Vuosikokous 2008: Weimarinseisojien roturyhmä

Eri rotujen harrastajien ja toimihenkilöiden tiedotteita.

Valvoja: Maarit Seppänen

Pia K.

Vuosikokous 2008: Weimarinseisojien roturyhmä

Viesti Kirjoittaja Pia K. »

SAKSANSEISOJAKERHO RY:n Vuosikokouksen weimarinseisojien roturyhmän esityslista:

Järvenpää, Next Hotel Rivoli
Lauantai 12.04.2008 alkaen klo 11.00

-Terveyskyselyn tilanne
-Jalostustilastot(pentueet,koetilastot,metsästysominaisuudet, luonne,ulkomuoto)
-Jalostuksen pelisäännöt
-Vuosikokouksen henkilövalinnat
-Keskustelua ajankohtaisista yhteisistä asioista:
Pentulistan pisteytys-esitys(ei päätettäväksi v.2008 kokouksessa,vaan jatkovalmisteluun)
Sertit vain käyttöluokasta-esitys(ei päätettäväksi v.2008 kokouksessa)
-Muut esille tulevat asiat

Ystävällisin terveisin,
Pia Kauppinen

Salla Finnilä
VOI -luokan keskustelija
Viestit: 63
Liittynyt: 9.2.2006 09:52
Paikkakunta: Pohojois-Pohojammaa
Viesti:

Viesti Kirjoittaja Salla Finnilä »

SAKSANSEISOJAKERHO RY:N VUOSIKOKOUKSEN WEIMARINSEISOJIEN ROTURYHMÄKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Paikka: Next Hotel Rivoli, Järvenpää
Aika: 12.4.2008 klo 11.

Paikalla: Miranda Forssell, Harri Järvinen, Pia Järvinen, Pia Kauppinen, Kimmo Kauppinen, Virpi Luoma-Marttila, Satu Vekkeli.


Pj: Pia Kauppinen
Sihteeri: Pia Järvinen

RODUN TÄMÄN HETKINEN TILANNE

Rekisteröinnit
Lyhytkarvaisia weimarinseisojia rekisteröitiin vuonna 2007 yhteensä 18 koiraa. Pentueita oli 3. Suomessa syntyneitä narttujapentuja oli 6, urospentuja 9. Tuontiuroksia oli 1 ja tuontinarttuja 2. Kaksi nartuista oli kotimaasta ja yksi tuotu ulkomailta. Uroksista kaikki kolme olivat ulkomaisia.

Tutkimustulokset
Vuoden 2007 aikana lonkkakuvattiin 13 koiraa, tulos: A 4 kpl (31%), B 7 kpl (54%)m C 1 kpl (7,5%) ja D 1 kpl (7,5%). Kyynärnivelet kuvattiin 8 koiralta, yksi tulos oli 1/0, muut olivat 0/0. Vuosina 2000-2005 syntyneiden koirien lonkkavikaprosentti oli 31,4. Pitkäkarvaisia weimarinseisojia kuvattiin 1 x C, kyynärnivelet 0. Omistajien ja kasvattajien ilmoittamia tervesytietoja vuodelta 2007 tuli seuraavasti: 2 lievät allergiset oireet. Koko rodusta terveyskyselyyn on vastattu tai terveystietoja toimitettu 1997-2007 rekisteröidyistä koirista noin 12 prosenttia koiria. Jalostustoimikunta toivoo lisää palautettuja terveyskyselyjä myös terveiltä koirilta, jotta saadaan otos tilastollisesti edustavaksi.

Koetulokset
KAER-koekäyntejä rodulla oli 19 koiralla yhteensä 37 kpl. Rodun palkitsemisprosentti oli 41%. 1xVOI1, 1xVOI3, 1xAVO1, 3xAVO2, 5xAVO3, 2xNUO2, 2xNUO3. Pitkäkarvaisia weimarinseisojia osallistui KAER-kokeeseen 1, joka palkittiin 2xAVO3. Lk-weimarinseisojien ominaisuuskeskiarvot vuonna olivat:
vauhti 2.5 / maaston peittävyys 2.5 / yhteistyö 3.6 / metsästyshalu 3.1 / seisontakynnys 3.3 / eteneminen 3.8

Yhteydenpito ulkomaisiin järjestöihin
Yhteyttä on pidetty Saksaan, Tanskaan, Ruotsiin ja Norjaan.

Jalostuksen pelisäännöt
JTO:n mukaisesti tulisi jalostukseen käytettyjen koirien osuutta lisätä entisestään, jotta rodun geenipohja pysyisi mahdollisimman laajana. Metsästyskäyttökoirarodulla jalostuskoirille asetetut perusvaatimukset on kuitenkin tärkeä huomioida; lonkkakuvauspakko (suositellaan käytettäväksi tervelonkkaisia yksilöitä HD A tai B), käyttökoepalkinto KAER-kokeista, näyttelypalkinto väh. H. Jatkossa on erityisesti panostettava uuden geenimateriaalin käytön lisäämiseen ja tuontikoirien jalostuskäytön edistämiseen tinkimättä kuitenkaan jalostuskoirille asetetuista vaatimuksista.

