0.00€

Ostoskori on tyhjä.

0.00€

Ostoskori on tyhjä.

KotiJalostusrekisterianomus

Jalostusrekisterianomus

Jalostuskoirien laatuvaatimukset

Saksanseisojakerhon edustamat rodut ovat ensisijaisesti metsästyskoiria. Jalostukseen käytettävien yksilöiden metsästysominaisuuksista tulisi olla näyttöä ennen astutusta.

Luotettavin näyttö on palkinto kanakoirien erikoiskokeesta. Näyttelypalkinto on osoituksena koiran oikeasta rotutyypistä sekä rakenteesta ja luonteesta ilman vakavia virheitä.

Rotujärjestö kantaa erityistä huolta jalostukseen käytettävien koirien terveydestä. Koiran omistajia kannustetaan avoimuuteen ja vastuullisuuteen siten, että jos koiralla havaitaan periytyväksi tiedetty virhe tai sairaus, asia tuodaan julki ilmoittamalla siitä kasvattajalle ja rodun jalostusneuvojalle, eikä koiraa käytetä jalostukseen. Näin huolehdimme, että rotumme säilyvät mahdollisimman terveinä, ja pennun ostajille voidaan välittää mahdollisimman oikeaa tietoa.

Jalostusrekisteriin hyväksyttävien koirien tulee olla oletusarvoltaan lisääntymiskykyisiä eli steriloituja tai kastroituja koiria ei hyväksytä jalostusrekisteriin.

Jalostusrekisteri

Jalostusrekisteriin hyväksymisen ehtona on vähintään AVO 2 palkinto KAER kokeessa nartuilla, AVO 1 palkinto uroksilla sekä laatuarvostelupalkinto koiranäyttelystä, vähintään 1 x AVO tai KÄY EH tai kahdelta tuomarilta 2 x AVO tai KÄY H, kuitenkin niin, ettei palkintosijan aleneminen johdu koiran luonteesta. Lisäksi koiran lonkkakuvaustuloksen täytyy olla A tai B ja koiran tulee täyttää muut rotukohtaiset PEVISA-määräykset.

Jalostusrekisteriin ilmoitettavan koiran omistaja vakuuttaa, että ko. sairauksia ei ole havaittu koiralla eikä omistaja ole ole tietoinen mistään sairauksista / vioista koiralla:

– Koiralla ei ole rotumääritelmässä mainittuja hylkääviä virheitä
– koiralla ei ole perinnöllisiä luusto- ja nivelsairauksia (esim. nivelien OCD, kyynärniveldysplasia, patellaluksaatio)
– koiralla ei ole jalostuksesta poissulkevia perinnöllisiä silmäsairauksia (esim. entropium, katarakta, PRA)
– koiralla ei ole muita perinnöllisiä sairauksia
– koiralla ei ole jalostuksesta poissulkevia hammaspuutoksia
– koiralla ei ole ollut epileptistyyppisiä kohtauksia
– koira ei ole aggressiivinen tai arka

Omistaja vahvistaa allekirjoituksellaan jalostusrekisterikaavakkeessa antamansa tiedot.

Astutus- ja pentueilmoitukset

Saksanseisojalehden astutus- ja pentueilmoituslistalla julkaistavien jalostusrekisteriin kuulumattomien pentujen vanhempien osalta voi omistaja antaa vapaaehtoisesti saman terveysvakuutuksen kuin jalostusrekisterikoirilta vaaditaan. Nartun omistaja voi toimittaa vakuutuksen uroksen omistajalta. Terveysvakuutus merkitään astutus- ja pentuelistaan muodossa: ”Vanhemmista/Nartusta/Uroksesta on terveysvakuutus”. Terveysvakuutuksen puuttuessa merkintää ei tehdä.

Ilmoituksia hoitavat rotujen pentuvälittäjät. Jalostusrekisteri-ilmoituksen, urostiedustelun sekä astutus- ja pentueilmoituksen voi kätevimmin tehdä kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Jäsenlehdessä maksutta julkaistavien ilmoitusten lähettäjien on oltava rotujärjestön jäseniä.

Poikkeukset käsittelee jalostustoimikunta tapauskohtaisesti.

Jalostusrekisterianomus

  Koiran tiedot:


  Kerro kummankin lonkan tulos. esim. A/A tai B/B.

  Kasvattajan tiedot:

  Omistajan tiedot:

  Omistajan tiedot saa julkaista tietokannassa ja Saksanseisoja-lehdessä (*)

  Listaa koiran kolme parasta KAER -koetulosta sekä kolme parasta näyttelytulosta:

  KAER -tulokset

  Näyttelytulokset:

  Liitä mukaan mahdollisimman suurikokoinen ja rajaamaton sivukuva tasapainoisesti neljällä jalalla seisovasta koirasta, joka näkyy kuvassa kokonaan (myös jalat). Pyri ottamaan kuva koiran tasolta, ei ylä- tai alaviistosta (Max 2MB)

  - koiralla ei ole rotumääritelmässä mainittuja hylkääviä virheitä
  - koiralla ei ole perinnöllisiä luusto- ja nivelsairauksia (esim. nivelien OCD, kyynärniveldysplasia, patellaluksaatio)
  - koiralla ei ole jalostuksesta poissulkevia perinnöllisiä silmäsairauksia (esim. entropium, katarakta, PRA)
  - koiralla ei ole muita perinnöllisiä sairauksia
  - koiralla ei ole jalostuksesta poissulkevia hammaspuutoksia
  - koiralla ei ole ollut epileptistyyppisiä kohtauksia
  - koira ei ole aggressiivinen tai arka

  Kasvattajille ja omistajille

  Terveyskysely

  Saksanseisojakerhon jalostustoimikunta kerää omaan käyttöönsä tietoja koirien terveydestä ja luonteesta. Tiedot ohjautuvat rotuvalinnan kautta rodun jalostusneuvojalle. Tiedot täysin terveistäkin koirista ovat tärkeitä. Tietoja voidaan julkaista numeerisina tilastoina ilman koirien tunnistetietoja. Koirasta voi tehdä terveysilmoituksen iästä riippumatta. Jotta koiran tietoihin tulee tietoihin merkintä 'Koirasta on tehty terveysilmoitus', on koiran oltava vähintään 2 vuotta.

  Urostiedustelu

  Etsitkö nartullesi sopivaa urosta? Täytäthän lomakkeen huolellisesti ja lähetät sitten rotusi jalostusneuvojalle pyytäessäsi urossuositusta nartullesi

  Pentuekysely

  Tietojen keruulla pyritään saamaan kokonaiskuvaa Saksanseisojakerhon rotujen lisääntymiseen liittyvistä asioista mm. vuositilastointia ja jalostuksen tavoiteohjelmaa varten. Samalla kerätään muuta pentujen terveyteen liittyvää tietoa. Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja jäävät ainoastaan jalostustoimikunnan tietoon. Niitä julkaistaan ja annetaan eteenpäin vain tilastoina, ilman yksilöiviä tietoja.

  Jalostusrekisterianomus

  Jalostuskoirien tulee täyttää tietyt laatuvaatimukset päästäkseen jalostusrekisteriin. Tutustu vaatimuksiin ja tee jalostusrekisterianomus.

  Käyttöjalostuspalkinto

  Käyttöjalostuspalkinnon tarkoitus on edistää hyvän ulkomuodon omaavien, metsästysominaisuuksiltaan korkealuokkaisten mannermaisten kanakoirien jalostustyötä. Palkinto annetaan sellaisille koirille, jotka ovat osoittaneet jättävänsä tällaisia jälkeläisiä.