Terveystutkimuksista.

Kanakoirien jalostukseen liittyvää keskustelua.

Valvoja: Maarit Seppänen

Mika Harju
VOI -luokan keskustelija
Viestit: 46
Liittynyt: 24.12.2006 13:46

Viesti Kirjoittaja Mika Harju »

Mervi Kukkonen kirjoitti:Kyllä Sepon ajatuksessa on varmasti perää; vaikka lonkkaviasta ei täydellisesti eroon olla päästy, ja tuskin koskaan päästäänkään, niin olisiko lonkat(kin) ne, jotka koiriamme nykyään vaivaisivat käytönnän metsällä enemmän ellei niistä olisi seulonnalla huolta pidetty sitä Mikan mainitsemaa 30 vuotta..
Kysymys ei todellakaan ole siitä että pitäisin lonkkakuvauksia turhina. Päin vastoin, mutta minkä takia ne on luokiteltu asiaksi joka yksin "ratkaisee" terveystutkimuksena jalostuskelpoisuuden (hammaspuutosten lisäksi)? Etupään ja selän ongelmat ovat kuitenkin käyttöön huomattavasti enemmän vaikuttava tekijä. Tuskin näistäkään kokonaan kuvauksilla eroon päästään. C-lonkkaista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Tai hammaspuutoksesta kärsivää. Mikä luusto-ongelmasta selässä tai etupäässä tekee hyväksyttävämmän ? Näiden perinöllisyydestä ollaan montaa mieltä mutta muutaman eläinlääkärin kanssa keskusteltuani he pitävät sitä hyvinkin todennäköisenä.
Mitään asian Pevisaan viemistä en ole huutamassa, vaan vapaaehtoisuutta ja suosituksia. Ei kai näiden asioiden selvittäminen vaikkapa parin vuoden jaksona roduille mikään karhunpalvelus voi olla? Sitten ainakin tiedettäisiin missä mennään.

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Muutama oikaisu

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula »

Muutama oikaisu, ettei lukija kuvittele turhia.

Jalostusneuvoja ei päätä mitä tutkitaan tai viedään PEVISA ohjelmaan.
Roturyhmän kokous esittää (pääsääntöisesti) ja vuosikokous päättää!
Rotujärjestön jäsenellä on oikeus tehdä vuosikokoukselle esityksiä, sääntöjen puitteissa.

Koirien terveyteen liittyvissä asioissa jalostustoimikunnan eläinlääkärijäsen / jäsenet ovat asiantuntijoita joiden mielipide on suuresti vaikuttanut ko. asioista tehtyihin esityksiin. Myös ulkopuoliset eläinlääketieteen asiantuntijat ovat pyydettäessä antaneet aiheesta lausuntoja ja koulutustakin jalostustoimikunnan jäsenille.

Nartun omistaja on henkilö, joka päättää koiransa astutuksen ja uroksen omistaja päättää minkä nartun hän antaa uroksensa astua, jos urosta jalostukseen halutaan käyttää.

Vapaaehtoisuus on kaiken tiedonsaannin perusta, se on kaiken tiedonsaannin perusedellytys.
Kennelliitto rekisteröi johonkin rekisteriin pentueen aina.

Joidenkin rotujen osalta perustelu alhaisista PEVISA määräyksistä kuuluu, rotu on niin pieni, että on pakko käyttää ”sairaita” koiria jalostukseen. Toisin sanoen PEVISA :n avulla ei haluta karsia jalostukseen käytettäviä koiria. Asia jota minä hieman ihmettelen, perustelen näkemystäni. Kun rotu on vasta tulossa maahan, silloin olisi erittäin tärkeää hakea jalostukseen erinomaisia ja mahdollisimman virheettömiä yksilöitä. Kun ja jos koira on perinnöllisten vikojen saastuttama, tulisi ehdottomasti hakea terveitä toimivia koiria maailmanlaajuisesta populaatiosta. Rodun harrastajat tosin itse päättävät tämänkin asian.

Valitkaa ihmeessä tulevassa vuosikokouksessa jalostustoimikuntaan eläinlääkärijäsen, tai kaksi sellaista.