ROTUYHTEYSHENKILÖIDEN VALINTA

Pienrotujen jalostusneuvojana esitetään jatkamaan Salla Finniää. Pentuvälittäjänä jatkaa Pia Kauppinen. Ulkomaanasioissa ja mm. urostiedusteluasioissa tulee avustamaan Miranda Forssell. Virpi Luoma-Marttilalla on hyvät kontaktit Saksaan, joten niiden osalta voidaan konsultoida häntä.

KESKUSTELUA MUISTA YHTEISISTÄ ASIOISTA

Pentulistan pisteytys –esitys. Artikkeli Saksanseisojalehdessä 1/2008. Jätettiin myöhempään ajankohtaan keskusteltavaksi.

SSK:n ehdotus SERTien jakamisesta ainoastaan käyttöluokassa on hyvä signaali rotua harkitseville. Kyseessä on käyttökoira ja sertit on mahdollista saada koiralle vasta siinä vaiheessa kun tulos kaer-kokeista on hankittu. Keskusteltiin siitä, onko NUO3 riittävä tulos, vai pitäisikö sitä nostaa koiran vanhetessa AVO 3:seen.

Keskusteltiin Saksan Weimari-yhdistyksen jalostussäännöistä ja -julkaisusta sekä koesäännöistä. Paikalla olijoista kolme, Pia Järvinen, Harri Järvinen ja Virpi Luoma-Marttila, olivat käyneet viime vuonna katsomassa Saksassa VGP-koetta (Verbandsgebrauchsprüfung) Todettiin saksalaisten sääntöjen olevan vaativat niin jalostuksen kuin kokeidenkin osalta ja toivottavaa olisi, että Suomessakin vähitellen nostettaisiin rimaa jalostukseen käytettävien koirien osalta. Rodun palkitsemisprosentti KAER-kokeissa vuonna 2007 oli hyvä, jatkossa tulokset useammille eri yksilöille ovat tavoitteena.

Keskusteltiin tulevista pentueista ja yhdistelmistä. Keväälle-kesälle 2007 tiedossa on 4-6 pentuetta. Keskusteltiin jalostukseen käytettävistä yksilöistä ja erittäin toivottavaa olisi, että jalostukseen käytettäisiin koepalkittuja koiria.

Tuonnit: Jonkin verran tuonteja on tiedossa mm. Tšekeistä, Norjasta ja Saksasta.

Terveyskysely: patistellaan rodun harrastajia täyttämään terveyskyselylomakkeita. Kasvattajat kannustavat omien kasvattiensa omistajia täyttämään kyselyn. Oivallisia paikkoja jakaa ihmisille kyselyitä käteen ovat erilaiset koulutukset, tapahtumat, kokeet, näyttelyt jne. Keskusteltiin myös siitä, miten tietoa tällä hetkellä hyödynnetään. Pohdittiin miten sen hyödyntämistä voitaisiin käyttää täyttämisen aktivoimiseksi.

Lonkkakuvaukset: kannustetaan rodun harrastajia lonkkakuvauttamaan koiransa. Kasvattajat kannustavat omien kasvattiensa omistajia kuvauttamaan koiransa. Lonkkakuvattujen koirien määrällinen kasvu tavoitteena.

SSK:n sivuilla olevan weimarinseisojan rotukuvaukseen tarvitaan muutoksia. Pia Järvinen lupasi laittaa näistä muutosehdotuksista tiedon Salla Finnilälle.
• Kun tarkastellaan weimarinseisojien rekisteröintejä/ koekäyntejä/ palkitsemis% suhteessa muihin pienrotuihin, ei ole tarkoituksenmukaista pitää rotukuvauksessa väittämää, että omistajat eivät käy kokeissa. *)
• Myös Weimarinseisojan näyttelykoira -statuksen tilastot näyttävät turhaksi. Myös palveluskoira-käyttö on Suomessa minimaalista, joten lienee syytä painottaa, että rotu on palveluskoira-käytössä rodun alkuperäismaassa Saksassa.

*) Lainaus Saksanseisojakerhon sivuilta:

”Kanakoirienerikoiskokeissa (KAER) vain muutama weimari on saavuttanut hyväksyttävän tuloksen koirien määrän ja omistajien vähäisen metsästys harrastusten takia mikä onkin valitettavaa, koska rodulla olisi paljon enemmän näytettävää metsästystaipumuksistaan.”

Vastaa Viestiin