1.1.2012. Elokuisen kokouksen päätöstä täsmennettiin 6.10.2011 pidetyssä hallituksen kokouksessa.


Päivitettyyn Koirarekisteriohjeeseen tuli kaksi keskeistä muutosta. Toinen koskee tilannetta, jossa rotukohtaiset terveystutkimusvaatimukset eivät ole täyttyneet astutushetkellä, eikä yhdistelmälle ole saatu etukäteen poikkeuslupaa. Kuluvana vuonna tällaisen pentueen on voinut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Ensi vuoden alusta kasvattajalla on kuitenkin mahdollisuus rekisteröidä yksi tällainen pentue FI- tai ER-rekisteriin. Ehtona on, että puuttuva tulos tai tulokset on saatu astutuksen jälkeen ja ne täyttävät rotukohtaiset vaatimukset. Pentueen rekisteröintimaksu on sen oman maksuluokan perusmaksu kaksinkertaisena. Kasvattaja voi käyttää tämän mahdollisuuden vain yhden kerran, minkä jälkeen hänen pitää huolehtia siitä, että vaaditut PEVISA-ehdot täyttyvät astutushetkellä.

Hallitus päätti tässä yhteydessä myös, että vuonna 2011 puuttuvien PEVISA-ehtojen vuoksi EJ-rekisteriin merkitty pentue voidaan kasvattajan anomuksesta siirtää FI/ER-rekisteriin, mikäli vanhempien astutuksen jälkeen saadut tulokset täyttävät rodun terveysvaatimukset. Muutos koskee vain vuoden 2011 aikana rekisteröityjä pentueita, koska niille ei ole ollut mahdollista hakea jälkikäteen poikkeuslupaa.

Hallitus päätti kokouksessaan 6.10.2011, että siirroista peritään alhaisimman rekisteröintimaksuluokan mukainen maksu. Siirtoja voidaan toteuttaa vuoden 2012 ajan. Jos koirille halutaan uudet rekisteritodistukset, pitää jo toimitetut rekisteritodistukset palauttaa siirtoa varten Kennelliittoon Päivi Rantasalolle. Kuoreen laitetaan tunnus ”EJ-siirto”.

Koirarekisteriohjeen ER- ja EJ-rekistereitä koskevat kappaleet on ensi vuoden ohjeessa eroteltu selvemmin FI-rekisteristä otsikon ”Liitännäisrekisterit” alle. Toinen keskeinen muutos ohjeeseen on tämän otsikon alle uutena kohtana lisätty kappale, joka koskee ER-rekisteröityjen koirien siirtoa FI-rekisteriin.

Koirarekisteriohje asetti ennen vuotta 2009 FI-rekisteröinnille tämänhetkistä tiukemmat vaatimukset. Tämän vuoksi ER-rekisterissä on tällä hetkellä koiria, jotka nykyisen ohjeen mukaan rekisteröitäisiin FI-rekisteriin. Asialla on merkitystä erityisesti sen takia, että FCI ei vahvista kansainvälisiä sertifikaatteja eli CACIBeja eikä kansainvälisen valion arvoja koirille, joilla on kolmen polven sukutaulussaan liitännäisrekistereihin merkittyjä vanhempia. Tämän vuoksi hallitus päätti, että ER-rekisteriin merkitty koira voidaan ensi vuoden alusta alkaen siirtää omistajan anomuksesta FI-rekisteriin, mikäli koira täyttää FI-rekisteröinnille nykyisin asetetut vaatimukset.

FI-rekisteriin merkitään koirat, joiden kaikki esivanhemmat kolmessa polvessa ovat joko FI-rekisterissä, Kennelliiton ER-rekisterissä tai niitä vastaavassa FCI:n tunnustamassa rekisterissä. Omistaja voi tarkistaa itse, ovatko kaikki koiran sukutaulun esivanhemmat FCI:n tunnustamassa rekisterissä.

Lista näistä rekistereistä on FCI:n sivuilla osoitteesta http://www.fci.be/circulaires/44-2011-annex.pdf. Lista päivittyy aika ajoin ja päivitykset kannattaa jatkossa tarkistaa FCI:n kiertokirjeiden listasta. Alkuperämaassaan liitännäisrekisteriin merkittyä tuontikoiraa ei kuitenkaan voi siirtää FI-rekisteriin, sillä Koirarekisteriohjeeseen lisättiin myös maininta, että tuontikoirat rekisteröidään FCI:n ohjesäännön mukaan Suomeen tuotaessa vastaavaan rekisteriin (FI-/ER-/EJ-rekisteri), johon se on merkitty alkuperäisessä rekisteritodistuksessaan. Myös FCI:n jäsenmaiden ja sopimuskumppanimaiden ulkopuolisista rekistereistä tulevat koirat voidaan FCI:n ohjesäännön mukaan rekisteröidä vain ER-rekisteriin.

Anomukset ER-rekisteristä FI-rekisteriin siirroille postitetaan Kennelliittoon Ritva Herralalle. Koiran alkuperäinen rekisteritodistus liitetään anomuksen mukaan ja kuoreen laitetaan tunnus ”ER-siirto”. Siirroista peritään alhaisimman rekisteröintimaksuluokan mukainen maksu ja niitä voidaan alkaa toteuttaa vuonna 2012.

Uusi Koirarekisteriohje on luettavissa kokonaisuudessaan Kennelliiton sivuilla osoitteessa www.kennelliitto.fi > Lomakkeet ja säännöt > Jalostus ja kasvatus.

Lisätietoja:
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry.
Jalostusneuvoja Päivi Rantasalo, puh. (09) 8873 0229, paivi.rantasalo(at)kennelliitto.fi
Jalostussihteeri Hanna Bragge, puh. (09) 8873 0213, hanna.bragge(at)kennelliitto.fi

Rekisteröintiä koskevat säännöt 2012

Koirarekisteriohje 2011
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres ... jes117.pdf

Koirarekisteriohje 2012, voimassa 1.1.2012 alkaen
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres ... 082011.pdf


Koirarekisteriohjetta täydentävät rotukohtaiset erityisehdot 2011
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres ... liite1.pdf

Koirarekisteriohjeita täydentävät rotukohtaiset erityisehdot 2012
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres ... liite1.pdf

Miksi uusissa erityisehdoissa (2012) ei näy rotua lkss?
Kennelliiton moka, jonka ovat luvanneet korjata.