0,00€

Ostoskori on tyhjä.

0,00€

Ostoskori on tyhjä.

Karkeakarvainen saksanseisoja

Käyttötarkoitus

Monipuolinen metsästyskoira. Karkeakarvaisella saksanseisojalla tulee olla kaikki ne ominaisuudet, joita vaaditaan työskentelyyn niin aukeassa maastossa, metsässä kuin vedessäkin ennen ja jälkeen laukauksen.

Lyhyt historiaosuus

Karkeakarvainen saksanseisoja kuuluu karkeakarvaisiin kanakoiriin. Sen jalostus alkoi  1800-luvun lopulla korthalsingriffonista, ja jatkui vuosisadan vaihteesta eteenpäin ”Hegewaldin” (vapaaherra Sigismund von Zedlitz und Neukirch) ajatusten pohjalta. Ilmeisenä tavoitteena oli luoda varmaluonteinen ja tehokas karkeakarvainen saksalainen metsästyskoira.

Vapaan, mutta johdonmukaisen jalostuksen periaatteena on ollut  ”suorituksen kautta tyyppiin”. Karkeakarvaisten kanakoirien (villakoirapointteri, korthalsingriffoni ja Deutsch Stichelhaar) parhaista yksilöistä sekä lyhytkarvaisesta saksanseisojasta on syntynyt lyhyessä ajassa metsästyskoira, joka käytännöllisen ja vettähylkivän karvapeitteensä sekä monipuolisuutensa ansiosta soveltuu kaikenlaisiin metsästysolosuhteisiin. Näiden ominaisuuksiensa vuoksi karkeakarvaisesta saksanseisojasta on muutamassa vuosikymmenessä tullut Saksassa ja monissa muissakin maissa suosituin ja arvostetuin suurikokoinen metsästyskoira.

Jalostusneuvojien yhteystiedot

Jalostusneuvoja, urossuositukset, terveysilmoitukset

Anu Sirviö
Kontiomäki
044 326 8036
anu-sirvio@hotmail.com

Jalostusneuvoja, urossuositukset, pentuvälitys

Anna Haapio
Ala-Pihlaja
050 347 8537
a.haapio@gmail.com

Jalostusneuvoja, urossuositukset, käyttöjalostuspalkinnot, jalostusrekisteri

Hanne Lappi
Ivalo
040 745 5759
laajanluovin@gmail.com

Karkeakarvainen saksanseisoja: Roturyhmän muistio 20.4.2024

Roturyhmän muistio luettavissa oheisesta tiedostosta. Roturyhmän muistio (PDF)

Karkeakarvaisten saksanseisojien jalostusuroskatselmus 17.-18.12.2022

Karkeakarvaisten saksanseisojien jalostusuroskatselmus lähestyy kovaa vauhtia. Kalajoella järjestettävä jalostusuroskatselmus on 17.-18.12.2022. Tapahtuman pääpaikkana toimii Safaritalo Kalajoella. Muistutuksena kaikille, että tarkoituksena on esitellä rotumme jalostukseen käytettyjä...

Von Willebrand tyyppi II – Verenvuototauti

Karkeakarvaisilla saksanseisojilla tunnetaan periytyvä sairaus, Von Willebrandt tyyppi II, joka ilmenee veren hyytymistekijän puutteellisuutena ja näin ollen verenvuodon tyrehtymisen voimakkaana alenemisena. Sairailla koirilla on...

Ohjeita karkeakarvaisen saksanseisojan kasvattajille 2016

1 Johdanto Kanakoirat ovat jaloja ja luotettavia metsästyskoiria. Seisovien lintukoirien jalostuksessaensimmäisenä edellytyksenä astutukselle on, että koirien metsästysominaisuuksista onennen suunniteltua astutusta hankittu riittävä, puolueeton ja julkinen...

ROTUKOHTAISET OHJEET KASVATTAJILLE JA OMISTAJILLE

Saksanseisojakerhon pentuelistalla sellaiset karkeakarvaisen saksanseisojan pentueet, joissa molemmat vanhemmat täyttävät jalostuskoirien laatuvaatimukset ja kasvattaja on ollut yhteydessä jalostusneuvojaan ennen astutusta suunniteltua yhdistelmää koskevien terveystietojen tarkistamiseksi, ja yhdistelmä on kasvattajan ehdottama ja jalostusneuvojan hyväksymä tai jalostusneuvojan ehdottama, merkitään astutus- ja pentuevälityksessä merkinnällä.