Käyttöpuoli ja rakenne arvioidaan rodunomaisissa kokeissa ja näyttelyissä sekä jalostustarkastuksissa. Junkkari ja uroskatselmus ovat oivia tapahtumia, joissa voidaan käyttää enemmän aikaa tarkempaan syyniin. Toivoisi laajemmalta joukolta myönteistä asennetta näiden jalostustarkastusten suhteen.
Lyhytkarvainen ja karkeakarvainen saksanseisoja on esitetty melko laajasti näissäkin tapahtumissa. Uroskatselmukseen on tultu suuremmalla joukolla lkss rodun osalta, sielläkin ilmiasua tarkastellaan tarkemmin, kuin normaalissa näyttelyssä.

Terveyden osalta asioita tilastoidaan vaihtelevasti, eri toimijoiden avulla. Tietojen saaminen rotujärjestön käyttöön ontuu. Rotua harrastavat eläinlääkärit ovat melko hyvin perillä kokonaistilanteesta, oman kokemuksensa kautta ja voivat hyödyntää ammattiin liittyvää verkostoa.

Jalostustoimikunnassa on istunut ainakin kolme eri eläinlääkäriä, nyt ei taida olla ainuttakaan.

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

PEVISA-ohjelmien anomukset Kennelliittoon 15.5.2013 mennessä

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula »

PEVISA-ohjelmien anomukset Kennelliittoon 15.5.2013 mennessä
Jalostustieteellinen toimikunta on päättänyt, että vuoden 2014 alusta voimaan tuleviksi aiotut PEVISA-
ohjelmien jatkamista, muuttamista tai uusia ohjelmia koskevat esitykset pitää toimittaa Kennelliittoon
viimeistään 15.5.2013. Toimikunta muistuttaa, että esitysten pitää olla käsitelty PEVISAsäännön
mukaisesti.
Uuden PEVISA-ohjelman hyväksymisestä, ohjelman jatkamisesta ja olemassa olevan ohjelman
muuttamisesta on päätettävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Mikäli rodulla on myös rotua
harrastava yhdistys, on ohjelmasta päätettävä sen yleisessä kokouksessa ennen rotujärjestön
käsittelyä. Edellytys PEVISA-anomuksille on, että rodulla on voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma
ja että päätettäväksi esitettävä ohjelma on kirjattu sanatarkasti ohjelmaa käsittelevän yleiskokouksen
kokouskutsuun. Tarkemmin anomiskäytännöstä on kerrottu PEVISA-säännössä.
PEVISA-säännöt ja -ohjeet sekä rotukohtaiset erityisehdot löytyvät Kennelliiton internetsivuilta.
Lisätietoja:
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry
Jalostusneuvoja Päivi Rantasalo Jalostussihteeri Hanna Bragge
puh. (09) 8873 0229 puh. (09) 8873 0213
paivi.rantasalo(at)kennelliitto.fi hanna.bragge(at)kennelliitto.fi

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Selän spondyloosi

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula »

Selän spondyloosi boksereilla

ELT Anu Saikku-Bäckström

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusj ... yloosi.htm

Spondyloosilausunto

35,00 €

Spondylosis deformans eli spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä ja/tai – siltoja. Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikääntymisen myötä, mutta boksereilla rappeumaa todetaan jo nuorilla koirilla. Spondyloosi on todettu perinnölliseksi sairaudeksi boksereilla (perinnöllisyys 0,42 - 0,62), joten sitä voidaan vastustaa jalostusvalinnoilla.

Silloittumat ovat yleisimpiä rintarangan loppuosassa ja lannerangan sekä ristiselän alueella, joten rinta- ja lannerangasta otetut sivukuvat ovat riittäviä kartoituskuvaamisessa. Spondyloosin suositeltava kuvausikä boksereilla on 2 vuotta, jolloin ikääntymismuutoksia ei vielä ole, mutta perinnölliset muutokset ovat ehtineet muodostua. Vanhalle koiralle sallitaan hieman enemmän muutoksia kuin saman lausunnon saavalle nuorelle koiralle, mutta eri-ikäisten koirien lausuntoja on vaikea verrata suoraan, koska ikääntymismuutosten osuutta on hankalaa arvioida. Kuitenkin kannattaa muistaa, että spondyloosi on etenevä sairaus, joten puhdas selkä tai vain lievät muutokset vanhemmalla koiralla on jalostuksellisesti erittäin merkittävä löydös.

