Hyvä haku

Haku kanakoiran ominaisuutena. Pohjana ovat vanhat viestit.

Valvoja: Maarit Seppänen

Jan Kankkonen

Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja Jan Kankkonen »

Tuli luettua lehden ykkösnumero vähän tarkemmin ja törmäsin yhdessä kirjoituksessa käsitteeseen "aluehaku". Kirjoituksessa todetaan, että "haki koko ajan aluehakua jolloin ohjaaja pysyi paikallaan pitempään". Säännöissä todetaan seuraavaa: "haun laajuus ja etenevyys sekä yhteistyö ovat sopivia silloin, kun ohjaaja voi koiraa odottelematta tai vauhtiaan kiirehtimättä edetä hakualueella valitsemassaan suunnassa koiran mukauttaessa hakunsa ohjaajan liikkeisiin".
"Aluehauksi" nimitetyssä tekniikassa koira hakee mitä todennäköisimmin ympyrää jolloin myös virhemahdollisuus kasvaa ja hakematonta aluetta jää ympyrän sisään, mikäli ympyrä on metsämaastossa riittävän laaja niin virheet jäävät kylläkin huomaamatta.
Käsitteenä hakualue on täysin selvä mutta ehkä joku pystyisi tämän "aluehaku" käsitteenkin selittämään niin sekään ei olisi enää outo.

JoukoB

Re: Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja JoukoB »

Hakualue-termiä käytetään noutajilla yleisesti ja jos yrittäisin kääntää sen tänne seisojiin sopivaksi se menisi näin.

Koira ohjataan jollekkin tietylle alueelle suorittamaan hakua esim:Suolla kovanmaan saarekkeeseen, pellolla pajupuskaan jne "täppäpaikkoja" koluten.

Tämmönen ajatus kyti.

Eija R

Re: Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja Eija R »

Joskus ensimmäisissä akkain kokeissa tuomari halusi koirien esittävän aluehakua. Me pöljät ei tiedetty mitä se on, ja tuomari ohjeisti meitä että me kävellään tässä peltotiellä ja kaksi koiraa on irti yhtä aikaa. Toinen hakee oikeaa puolta tiestä ja toinen vasenta. Molemmilla on siis oma alue.

Mutta tässä olikin kyse yhden koiran aluehausta. Siis selvästi eri juttu.

Heikki Pöllänen

Re: Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja Heikki Pöllänen »

Mauri Harju toi kanakoirien hakua käsitelleessä kirjoituksessaan Saksanseisojalehdessä 1/2003 käsitteen ”aluehaku” esille uudessa tarkoituksessa. Hän kuvasi sitä jotakuinkin näin: ”Koiran hakiessa aluetta ohjaaja pysyy paikallaan, ja koiran ottaessa yhteyttä se joko tiedottaa tai siitä voi päätellä, että alueella ei ole riistaa. Ohjaaja etenee seuraavan hakemattoman alueen reunaan ja aluehaku toistuu.”

Kuvatunkaltainen aluehaku johtuu ohjaajan toiminnasta. Jos hän ei etene koiran haun mukana, sen on palattava ottamaan yhteyttä. Koiran odottelu on valitettavan tuttua puuhaa voittajaluokan kokeissa. Jos koira hakee yhteyttä pitämättömästi tai epäsäännöllisellä kuviolla, ohjaaja ei uskalla edetä, kun ei voi tietää mitkä alueet koira on hakenut. Toisaalta hyvin peitteisessä maastossa, jollaisia väistämättä tulee eteen, on menettely joskus ihan perusteltukin, ja varsinkin myötätuuleen edettäessä. Myöskin niin, että ohjaajan ei tarvitse lainkaan työntyä kaikkiin vitikoihin, riittää kun koira käy siellä. Näitä poikkeuksia lukuun ottamatta ei kuvatun kaltaisen aluehaun soisi yleistyvän. Haun sujuvuus, seurattavuus ja nautittavuus kärsii, ja koira joutuu aina välillä riistan lisäksi hakemaan isäntääkin, jolloin sen on palattava jo hakemalleen alueelle.

”Aluehaku” on käsitteenä käytössä joissakin muissakin koemuodoissa, joissa koiran tulee hakea (eli noutaa tai osoittaa ohjaajalle) tietylle alueelle kätketyt tai heitetyt esineet.

