Sivu 1/1

Tuonnin rekisteröinti

Lähetetty: 15.6.2011 11:37
Kirjoittaja Seppo Koivula
Tuonnin rekisteröinti

Jos et rekisteröi tuontikoiraa Kennelliiton koirarekisteriin, koirasi ei näy myöskään Saksanseisojakerhon tietokannassa.

http://intranet.saksanseisojakerho.fi/koira_rek_nro.php

Tarkoittaa, ettei koiran saavuttamia tuloksia voida kirjata SSK:n tietokantaan.
Jalostuskäyttö edellyttää koiran rekisteröintiä Kennelliiton koirarekisteriin, johon on uroksen osalta joitakin poikkeus-sääntöjä.

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusj ... rointi.htm

Kaikkia rotuja koskevia rekisteröintiehtoja
Molempien vanhempien tulee olla rekisteröityjä. Emän on oltava Kennelliiton rekisterissä ja myös isän, mikäli se on tuontikoira. Jalostuskäyttöä varten Suomeen tuodut, ulkomaalaisomistuksessa olevat urokset (ns. jalostuslaina) katsotaan tuontikoiriksi viimeistään sen jälkeen, kun uroksen ensimmäisen Suomeen rekisteröidyn pentueen syntymästä on kulunut 12 kk. Tämän jälkeen uros on rekisteröitävä Suomeen, mikäli sitä vielä käytetään jalostukseen

Kennelliittoon rekisteröimättömiä tuonteja on maassamme aika paljon. Osa niistä rekisteröidään myöhemmin, kun jalostuskäyttö on ajankohtainen tai tuloksia alkaa syntyä. Näissä tapauksissa ainakin vanha tulostieto jää usein kirjaamatta SSK:n tietokantaan.

Yksi syy, ettei koiraa ole rekisteröity FI tai FIN tunnukselle, on typistetty häntä. Suomessa typistettyjen koirien koe- ja näyttelykäynnit on eläinsuojelun nimissä lähes kokonaan kielletty.

Jalostuskäyttö on sallittua, mutta jalostusnäyttöjen saanti (kokeet ja näyttelyt) on maassamme näiltä koirilta lailla estetty. Joten näiden tuontien osalta koiranjalostus saattaa kärsiä vakavia menetyksiä.

Esim.
Korthalsingriffoni, joka on tuotu Suomeen ja saavuttanut erinomaisia tuloksia näyttelyissä. Koira on rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin 10.3.2011, joten kaikki viisi näyttelytulosta puuttuu SSK:n tietokannasta.

JV-09 GRIFFINORR DIANA
FI17315/11 (S67555/2008)

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoir ... 5/11&R=107

Näyttelytulokset
SA, ROP, SERT, Sipoo 17.4.2011
VSP, SERT, Porvoo 11.9.2010
VASERT, Helsinki (Voittaja-09) 12.12.2009

Ainakin harrastuksen parissa toimivien ja vaikuttajien tulisi pyrkiä siihen, ettei rotujen jalostusta vaikeuteta.

Monet nykyiset toimet koetaan esteeksi harrastukselle ja koiranjalostukselle, joten ”tiukkapipoisuudesta” tulisi luopua, kaikilla tasoilla.

Osa kasvattajista tutustuu itse urokseen ennen jalostuskäyttöä. Näin on aina ollut, vaikka viralliset näytöt on useammissa tapauksissa käytettävissä. Vain lähempi tutustuminen persoonaan antaa koko kuvan koirakosta, joka syvenee kanssakäynnin pidetessä.

Lähetetty: 16.6.2011 11:12
Kirjoittaja Susanna Järvinen
Yksi este rekisteröinnille on Kennelliiton älytön hintapolitiikka -tuontikoiran rekisteröinti maksaa tänä päivänä tuossa klubissa 70 euroa!? Mihinhän tuokin hinta perustuu, koira on jo alkuperämaassaan rekisteröity ja siitä on siellä maksettu.

Lähetetty: 16.6.2011 14:38
Kirjoittaja Mervi Kukkonen
Tuohon Suskin kommenttiin vielä lisäys, että tuontikoirista syötetään tuolla hinnalla (70e) KoiraNettiin vain 3 sukupolvea. Kysin kerran millä perusteella vain kolme, kun siitä kerta pitää vielä maksaa - en saanut vastausta.. Kysyin vielä, että paljonko pitäisi maksaa lisää että syöttäisivät ne kaikki neljä mikä rekisteripaperissa näkyy.. Vastaus oli vaan että käytäntö/ ohjeistus on että niistä syötetään se kolme..