Spondyloosia pidettiin pitkään koiralle merkityksettömänä oireettomana ikääntymismuutoksena. On kuitenkin havaittu, että selkärankaan muodostuneet luupiikit ja silloittumat voivat aiheuttaa koiralle vaihtelevanasteisia oireita kuten jäykkyyttä, ontumista, epämääräisiä selkäkipuja ja hyppäämishaluttomuutta. Kehittymässä olevat luupiikit voivat murtua tai hangata toisiaan aiheuttaen tulehduskipua alueella – toisinaan paikalliset oireet helpottavat kun luutuminen etenee täydeksi sillaksi. Ventraalinen eli nikamien alapuolelle muodostuva siltamuodostus jäykistää selkää rasittaen viereisiä nikamavälejä. Harvinaisempi lateraalinen eli nikamien sivuille muodostuva spondyloosi voi painaa hermojuuria ja aiheuttaa koiralle rajujakin oireita, kuten virtsan ja ulosteen pidätyskyvyttömyyttä tai halvausoireita. Tällaisen tilanteen diagnosointi vaatii useimmiten röntgenkuvauksen lisäksi tietokonetomografia (CT) tai magneetti (MRI) tutkimuksen. Spondyloosia sairastavien koirien oireilu vaihtelee voimakkaasti yksilöittäin ja jopa vaikeaa spondyloosia sairastava bokseri voi olla täysin oireeton, joten kartoituskuvaaminen on jalostuksellisesti tärkeää.

Spondyloosi on valitettavasti boksereilla jo niin yleistä, että pelkästään sen perusteella ei kannata koiraa sulkea pois jalostuksesta kuin vaikeissa tapauksissa, jotta jalostuskanta ei pienene liikaa. Spondyloosin periytymismekanismia ei tarkkaan tiedetä, joten voidaan noudattaa yleistä vastaavanlaisten sairauksien jalostuksesta annettua suositusta: käytettäessä spondyloosia sairastavaa koiraa pyritään etsimään sille partneri, joka on spondyloosivapaa (SP0) tai jolla on vain lieviä muutoksia. Nuoren, keskivaikeaa (SP3) spondyloosia sairastavan koiran jalostuskäyttöä tulee harkita tarkkaan ja vaikeaa (SP4) spondyloosia sairastavat yksilöt tulisi sulkea pois jalostuksesta. Sukua tulee katsoa laajemminkin eli myös vanhempien ja pentuesisarusten lausunnot kannattaa huomioida koiran perimän ja ilmiasun vaikutuksen arvioimiseksi.

On tärkeää muistaa, että selkänikamissa voi olla paljon muitakin sairauksia kuin spondyloosi, joten spondyloosipuhdas (SP0) selkä ei aina ole sama kuin terve selkä. Välimuotoiset nikamat erityisesti lannerangan lopun ja ristiselän välissä (L7-S) ovat melko yleisiä ja altistavat ristiselän kivuille tai toimintahäiriöille usein jopa enemmän kuin spondyloosi. Välimuotoiset nikamat mainitaan spondyloosilausunnon huomioissa, jos ne tulevat selkeästi esiin sivukuvassa.

Arvostelussa käytetään Kennelliiton vahvistamaa selän spondyloosin arvosteluasteikkoa:

SP0
puhdas

Ei muutoksia

SP1
lievä

Todetaan < 3 mm piikkejä korkeintaan 4 nikamavälissä tai > 3 mm piikkejä korkeintaan 3 nikamavälissä tai saareke korkeintaan 2 nikamavälissä.

SP2
selkeä

Todetaan silloittuma (täysi tai vajaa) korkeintaan 2 nikamavälissä ja/tai suuria saarekkeita korkeintaan 2 nikamavälissä.

SP3
keskivaikea

Todetaan silloittumia (täysiä tai vajaita) ja/tai suuria saarekkeita 3–7 nikamavälissä.

SP4
vaikea

Edellisiä vakavammat muutokset.

Lausunnossa otetaan huomioon kaikki rintanikamat (1-13) sekä lannenikamat (1-7), mutta silloittuma viimeisen lannenikaman ja ristinikaman välissä (L7-S1) katsotaan painoarvoltaan vähäisemmäksi spondyloosilausunnossa, koska ko. alueen silloittuma saattaa johtua muistakin syistä kuin perinnöllisestä spondyloosista. L7-S1 alueen silloittumaa ei siten lasketa mukaan em. silloittumien lukumääriin, mutta jos koiralla on L7-S1 silloittuma, ei se kuitenkaan voi saada SP0 lausuntoa.

Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 5 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen arvostelussa otettaan huomioon koiran ikä siten, että 5-7 vuotiaalla koiralla jätetään huomioimatta yksi silloittuma ja 8- vuotiaalla tai vanhemmalla koiralla jätetään huomioimatta kaksi silloittumaa. Kuitenkin jos vanhallakin koiralla on silloittumaa, ei se voi saada SP0 lausuntoa.

