Vuoden 2011 alussa voimaan tulevat koirarekisteriohjeen muut

Kanakoirien jalostukseen liittyvää keskustelua.

Valvoja: Maarit Seppänen

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Vuoden 2011 alussa voimaan tulevat koirarekisteriohjeen muut

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 17.9.2010 17:17

Vuoden 2011 alussa voimaan tulevat koirarekisteriohjeen muutokset
Espoo, 7.9.2010 - Hallitus hyväksyi kokouksessaan 26.8. päivitetyn koirarekisteriohjeen, joka tulee voimaan 1.1.2011. Päivitetty koirarekisteriohje on luettavissa Kennelliiton internetsivuilla osoitteessa www.kennelliitto.fi > Lomakkeet ja säännöt > Jalostus ja kasvatus.

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusj ... je2011.htm

Ohjeen keskeisiä muutoksia ovat:

Kohta 2.1:
Pennut tulee rekisteröidä puolen vuoden kuluessa niiden syntymästä.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asianmukaisesti täytetty pentueilmoitus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa ennen kuin pennut ovat täyttäneet 6 kk. Myös kuolleena syntyneet ja ennen rekisteröintiä kuolleet pennut ilmoitetaan. Kuolleita pentuja ei rekisteröidä, vaan tarkoitus on vain kerätä tilastotietoa.

Kohta 3.1:
Vapaaehtoisetkin polveutumisen varmistukset pitää tehdä koirarekisteriohjeen kohdan 3.2 mukaisesti, jotta Kennelliitto huomioi tuloksen. Polveutuminen pitää varmistaa, jos on pienikin epävarmuus pennun tai pentueen vanhemmista. Koirarekisteriohjeen kohdan 3.2 ehdot ovat samat kuin aiemminkin. Ehtoihin kuuluu muun muassa, että näytteet ottaa eläinlääkäri tai Kennelliiton hyväksymä henkilö (kennelneuvoja tai aluekouluttaja tai Kennelliiton hyväksymän laboratorion edustaja), koirien tunnistusmerkintä tarkistetaan ja käytetään Kennelliiton lähetettä. Näytteet pitää myös tutkia Kennelliiton hyväksymässä laboratoriossa.

Kohta 5:
Poikkeuslupa pitää olla myönnetty ennen astutusta tai pentue voidaan merkitä ainoastaan EJ-rekisteriin. Kasvattajalle rekisteröidään vain yksi pentue EJ-rekisteriin tällä perusteella.

Kennelliitto ei enää käsittele jälkikäteen tulleita poikkeuslupa-anomuksia. Poikkeuslupaa pitää ryhtyä anomaan hyvissä ajoin ennen astutusta ja kasvattajan allekirjoittaman anomuksen lisäksi tarvitaan rotujärjestön allekirjoitettu lausunto. Rotujärjestö ottaa anomukseen kantaa sen perusteella, täyttävätkö koirat/yhdistelmä rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset. Kielteisen lausunnon perusteluna voidaan ilmoittaa myös muu mahdollinen painava ja ilmeinen geneettinen riski.

Kohta 7:
Jos koiran polveutuminen on epäselvä, eikä sitä saada varmistettua, voi Kennelliitto rekisteristä poistamisen asemesta perustellussa tapauksessa myös siirtää koirat EJ-rekisteriin (ei jalostukseen) niin, että niiltä poistetaan se osa sukutaulua, joka on väärä tai jonka oikeellisuutta epäillään. Tällaisessa tapauksessa EJ-rekisteriin siirretään myös koiran mahdolliset jälkeläiset. Koirat voivat edelleen olla mukana virallisessa harrastustoiminnassa ja niistä kerätään tietoa, mutta jalostuskäyttö on kielletty. Koska polveutuminen on epäselvä, ei koiria myöskään voi siirtää pois EJ-rekisteristä.

Kohta 10.2:
Muutaman rodun rotukohtaiset erityisehdot mahdollistavat rotuunotot. Asiaa on nyt tarkennettu niin, että rotuunotto ei ole tarkoitettu Kennelliitossa rekisteröityjen koirien jälkeläisille.

Kohta 11.2:
Tässä kohdassa kerrataan, missä tapauksissa koira rekisteröidään EJ-rekisteriin. Kohtaan on nyt tarkennettu, että ei jalostukseen -rekisteröity tuontikoira merkitään EJ-rekisteriin.

Kohta 11.3:
Kohdassa kerrotaan, miten siirrot rekisterien välillä tapahtuvat. Kohtaan tehdyillä muutoksilla on tarkoitus saada sujuvampi käytäntö sille, miten vanhemmalta astutushetkellä puuttuvan PEVISA-tutkimustuloksen vuoksi EJ-rekisteriin merkittyjen pentujen kohdalla toimitaan.

Pennun omistaja odottaa, että koira aikuistuu ja varmistuu siitä, että se täyttää rotunsa PEVISA-vaatimukset ja hankkii rotujärjestön lausunnon siitä, täyttääkö koira rodun JTO:n terveyssuositukset. Sen jälkeen hän voi anoa Kennelliitolta koiransa siirtoa pois EJ-rekisteristä. Kennelliitto voi tapauksesta riippuen edellyttää jotain muutakin selvitystä ennen kuin asia käsitellään.

