Jalostuksen tulevaisuuden suuntaviivat

Kanakoirien jalostukseen liittyvää keskustelua.

Valvoja: Maarit Seppänen

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 1.11.2012 11:59

Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille

http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres ... je2008.pdf

Hyväksytty hallituksessa 16.10.2008

YLEISTÄ

Koiranjalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:

• rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen

• rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja käyttöominaisuuksien kehittäminen

• koiran elämän ja sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen
vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen

• rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua

Suomen Kennelliitto (jäljempänä Kennelliitto) antaa yleistä jalostukseen liittyvää tietoa ja ylläpitää
jalostustietokantaa. Rotujärjestöt ja niiden alaiset rotua harrastavat yhdistykset sekä rotuyhdistykset vastaavat sääntöjensä edellyttämällä tavalla omien rotujensa jalostuksen ohjauksesta ja jalostusta koskevista tarkemmista ohjeista.

Jalostustoimikunta toimii kunkin rodun rotujärjestön puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä.

Jalostustoimikunnan tulee olla tiedoiltaan riittävän laaja, jotta se pystyy neuvomaan ja ottamaan kantaa koirissa esiintyviin yleisiin perinnöllisiin sairauksiin sekä omassa rodussa tunnettuihin jalostuksessa huomioitaviin sairauksiin ja ominaisuuksiin sekä niiden vaikutuksiin.

Rotujärjestöjen, jotka edustavat useampaa rotua, tulee huolehtia jalostuksen ohjauksesta kaikkien edustamiensa rotujen osalta.

Jalostustoimikunnan jäsenillä tulee olla riittävät tiedot rodusta, sen historiasta, käyttötarkoituksesta ja jalostuksen pääperiaatteista sekä kokemusta kasvattamisesta.

On suositeltavaa, että ainakin yksi toimikunnan jäsen on Kennelliiton jalostusneuvojakurssin käynyt ja yksi ko. rodun ulkomuototuomari. Jalostustoimikunta voi käyttää apunaan myös rotujärjestön
ulkopuolisia asiantuntijoita.

Rotujärjestöjen on tuettava jalostusneuvojien koulutusta.

JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT
Jalostustoimikuntien tulee neuvoissaan, ohjeissaan ja toimissaan noudattaa eläinsuojelulain
(247/1996) 8 § ja eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 24 § sekä Euroopan neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskeva päätöslauselmaa (1995) soveltuvin osin sekä Kennelliiton tavoitteita terveen koiranjalostuksen edistämiseksi ja toimia rotujärjestön jalostuksen tavoite- (JTO) - ja PEVISA ohjelman mukaisesti.
Rotujärjestö voi halutessaan määritellä erikseen toimikunnan tehtävät.

Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tasoa ja kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia sekä laatia tavoite- ja toimintaohjelmia, huolehtia yhteydenpidosta ja tietojen vaihdosta.

Jalostustoimikunnan tulee:

• seurata rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla ja erityisesti rodun kotimaassa ja jakaa rotutietoutta

• toimia puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi huomioiden koko käytettävissä oleva koiramateriaali

• kerätä ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja ulkomuotoseikoista

• tulee pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä kasvattajiin ja ohjata ja neuvoa uusia kasvattajia ja urosten omistajia

• järjestää koulutustilaisuuksia ja valmistaa koulutusmateriaalia sekä jalostusta käsitteleviä artikkeleita

• seurata rodussa tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa rotujärjestölle ja jäsenistölle niiden mahdollisista vaikutuksista rotuun


kantaa päävastuu JTO:n ja PEVISA-ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja sen seurannasta

• käsitellä viiveettä rodun poikkeuslupa-anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat sekä vastata näihin kirjallisesti ja tarvittaessa perustella kantansa

seurata viranomaisten sekä kennelkattojärjestöjen koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja tiedottaa niistä

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

FCI 7 Kanakoirat rotumääritelmät

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 10.11.2012 13:17

FCI 7 Kanakoirat
Rotumääritelmät ovat pdf-muodossa. Niiden avaamiseen tarvitaan Adobe Reader.

http://www.kennelliitto.fi/FI/koira/rot ... lmat/FCI7/

auvergnenseisoja 20.2.2008

bourbonnaisinseisoja 22.5.2007
bracco italiano 16.9.1998
braque de l'ariege (epävirallinen käännös)
braque saint-germain (epävirallinen käännös)
bretoni 16.1.2007
deutsch stichelhaar
drentschenpeltopyykoira

englanninsetteri 21.9.2010


gordoninsetteri 21.9.2010

isomünsterinseisoja 4.11.1998

karkeakarvainen saksanseisoja 24.6.2003
karkeakarvainen slovakianseisoja (epävirallinen käännös)
karkeakarvainen unkarinvizsla 30.5.2006
korthalsingriffoni 16.9.1998

lyhytkarvainen saksanseisoja 12.1.2004
lyhytkarvainen unkarinvizsla 12.1.2004

perdiguero de burgos
picardienspanieli 29.10.2009
pienimünsterinseisoja 16.5.2005
pitkäkarvainen saksanseisoja 22.5.2007
pointteri 21.9.2010
pont-audemerinspanieli 29.11.2005
portugalinseisoja 20.4.2010
punainen irlanninsetteri 11.1.2003
punavalkoinen irlanninsetteri 28.3.2006

ranskanseisoja, gascognelaistyyppi 29.8.2006
ranskanseisoja, pyreneläistyyppi 25.4.2006
ranskanspanieli 30.6.2010

sininenpicardienspanieli 3.11.2003
spinone 17.9.1996
stabyhoun 26.5.1997

tsekinseisoja 8.5.2012

vanhatanskankanakoira 13.3.2007
villakoirapointteri

weimarinseisojat 29.9.1998
pitkäkarvainen
lyhytkarvainen

Vastaa Viestiin