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Koiran sairauksia ja tartuntatauteja

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula »

Koiran sairauksia ja tartuntatauteja
http://www.elainlaakari.fi/klinikat/koi ... tatauteja/
• Allergiat
• Cushingin oireyhtymä
• Demodikoosi
• Epilepsia
• Eturauhasvaivat
• Haiman vajaatoiminta eli EPI
• Hot spot- koiran yleinen ihotulehdus
• Kennelyskä
• Kilpirauhasen sairaudet koiralla
• Kohtutulehdus ja märkäkohtu
• Krooninen munuaisten vajaatoiminta
• Lyhytkuonoisten koirien hengitysvaivat ja brakykefaalinen syndrooma
• Mahalaukun kiertymä
• Maksavika
• Nivelrikko
• Nivelten sijoiltaanmenot
• Oksentelu
• Ontuma
• Osteokondroosi
• Parvo
• Penikkatauti
• Rabies
• Ripulointi
• Ruoka-aineperäiset allergiat
• Silmän sidekalvon tulehdus
• Sokeritauti, Diabetes mellitus
• Sydämen vajaatoiminta
• Tarttuva maksatulehdus
• Tassutulehdus eli furunkuloosi
• Ummetus
• Välilevyn rappeuma ja välilevytyrä
• Virtsakivet
• Virtsan pidätyskyvyttömyys, ”tiputtelu”
Koiran tiineyskalenteri
http://www.elainlaakari.fi/klinikat/koi ... kalenteri/
Viikkovalitsin
• Viikko 0-1
• Viikko 1-2
• Viikko 2-3
• Viikko 3-4
• Viikko 4-5
• Viikko 5-6
• Viikko 6-7
• Viikko 7-8
• Viikko 8-9
• Viikko 9-10
Koiran astutus,tiineys ja synnytys
http://www.elainlaakari.fi/klinikat/koi ... -synnytys/
• Koiran normaali synnytys
• Narttukoiran astutus ja kiima
• Ongelmatilanteita koiran synnytyksessä
Hoito-ohjeet
http://www.elainlaakari.fi/klinikat/koi ... to-ohjeet/
• Hammashoito
• Ihon ja turkin hoito
• Koiran pelkotilat, paukkuarkuus ja eroahdistus
• Korvien hoito
• Kuumen mittaaminen
• Leikkauspotilaan jatko hoito-ohjeita
• Narttukoiran sterilisaatio, "leikkauttaminen"
• Ravinnontarve
• Rokottaminen
• Ruokinta
• Silmien hoito
• Sisäloisten häätö
• Tabletin antaminen
• Tassusiteen teko-ohje
• Ulkoloisten häätö
• Uroskoiran kastraatio, "leikkauttaminen"
• Valeraskaus
• Vitamiinit ja hivenaineet
• Ylipaino
Ensiapu
http://www.elainlaakari.fi/klinikat/koi ... a/ensiapu/
• Kouristuskohtaukset
• Ksylitolimyrkytys
• Kyyn purema ja ampiaisen pisto
• Lämpöhalvaus
• Myrkytys
• Oksettaminen
• Suklaamyrkytys
• Tärkeimpiä kissalle ja koiralle haitallisia ruoka-aineita
http://keskustelu.elainlaakari.fi/

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Ulkomaisten urosten pysyvät poikkeusluvat

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula »

Ulkomaisten urosten pysyvät poikkeusluvat

Tähän dokumenttiin on koottu rotujärjestöjen ilmoittamat pysyvät poikkeusluvat ulkomaisille uroksille. Pysyvä poikkeuslupa antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaista urosta jalostukseen, vaikka se ei täyttäisi tiettyjä rodulle määriteltyjä PEVISA-ehtoja.

http://www.kennelliitto.fi/sites/defaul ... sluvat.pdf

Bretoni Ei vaadita silmätutkimustulosta.

Isomünsterinseisoja Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. 1.1.2011

Pitkäkarvainen saksanseisoja Ei vaadita silmätarkastustulosta. 1.1.2011

Spinone Italiassa asuvilta ja Italian kennelliiton rekisterissä olevilta uroksilta ei vaadita lonkkakuvauslausuntoa. 22.6.2010

Terveysvaatimuksista poikkeuksia 4 rodulla, mannermaisissa kanakoirissa.

Vastaa Viestiin