0.00€

Ostoskori on tyhjä.

0.00€

Ostoskori on tyhjä.

KotiKokeet

Kokeet

KAER – KANAKOIRIEN ERIKOISKOE

Kanakoirien erikoiskokeet ovat metsästyskokeita, joiden tarkoituksena on saada tietoa koirien metsästysominaisuuksista kanakoirien jalostusta varten ja edistää koirien metsästyskäyttöä.

Koesuoritukset

Kokeissa kokeillaan koirien haku riistan löytämiseksi ja riistatyö maastossa olevalla villillä riistaeläimellä. Lisäksi kokeillaan koeluokista riippuen nouto, tiedotus, vesityö ja jälkityö. Myös koiran luonteeseen sekä toimintaan sen kohdatessa petoeläimiä kiinnitetään huomiota.

Koekausi on 1.6. – 31.5.

Osallistumisoikeus ja sen rajoittaminen

Kokeisiin saavat osallistua kaikki FCI:n roturyhmään 7 kuuluvien rotujen yhdeksän kuukautta täyttäneet koirat, jotka ovat saaneet palkinnon Kennelliiton tai sen tunnustaman ulkomaisen kenneljärjestön näyttelyssä. Nuorten luokkaan saa osallistua koira, jonka joku sanotuista kenneljärjestöistä on rekisteröinyt, vaikka koiraa ei ole näyttelyssä palkittu.

Kokeen järjestäjä voi rajoittaa kokeisiin osallistumista koeluokkien ja koirien lukumäärän osalta Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.

Koirien arvostelu

Kussakin luokassa käytetään laatuarvostelua ja annetaan niin monta ensimmäistä, toista ja kolmatta palkintoa kuin koirien saamat pistemäärät edellyttävät.

Eri rotuihin kuuluvat koirat arvostellaan samojen perusteiden mukaan ottaen huomioon rotukohtaisesti eroavat ominaisuudet.

Koiran seisonnalta on ammuttava, jotta koira voidaan palkita.

Koeluokat

Nuorten luokkaan (NUO) saa osallistua koira, joka on täyttänyt 9 kk ja on enintään 24 kk ikäinen.
Avoimeen luokkaan (AVO) saa osallistua koira, joka ei ole oikeutettu osallistumaan voittajaluokkaan.
Voittajaluokkaan (VOI) osallistuu koira, joka on saanut 1. palkinnon avoimessa luokassa.

VESITYÖT

Vesityön tarkoituksena on kokeilla koiran veteenmenohalukkuutta, ohjattavuutta, riistan löytökykyä ja noutamista vedestä. Noutolintuna käytetään metsästettävää vesilintua tai rauhoittamatonta lokkia. Veden syvyyden on oltava sellainen, että koira joutuu uimaan vähintään puolet noutoetäisyydestä. Kaikissa luokissa koiran on halukkaasti ja epäröimättä mentävä veteen. Myös uintitapaan kiinnitetään huomiota.

Vesityön arvostelu eri luokissa

Nuorten luokassa koiran on uitava ja noudettava rannalta avoveteen 10 – 15 metrin etäisyydelle koiran nähden heitetty noutolintu. Heitettäessä ei ammuta. Vain yhden noutokohteen heitto sallitaan.

Avoimessa luokassa koiran on noudettava noutolintu, joka heitetään 40 – 60 metrin etäisyydelle kaislikkoon veteen tai maalle koiralta näkymättömiin. Heiton on tapahduttava sivusuunnassa korkealle siten, että koiralla on mahdollisuus havaita heitto. Heittäjän on oltava näkösuojassa. Heiton korkeimmalla kohdalla on ammuttava koiran lähtöpaikalla tuomarin osoittamassa paikassa. Paukkunoutoon lähteneen koiran suoritusta ei hyväksytä.

Voittajaluokassa koiran on käskystä etsittävä ja noudettava kaislikkoon veteen tai maalle ilman laukausta 40 – 60 metrin etäisyydelle heitetty noutolintu. Koira ja ohjaaja eivät saa nähdä heittämistä.

JÄLKITYÖ

Jälkityöllä kokeillaan koiran kykyä jäljen perusteella etsiä ja oma-aloitteisesti tuoda ohjaajalle maastossa oleva haavoitettu tai kuollut riistaeläin.

Jälki tehdään vetämällä kuollutta riistalintua tai jänistä ensin suoraan myötätuuleen noin 50 metriä, jonka jälkeen S – kirjaimen muotoon mutkitellen noin 100 metriä leveällä alueella. Jäljen kokonaispituus on yhteensä 300-400 metriä. Jäljen lähtöpaikan ja päätepisteen välinen etäisyys on noin 200-250 metriä. Mutkien tulee olla loivia. Viimeisen suoran on ulotuttava noin kaksinkertaiselle etäisyydelle sivulle, jotta koiran kyky seurata jälkeä voidaan varmasti todeta.

Jäljen päähän koloon, syvennykseen tai pensaan alle tulosuunnasta näkymättömiin sijoitetaan laahattu jälkieläin tai saman lajin toinen yksilö. Koira ei saa nähdä jäljen tekemistä.

KAER-kokeiden säännöt (PDF)

PIENPETOTESTI

Ohjeistus mannermaisten kanakoirien epävirallisen pienpetotesti B:n suorittamiseen.

Taipumustesti ei ole kennelliiton virallinen testi, vaan Saksanseisojakerhon monipuolisuustyöryhmän laatima.

Testiin voivat osallistua ryhmän 7 Mannermaiset kanakoirat.

Lomake toimii mobiilisovelluksena, jolloin se voidaan täyttää ja lähettää eteenpäin missä tahansa, missä kyseinen mobiililaite on verkossa. Mikäli toimitaan alueella, jossa ei ole kenttiä, voidaan pohja tallentaa puhelimeen etukäteen, tai se voidaan tulostaa paperiversioksi mukaan.

Linkki B-testiin tai lataa tästä qr-koodista:

Testi on suoritettava metsästyslakia ja pienpetojen rauhoitusaikoja noudattaen.

Testi tehdään koiranomistajan/ohjaajan omilla vakuutuksilla ja vastuulla.

Testi voidaan suorittaa:

  • Normaalin metsästystilanteen yhteydessä, eli testiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
  • KAER kokeen yhteydessä.

Testattavan koiran tulee olla testaustilanteessa ainoa koira, eli siten että se ei saa tukea toisesta koirasta. Koiran ohjaaja voi tarvittaessa tukea koiraa kehumalla, mutta siten, että testissä tulee aina selkeästi käydä ilmi koiran oma tahtotila ja taipumus. Ohjaaja ei saa koskea koiraan.

Testin voi arvioida henkilö, jolla on pitkäaikainen kokemus koiralla tapahtuvasta metsästyksestä, ja jolla on voimassa oleva metsästyskortti. Arvostelija vakuuttaa omalla allekirjoituksellaan arvostelun olevan totuuden mukainen ja hänen on oltava valmis vastaamaan esimerkiksi tarkennuksia kaipaavien mahdollisiin lisäkysymyksiin suorituksen jälkeen.

Arvostelut tehdään mobiilisovelluksella, tai lähetetään paperiversiona osoitteeseen: ssk.petotesti@gmail.com

Vuonna 2019 pienpetotestatut koirat (PDF)

Kokeiden tulokset ja koekalenteri löytyy Saksanseisojakerhon tietokannasta. 

Uutisia kerhon kilpailuista