Kävin pari vuotta sitten läpi noin 10 kk tuontia ja 8:ssa syötetyssä oli aika perustavaa laatua olevia virheitä, mm. nartut oli uroksia, syntymäaikoja useissa väärin, oli käytetty sekä VDD että VDH rekisterinumeroa jolloin koiralla saattoi olla jälkeläisiä kahdella eri numerolla jne jne.. Noita virheitä kyllä sitten korjailivat kun niistä laittoi viestiä menemään..

Rotukirjan pito

Lähetetty: 17.6.2011 13:41
Kirjoittaja Seppo Koivula
Ilman sotkuja

Saksassa rotujärjestö pitää rotukirjaa.

Lähetetty: 17.6.2011 21:44
Kirjoittaja Heikki Sarvikivi
:roll:

Lähetetty: 17.6.2011 21:47
Kirjoittaja Heikki Sarvikivi
:roll:

Rekisteröinti

Lähetetty: 18.6.2011 19:48
Kirjoittaja Seppo Koivula
Saksanseisojakerho tallentaa tuloksia omaan tietokantaansa.
Myös koiran rekisteröintitietoja on mahdollista täydentää.
Näin tehtiin aikaisemmin, ennen nettikautta.
Jos halutaan pitää SSK:n ja Kennelliiton koirarekisteri yhtäpitävänä,
asiaa kannattaa harkita kaksi kertaa.
Jos joskus päästään kansainväliseen yhtenäiseen tunnisteeseen, jolloin koiran nykyinen asuinmaatunniste on erillinen, eikä muuta varsinaista tunnistetta, ongelmat voisivat vähentyä.

Lähetetty: 6.7.2011 06:33
Kirjoittaja marja katajamaa
Se vaikuttaa myös noihin lonkkaindekseihin, joiden kehittämiseen Kennelliitto on nyt paneutumassa. Vaikka meidänkin kaikkien ulkomailla tapahtuneiden astutusten "isien" tiedot on lähetetty kennelliittoon, niin he ovat katsoneet oikeudekseen olla kirjaamatta ne sinne sukutauluihin - vaikka siis ne tiedot tietysti rekisteröintiä varteen vaativat... :roll:
Viimeisen rekisteröinnin kanssa oli pieniä ongelmia siksi, kun rekisteröintiosastolta puuttui saksan kielen taitoinen henkilö.

Lähetetty: 18.8.2011 10:15
Kirjoittaja marja katajamaa
Tänään tuli sellaista informaatioo lonkkatulosten kirjausta koskien, että kun olette rekisteröimässä pentuetta niin pyydätte erikseen kirjaamaan myös ulkomaisten vanhemmaiskoirien lonkkatiedot. 8)

JALOSTUKSEN PAINOPISTE JA TOIMINTAMENETELMÄT

Lähetetty: 22.8.2011 09:21
Kirjoittaja Seppo Koivula
Vanha ohjeistus, joka kannattaa pitää mielessä.
Seppo Koivula kirjoitti:Ammatilaisen tekstiä.

MP SAKSANSEISOJAKERHO ry

III. JALOSTUKSEN PAINOPISTE JA TOIMINTAMENETELMÄT

Jalostustoimikunta
Koska jalostuksessa vallitsee vapaan valinnan periaate, kasvattaja vastaa jalostustyöstä ja suoritetuista parituksista.
Käytännön jalostusta toteuttamaan ja ohjaamaan vuosikokous on valinnut jalostustoimikunnan. Jalostustoimikunta pyrkii ennenkaikkea tietojen jakamiseen kasvattajien käyttöön.
Tämän työohjeen yleisperiaatteet ovat vähimmäisvaatimuksineen jalostustoiminnan runkona ja ohjeena kuitenkin niin, että kukin tapaus käsitellään yksilöllisenä ja harkinnan mukaan voidaan näistä ohjeista joustaa tai niitä voidaan tarvittaessa tiukentaa. Vähimmäisvaatimukset arvioidaan suomalaisen lyhytkarvaisen saksanseisojakannan kulloisenkin tason mukaan painottaen pyrkimystä mahdollisimman korkealaatuiseen jalostukseen.

Toimikunta pyrkii työssään ehdottomaan puolueettomuuteen ja noudattaa SKL-FKK:n ja Saksanseisojakerho ry:n yleisiä toimintaperiaatteita. Toimikunta vastaa sille esitettyihin kirjallisiin tiedusteluihin, jotka on tehty riittävän ajoissa, mieluiten vähintään kaksi kuukautta ennen odotettua kiimaa. Toimikunnan päätös koskee vain sitä astutuskertaa, johon tiedustelu kohdistuu.