Tätä aiemmin mannermaisten kanakoirien aluehaulla on tarkoitettu järjestelyä, jossa kaksi koiraa hakee rinnakkain kumpikin omaa aluettaan. Myös koirien ohjaajat ovat tällöin toisistaan erillään kulkien pääpiirtein koiransa hakualueen keskilinjaa. Tästä erotuksena parihaussa koirat hakevat samaa aluetta ohjaajien pysyessä yhdessä tai toistensa ja kokeissa lisäksi tuomarin tuntumassa.

Kokeissa ylläkuvattu aluehaku tulee kyseeseen käytännössä varsin harvoin. Avoimessa maastossa menettely on joskus käyttökelpoinen, varsinkin jos koiria on paljon ja niille halutaan hakuaikaa tai jos riistaa on vähän, ja sen löytymistä yritetään jouduttaa. Haun tarkkaan arvosteluun menettely on hieman hankala, eihän tuomari voi mitenkään huomata kaikkea mitä kahtaalla hakevien koirien suunnissa tapahtuu. Mutta esimerkiksi Junkkarissa, jossa monet koirat hakevat vielä suppeasti ja ”riistalle heräämättömästi”, tällä järjestelyllä saadaan koirille kätevästi juoksuaikaa ja joskus mahdollisuus riistallekin.

Nyt meillä on kaksi merkitystä aluehaulle. Vanhempi virallinen käsite on määritelty koesäännöissä. Olisiko Mauri Harjun kuvaama hakutapa sitten epävirallisesti ”Harjun aluehaku”, kunnes joku muu nimitys sille keksitään. Vai olisiko ”pystykorvahaku” sopiva?

veijo toimela

Re: Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja veijo toimela »

Hyviä selityksiä kaikki näin meikäläisen mielestä. Ja perusteltuja.

Jotenki itte on oppinu luottamhan koirhan sillä lailla, että kun etenemissuunta on selevillä ja maastosta ja tuulista riippuen luovit enemmän ja vähemmän laajoja niin etteenpäin saa kohtuullisen rauhallisin mielin lompsia. Varsinki ku yhteyenpito on peitteisessäki maastossa säännöllisen epäsäännöllistä riippuen noista eellä mainituista asioista.

Mielestäni sitä hyvvää hakua. Eli ei tartte pelätä välliinjättöjä. Tuo siis minun mielestä sitä hyvvää hakua, muunlaisesta kun ei ole kokemuksia. Katomma miten sen (tiiä vaikka jo kuukauen päästä uus perheenjäsen....) seuraavan koiran kans käy; eli onko ollu nyt pirun hyvä tuuri, vai liekkö tuolla mettässä palijon kulukemisella osasyy tuohon ominaisuuthen mettäparissa. Ja sehän on selevä, että ainahan näissä kairoissa jää aluhheja hakematta, sevverran laajoja kun ovat. Ei voi miettiä, että noitten teitten välistä haemma nyt. Jos ei ole paria viikkoa lommaa.

Ja jos koiraa ei ole parriin minuuthin näkyny tai kuulunu, niin sitten onneton seisoo jossaki liki nokka kiini pyrstössä ja valitettavasti vieläki on mentävä hakemhan. Se tiedotus kun ei pellaa. Mutta toishaalta kun koiran löytää on linnut aina hyvin ulettuvissa ja pääsee nautiskelemhan.

Sevverran on tullu pentuna aiheutettua traumoja tuolle koiralle tuon ohjaamisen yrittelyn kans, että vieläki kun oikein alakaa huitomhan, että tuonne TUONNE!!! niin joku mennee lukhon...sen takia kait olen varsinaisesti ohjailun jättäny siihen, että kulukusuuntaa itte muuttamalla saa koiranki menemhän haluthun suunthan. Paitti silloin ku olhan haulikko selässä ja tositoimissa, niin kyllä koiraki vaistoaa sen ja haethan normaalia mettässäkulukua intensiivisemmin ja koluthan justhin net paikat ja saarekhet jotka ittelläki olis mielessä...mutta oppiihan se koira isännän ajattelun ku tarpheksi yhessä liikuthan.

Katja

Re: Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja Katja »

Sama käsitys oli minullakin kuin Eijalla. Ainakin siinä kokeessa tuomari katsoin miinukseksi kun koirani löysi linnun "naapurin alueelta".

Jan Kankkonen

Re: Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja Jan Kankkonen »

Heikki Pölläsen vastaus tuo juuri esiin tämänmuotoisen "aluehaun" huomattavat varjopuolet, eli alueen kertaus ja haun sujuvuuden kärsiminen. Myötätuulihaussa ja vaikeassa maastossa koiralle on toki annettava vähän enemmän aikaa alueen "perkaamiseen", mutta muutoin pitäisi kyllä itse pystyä liikkumaan. Normaalivauhdilla kuljettu matka kun on melko suoraan verrannollinen lintukosketusten määrään edellyttäen, että koira hakee hyvää vauhtia eikä kuljeta missään "kanatarhassa".

