Koirien viat ja sairaudet julkisiksi

Kanakoirien jalostukseen liittyvää keskustelua.

Valvoja: Maarit Seppänen

Heimo Hongisto
Juniori
Viestit: 4
Liittynyt: 27.3.2022 13:59

Koirien viat ja sairaudet julkisiksi

Viesti Kirjoittaja Heimo Hongisto »

Olen pyytänyt puheenvuoron Saksanseisojakerhon tulevaan vuosikokoukseen 24.4. 2022 esitelläkseni hankkeen jolla koirien viat ja sairaudet saadaan julkisiksi. Nykyisin julkistuksen piirissä on PEVISAn avulla , lähinnä luustoa koskevia vikoja ja ne ovat vain pieni osa koirien yli kahdestasadasta sairaudesta. Sen lisäksi on erilaisia vapaaehtoisia ilmoitusjärjestelyjä. Meillä Saksanseisojakerholla on terveystietoilmoitus. Terveysilmoituksia lienee tehty joitakin satoja,kun Kennelliiton kirjoissa on 31800 mannermaista kanakoiraa.

Ongelma on se, että koirakohtaisista sairauksista ei tiedetä tarpeeksi, jotta voitaisiin välttää jatkossa virheiden siirtyminen seuraaviin sukupolviin.

Tarvitaan selkeä järjestelmä jolla PEVISAn ulkopuolisetkin viat ja sairaudet saadaan tietoon.

Yhteiskunnan suunnasta paine koiranpitoa kuohtaan tulee yhä kasvamaan, viat ja sairaudet mukaan lukien.

Lainsäädäntö tulee tiukkenemaan. Kielletyksi tulee jalostusyhdistelmät joista tulisi merkittävää hyvinvoitihaittaa aiheuttavia vikoja ja sairauksia.

Eläinlääkärit suhtautuvat myönteisesti koirien vikojen ja sairauksien julkisuuteen. Esimerkkinä tästä on eläinlääkärien vuosikausia ajama lyhytkallloisten koirien valvonnan ottaminen lainsädäntöön.

Järjestelmä sairauksista tiedottamiseen on jo olemassa: Kennelleliiton Jalostustietojärjestellmä.

Koriemme sairauksien piilottamiseen, ikävä kyllä, suurimmat syylliset olemme me itse - vastuu on meillä.

Ajattelutapa - EI KUULU MUILLE on lyhytnäköistä.
Sairauksien/vikojen julkisuus ei millään tavoin vähennä koiran omistajan valtaa päättää koiran jalostuskäytöstä.

Ilmoitusmenettelyllä edistettäisiin laajasti koirien hyvinvointia, tuotettaisiin nykytilaan varrattuna moninkertainen määrä faktatietoa jalotuksen suunitteluun, sairauksien ja vikojen periytyvyyden tótemiseen ja tutkimiseen. Ilmoitusmenettely muuttaisi koirien omistajien suhtautumista perinnöllisiin sairauksiin kriittisemmäksi ja ohjaisi kasvattajia avoimeen tiedon jakoon. Menettely mahdollistaa laajan tiedoston jalostajien käyttöön sairauksien periytymistavoista. Samalla annettaisiin vahva viesti julkisuuteen kenneltoiminnan vastuullisuudesta.

Sairauksien ilmoitsmenettelyn laajennus:
Osapuolina olisivat
- halukkaat rotujärjestöt ja rotuyhdistykset
- Suomen Kennelliitto ja kennnelpiirit
- eläinlääkärit ja
- Kennelliiton koiraerkisteriin merkittyjen koirien omistajat

Koiran omistajan suostumus:
Koiran omistaja antaisi suostumuksensa hyväksymällä Suomen Kennelliiton ilmoitumenettelyehdot erillisellä sopimuksella, jossa on valtuutus eläinlääkärille antaa tiedot koiran viast/sairaudesta Suomen Kennelliitolle.

Ilmoitusmenettylyhankkeen toimeenpano Saksanseisojakerhon kokouksessa:
Päätetään ilmoitusmenettelyn käynnistämisestä ja perustetaan työryhmä asiaa hoitamaan.

Imoitusmenettelyhankkeen toteutus:
1. Työryhmä esittelee hankkeen kennelliiton jäsenyhdistyksille
2. Jäsenyhdistykset vievät hanke-esityksen Kennelliiton päättävän elimen ( valtuusto ) hyväksyttäväksi
3. Kennnelliito ja koiran omistaja tekvät valtuutussopimuksen sairauksien ja vikojen ilmoittamisesta
4. Eläinläääkäri ja Kennelliitto tekevät sopimuksen jolla eläinlääkri on mukana sairauksien/vikojen ilmoitusjärjestelmässä
5. Koira eläinlääkärillä - diagnoosi
6. Eläinlääkäri ilmoittaa vian/sairauden jalostustietojärjestelmään
7. Tiedot ovat jalostajien, jalostuksen ohjaajien, koiran hankkijoiden ja tutkijoiden käytettävissä.

Tehkäämme näin koirien terveyden puolesta.-