Saksanseisojakerhon jalostustoimikunnan laatuvaatimukset jalostusyhdistelmille, jotka perustuvat rotukohtaisiin PEVISA-ehtoihin sekä kunkin rodun JTO:ssa esitettyihin suosituksiin ja jotka ovat pentuelistan merkinnän saamisen ehtona (Jalostustoimikunta 23.1.2011 / Hallitus 5/2010):

1. Jalostukseen käytettävien koirien on oltava luonteeltaan terveitä, minkäänlaista arkuutta tai aggressiivisuutta ei tule hyväksyä
2. Koiralla ei saa olla perinnöllisiä jalostuksesta pois sulkevia sairauksia tai vikoja (esim. OCD, kyynärniveldysplasia, epilepsia, silmäluomiviat)
3. Koiran tulee täyttää koetulosten osalta jalostusrekisterivaatimukset, tai vähintään sillä on oltava näyttöä riittävän korkeatasoisista metsästysominaisuuksista KAER-kokeesta, minimivaatimus NUO3.
4. Koiran tulee olla ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukaisesti käyttötarkoitukseen sopiva, näyttelytulos vähintään AVO tai KÄY H, ei kuitenkaan luonteen takia.

Lisäksi pentueen tulee täyttää muut alla mainitut karkeakarvaisen saksanseisojan rotukohtaisen jalostustavoiteohjelman vaatimukset/suositukset:

– Pentueen molemmat vanhemmat vWD-vapaita
– Kahden B-lonkkaisen koiran yhdistämistä ei suositella. Yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvo vähintään 100 Sekä koirien rekisteröintiehtona olevat rotukohtaiset PEVISA-määräykset:
– Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin rajaarvo on lonkkaniveldysplasian aste B.
– Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla karkeakarvaisella saksanseisojalla korkeintaan 60 pentua, joista alle 4 vuotiaana enintään 20 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan
– Molemmista vanhemmista tulee olla täytettynä Saksanseisojakerhon terveyskysely tietokannassa, mielellään ennen astutusta.

Jalostusuroslista

Jalostusuroslistalla esitellään urokset, jotka täyttävät seuraavat jalostusuroksille asetetut ehdot:

  1. uros on vWD-vapaa
  2. lonkat A tai B
  3. näyttelystä vähintään H (kuitenkin niin, että luonne ei ole alentanut arvosanaa)
  4. KAER-kokeesta vähintään AVO2-koetulos
  5. kyynäkuvauslausunto 0/0
  6. ei luonnemerkintää KAER-kokeista, näyttelystä eikä jalostustarkastuksesta
  7. koiran ikä alle 10v
  8. omistajan tekemä terveysilmoitus, jolla koiran vakuutetaan olevan terve

Lista on kopioitu SKL:n KoiraNet -jalostustietojärjestelmästä. Urokset poistetaan listalta kun PEVISA:n mukainen jälkeläismäärä täyttyy.

PEVISA:n mukainen jälkeläismäärä: Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla karkeakarvaisella saksanseisojalla korkeintaan 60 pentua, joista alle 4-vuotiaana enintään 20 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan.

Jalostusuroslista löytyy tietokannasta

Terveyskysely

Saksanseisojakerhon jalostustoimikunta kerää omaan käyttöönsä tietoja koirien terveydestä ja luonteesta. Tiedot ohjautuvat rotuvalinnan kautta rodun jalostusneuvojalle. Tiedot täysin terveistäkin koirista ovat tärkeitä. Tietoja voidaan julkaista numeerisina tilastoina ilman koirien tunnistetietoja. Koirasta voi tehdä terveysilmoituksen iästä riippumatta. Jotta koiran tietoihin tulee tietoihin merkintä 'Koirasta on tehty terveysilmoitus', on koiran oltava vähintään 2 vuotta.

Pentuekysely

Tietojen keruulla pyritään saamaan kokonaiskuvaa Saksanseisojakerhon rotujen lisääntymiseen liittyvistä asioista mm. vuositilastointia ja jalostuksen tavoiteohjelmaa varten. Samalla kerätään muuta pentujen terveyteen liittyvää tietoa. Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja jäävät ainoastaan jalostustoimikunnan tietoon. Niitä julkaistaan ja annetaan eteenpäin vain tilastoina, ilman yksilöiviä tietoja.

Jalostusrekisterianomus

Jalostuskoirien tulee täyttää tietyt laatuvaatimukset päästäkseen jalostusrekisteriin. Tutustu vaatimuksiin ja tee jalostusrekisterianomus.

Urostiedustelu

Etsitkö nartullesi sopivaa urosta? Täytäthän lomakkeen huolellisesti ja lähetät sitten rotusi jalostusneuvojalle pyytäessäsi urossuositusta nartullesi

Käyttöjalostuspalkinto

Käyttöjalostuspalkinnon tarkoitus on edistää hyvän ulkomuodon omaavien, metsästysominaisuuksiltaan korkealuokkaisten mannermaisten kanakoirien jalostustyötä. Palkinto annetaan sellaisille koirille, jotka ovat osoittaneet jättävänsä tällaisia jälkeläisiä.