Seppo Lehtovirta

Re: Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja Seppo Lehtovirta »

Voisin "aluehaulla" ymmärtää tilanteen, jossa esim. joen toisella puolen on ohjaajan mielestä kriittinen paikka/alue, jonka hän haluaa tarkastuttaa koiralla, tietenkin sillä ehdolla, että jos seisonta sieltä saadaan, on ohjaaja valmis tekemään "Wirkkalat".
Muussa tapauksessa minä en oikein suostu ymmärtämään koiran odottelua, mielestäni sillä sotketaan koiran hakua.

Oliko Katja niin, että koira sai miinuksia linnun löytämisestä "naapurin alueelta", kuitenkaan itse tilannetta sössimättä?

Seppo Lehtovirta

Re: Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja Seppo Lehtovirta »

Voisin "aluehaulla" ymmärtää tilanteen, jossa esim. joen toisella puolen on ohjaajan mielestä kriittinen paikka/alue, jonka hän haluaa tarkastuttaa koiralla, tietenkin sillä ehdolla, että jos seisonta sieltä saadaan, on ohjaaja valmis tekemään "Wirkkalat".
Muussa tapauksessa minä en oikein suostu ymmärtämään koiran odottelua, mielestäni sillä sotketaan koiran hakua.

Oliko Katja niin, että koira sai miinuksia linnun löytämisestä "naapurin alueelta", kuitenkaan itse tilannetta sössimättä?

Katja

Re: Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja Katja »

Seppo: Kyllä!

Katja

Re: Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja Katja »

Siis en saanut toimintalupaa, ja naapurin tullessa tilanteeseen lintu päätti vaihtaa maisemaa....

mauri.harju

Re: Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja mauri.harju »

Kirjoitin lehdessä riistakoirakilpailusta, jossa sain arvostella todella hyviä
koiria.Kyseinen "pystykorvahaun" esittänyt koira oli ryhmässäni myös kilpailun karsintavaiheessa.Koira esitti upeaa laajaa voittajaluokan hakua
koko ajan.Maasto oli siihen sopivaa ja valmista tuli.Kuvaamani haku oli finaalissa ja olen varma, että ohjaaja tiesi tarkkaan mitä koira teki.Ei tullut ympyröitä eikä muitakaan piruetteja.Kuten sanoin vain hyvältä koiralta onnistuu kyseinen toiminta.Kuten Heikki totesi, niin maasto-olosuhteet vaikuttavat hakutekniikkaan ja voittajaluokan ohjaajalla on varaa valita kulkureittinsä itse mikäli koira osaa hommansa.

heisarvi

Re: Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja heisarvi »

Kylläpä kyllä Mauri! Mutta suosittelisin kuitenkin käsitteen aluehaku pysyttämistä sääntöjen mukaisena. Muuten tulee rinnakkaiskäsitteitä, aivan kuin kaima puhjoht. kirjoitti. Ja rinnakkaiskäsitteistä seuraa aina entistä suurempi sekaannus...

Jan Kankkonen

Re: Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja Jan Kankkonen »

Ei ole oikein löytynyt vastausta esittämääni käsitekysymykseen, eli mitä kirjoituksessa kuvattu aluehaku on.
Upeaa voittajaluokan hakua hakevaa koiraa ei nähdäkseni tarvitse jäädä odottelemaan vaan voi hiljakseen kävellä eteenpäin sopivaksi katsottua reittiä, koiran tehtävä on pitää etumaasto hallussa tuulesta tai maastosta riippumatta.
Kaikille koiraihmisille ja metsästäjille hyvää vappua.

sisu

Re: Hyvä haku

Viesti Kirjoittaja sisu »

aluehakuhan on ihan selviö juttu, esimerkiksi Laappuan Alajoen tie, jolloinka isäntä pistää koiran hakuun tieltä välille joki ja tie, näinollen voi herrasmiesmäisesti itse kävellä pitkin tietä ja koira porkkaa aluetta niinpaljon kuin kintuista pääsee, omat saappaat pysyvät puhtosina kun välillä on kaikenmaailman kynnöksiäkin, joskus voi joutua käveleen koko saran pituussuunnassa kun koira jää jokitörmään seisomaan.

Vastaa Viestiin