Toimikunta tehdessään siitosyhdistelmäehdotuksen edellyttää kasvattajalta, että
 kasvattaja on Saksanseisojakerho ry:n jäsen
 kasvattaja on tehnyt SKL-FKK:n kasvattajasitoumuksen
 kasvattaja huolehtii pentujen ilmoittamisesta Junkkari-kilpailuun, joka on nuorten koirien perinnöllisten käyttöominaisuuksien ja ulkomuodon katselmustilaisuus
 kasvattaja pyrkii sijoittamaan pennut rodunomaiseen käyttöön

Jalostukseen käytetään ainoastaan yksilöitä, jotka ovat tiettävästi vapaita perinnöllisistä sairauksista ja vioista sekä polveutuvat riittävän terveiksi tunnetuista suvuista.

Yleisperiaatteena on, että jalostusvalinnassa urokselle on asetettava suuremmat vaatimukset kuin nartulle. Jalostusyhdistelmässä voivat uroksen ja vastaavasti nartun näyttely- ja koetulokset ym. jossain määrin korvata toisen osapuolen puuttuvia tuloksia. Liian läheistä sisäsiitosta vältetään FCI:n suosituksen mukaisesti.

Jalostusvaatimukset
Narttua saa käyttää siitokseen vasta kun se on parituksen aikaan vähintään 18 kuukauden ikäinen. Poikkeuksia tästä ikämääräyksestä ei myönnetä.

Siitosyksilöiden vaatimukset yhteispohjoismaisessa jalostusrekisterissä ovat:

Narttu: -metsästyskoetulos AVO 2
-näyttelytulos AVO 1 tai 2X AVO 2, kuitenkin niin että AVO 2 ei ole tullut huonon luonteen
vuoksi
- vapaa lonkkanivelen kasvuhäiriöstä

Uros - metsästyskoetulos AVO 1
- näyttelyvaatimus sama kuin nartuilla
- vapaa lonkkanivelen kasvuhäiriöstä

On pyrittävä siihen, että jalostukseen käytettävät yksilöt täyttävät yllä esitetyt saksanseisojien pohjoismaisen jalostusrekisterin vaatimukset. Muussa tapauksessa jalostustoimikunnan on erikseen harkittava voidaanko yksilön katsoa vastaavan jalostukseen valittavaa tasoa.

Urokselle voidaan hyväksyä kolme pentuetta tai niin monta, että saadaan riittävä määrä pentuja jälkeläisarvostelua varten, jonka määrän tultua täyteen on suoritettava jälkeläisarvostelu ennenkuin urosta käytetään jatkossa siitokseen. Tarvittaessa voidaan teettää läheissiitospentueita piilevien vikojen selvittämiseksi. Uroksen käyttö siitokseen on suhteutettava käytettävissä olevan jalostusmateriaalin laajuuteen.
Matadorijalostusta vältetään siten, että urokselle ei saa syntyä yli 5 % jälkeläisiä laskettuna kannan 5 vuoden pentujen yhteisestä rekisteröintimäärästä.

Lähetetty: 23.8.2011 17:10
Kirjoittaja marja katajamaa
No nyt on vihdoin kirjattu kaikkien pentueidemme "isien" lonkkatiedot näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Kantsi pyytää :D
Vielä kun sais tosiaan ne koko sukutaulun lonkkatiedot sinne...

Onneksi suomalaisilla kasvattajilla on käytössä urosten kotimaan lonkkaindeksit (Saksassa ja Tanskassa lonkkaindeksit olleet käytössä jo usean vuoden ajan ainakin pienimünsterinseisojilla)

Lonkat

Lähetetty: 24.8.2011 10:29
Kirjoittaja Seppo Koivula
Kirjattuja kuvaustuloksia löytyy 1765 kpl, lkss koiralle.
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoir ... timaiset=1

Lisäksi joidenkin koirien omalle sivulle on kirjattu lonkkien ulkomainen kuvaustulos.

Vuosina 1995 – 2009 syntyneitä lkss uroksia, jolle on merkitty jälkeläisiä, on 339 koiraa.

FIN/FI rekisteristä löytyy vain yksi lonkiltaan sairas lkss isä.

FIN MVA V-97 V-00 CREX TATTAGLIA FIN17616/96 C
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoir ... 6/96&R=119