Jos pentue on merkitty EJ-rekisteriin sen vuoksi, että sen vanhemmalla ei astutushetkellä ollut rodun PEVISA-ehtojen mukaista tutkimustulosta, tarkistaa Kennelliitto pentueeseen kuuluvan koiran EJ-rekisteristä siirtoa koskevan anomuksen yhteydessä, onko vanhemman puuttuva tutkimus tehty astutuksen jälkeen ja täyttääkö tulos rodun PEVISA-vaatimukset. Vanhemmat kannattaa siis aina tutkia, vaikka jälkikäteenkin, jotta jalostusyksilön vaatimukset ja suositukset aikanaan täyttävien pentujen omistajilla olisi parempi mahdollisuus saada koiransa siirrettyä EJ-rekisteristä pois.

Jos koira on merkitty EJ-rekisteriin jonkin perinnöllisen sairauden tai vian tai epäselvän polveutumisen vuoksi, ei koiraa voi siirtää pois tästä rekisteristä.

Nartun pennuttamiseen liittyvät keskeiset ohjeet:
Nartulle rekisteröidään korkeintaan 5 pentuetta (edellyttäen että rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettama jälkeläisraja ei ylity jo ennen tätä pentuemäärää). Näistä viidestä pentueesta yksi saa syntyä niin, että väli edelliseen pentueeseen on alle 10 kk. Tähän ei tarvita poikkeuslupaa, mutta nartun seuraavaan synnytykseen pitää jättää vähintään vuoden väli. Kaikkien muiden pentueiden välin on aina oltava vähintään 10 kk.

Yli 8-vuotias narttu:
Jos astuttaa 8 vuotta täyttäneen nartun, pitää pentueilmoitukseen liittää ennen nartun astuttamista annettu eläinlääkärintodistus, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Todistus ei astutushetkellä saa olla 6 kk vanhempi. Jos tällaista todistusta ei ole, voidaan pentue merkitä vain EJ-rekisteriin. Yli 8-vuotiasta narttua ei saa astuttaa niin, että synnytysten väliin jää alle 10 kk.

Pentueen vanhempien pitää astutushetkellä täyttää rotukohtaisen PEVISA-ohjelman ehdot tai pentueen rekisteröintiin pitää ennen astutusta saada Kennelliiton myöntämä poikkeuslupa.

Rotukohtaiset erityisehdot (sisältää PEVISA-ehdot) löytyvät linkistä (pdf).

Epävarmoissa tilanteissa tulisi etukäteen tarkistaa Kennelliitosta täyttääkö pentue rekisteröinnin ehdot. Kennelliittoon voi myös toimittaa kopion ulkomaisen koiran rekisteritodistuksesta tai terveystutkimuslausunnosta ja tarkistaa hyväksytäänkö se.


Koirarekisteriohje 2011 (pdf), voimassa 1.1.2011 lähtien

Lisätietoja:
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry.
Jalostusneuvoja Päivi Rantasalo
puh. (09) 8873 0229
paivi.rantasalo(at)kennelliitto.fi

Jalostussihteeri Hanna Bragge
puh. (09) 8873 0213
hanna.bragge(at)kennelliitto.fi

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Kasvattajasitoumus, allekirjoittaa uusi sitoumus 2010 aikana

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 9.12.2010 14:08

Tarkennettu kasvattajasitoumus ja uusi koiranomistajan ja -haltijan perussääntö voimaan 1.1.2011

Espoo, 1.12.2010 - Kennelliiton valtuusto tarkensi kokouksessa 20.11.2010 kevätvaltuustossa hyväksyttyä kasvattajasitoumusta, joka tulee voimaan 1.1.2011. Uuden sitoumuksen on allekirjoittanut jo yli 4 000 kasvattajaa ja nämä sitoumukset tulevat automaattisesti voimaan 1.1.2011. Kun vanhan sitoumuksen voimassa olo loppuu tänä vuonna, kaikkien kasvattajien tulee siis allekirjoittaa uusi sitoumus vuoden 2010 loppuun mennessä. Lue lisää...

http://www.kennelliitto.fi/fi

https://omakoira.kennelliitto.fi/jasentiedot/login.aspx

Täällä voit allekirjoittaa sähköisen kasvattajasitoumuksen. Allekirjoitus tallentuu jäsentietoihisi ja näkyy jäsentiedoissasi pätevyytenä. Kasvattajasitoumus 2011 tulee voimaan 1.1.2011, mutta sen voi hyväksyä täällä etukäteen. Näkyviin tulee hyväksymispäivä.

Kasvattajasitoumus on vahvistettu Kennelliiton valtuustossa toukokuussa 2010. Valtuusto kuitenkin tarkensi marraskuussa 2010 kohtaa 3. Alkuperäinen sanamuoto kuului: ”Kasvatan rekisteröintikelpoisia, terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritelmän mukaisia.” Valtuuston tekemän tarkennuksen jälkeen sanamuoto kuuluu: ”Kasvatan rekisteröintikelpoisia koiria. Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritelmän mukaisia.”

Niiden, jotka ovat allekirjoittaneet uuden kasvattajasitoumuksen ennen tarkennusta, ei tarvitse allekirjoittaa sitä uudestaan.

Lue kasvattajasitoumus alla olevasta linkistä:
Kasvattajasitoumus (pdf)
https://omakoira.kennelliitto.fi/jasent ... toumus.pdf

http://www.kennelliitto.fi/FI/kennellii ... us2011.htm

https://omakoira.kennelliitto.fi/jasent ... tract.aspx

Vastaa Viestiin