0.00€

Ostoskori on tyhjä.

0.00€

Ostoskori on tyhjä.

Pienimünsterinseisoja

Rodunkuvaus

Pienimünsterinseisoja on saksalainen, keskikokoinen pitkäkarvainen seisova lintukoira. Se polveutuu jo keskiajalla haukkametsästäjän apuna toimineista, yläpäisesti hakevista, liikkeelle ajavista pitkäkarvaisista lintukoirista. Niitä kutsuttiin haukkakoiriksi tai karkottaviksi koiriksi tai myöhemmin myös viiriäiskoiriksi ja spioneiksi. Osa tutkijoista arvelee niiden silkkikarvaisten esi-isien tulleen idästä ja Espanjasta Ranskaan, Saksaan ja Englantiin. Maastoa risteilemällä ne etsivät riistaa, osoittivat sen seisomalla ja ajoivat sen liikkeelle, jonka jälkeen haukka päästettiin irti. Rotua on käytetty jonkin verran myös verkkokoirana, jolloin se myös pysähtyi riistan ilmasta vainutessaan.

Tämä koira oli vuosisatojen ajan suosituin metsästyskoira varsinkin Westfalenissa, Saksan luoteisosissa lähellä Hollannin rajaa ja Hollannissa.

1700-luvulla erotettiin pitkäkarvaiset seisojat  pieneksi ”spioniksi” ja suuremmaksi ”kanakoiraksi”. Pieniä seisojia kutsuttiin myös tiheikkökoiriksi pääasiallisen käyttömaastonsa mukaan ja  rodun kasvatusalueen ulkopuolella sitä kutsuttiin münsteriläiseksi roduksi.

Tuliaseiden kehityttyä pienet valkopohjaiset koirat menettivät suosiotaan vahvempien ja tummempien koirien tieltä. Kun koirille ruvettiin 1800-luvulle tultaessa laatimaan rotumääritelmiä Saksassakin, spionit siirrettiin syrjään monen muun maatiaisrodun lailla, koska ne eivät mahtuneet saksanseisojan perusraameihin. Jalostuspohja hupeni vähiin jo 20 vuodessa. Vain syrjäisimpiin kolkkiin, pieniin luoteissaksalaisiin maalaiskyliin, jäi kasvatusta.

Varsinainen rodun ”keksijä” oli Edmund Löns. Hän löysi melkein unohtuneesta rodusta aivan 1900-luvun alussa kaksi erinomaista metsästyskoirakantaa: opettaja Heitmannin koirat Burgsteinfurtista ja metsänvartija Wolfbergin koirat Dorstenista. Hän ryhtyi risteyttämään kantoja keskenään. Heitmann kutsui kasvattamiaan koiria Heidewachteleiksi, nummiviiriäiskoiriksi, ja tämän nimityksen Lönskin otti käyttöön.

17.3.1912 perustettiin Osnabrückissä rotuyhdistys Verein für Kleine Münsterländer Vorstehhunde (Heidewachtel) ja avattiin rotukirja. Vuonna 1918 muotoili rodun toinen mahtimies, filosofian ja lääketieteen tohtori Friedrich Jungklaus epävirallisen pienimünsterinseisojan rotumääritelmän. Rotu yleistyi nopeasti 20-luvulle tultaessa, kun tieto sen erinomaisista metsästysominaisuuksista levisi. Nimi Heidewachtel painettiin unohduksiin 1930-luvulla ja ruvettiin puhumaan pienimünsterinseisojasta. Ensimmäinen virallinen rotumääritelmä laadittiin 1936 ja Suomeen ensimmäiset rodun edustajat tuotiin 1959.

Pienimünsterinseisoja on käyttöominaisuuksiltaan monipuoliseen metsästykseen soveltuva seisova lintukoira. Sen tehtävä on etsiä ja paikallistaa riistaa, osoittaa se seisomalla, ajaa se käskystä liikkeelle ja noutaa ammuttu tai jäljittää haavoittunut riista. Pienimünsterinseisoja on hyvävainuinen, kestävä ja yhteistyöhaluinen. Se hakee riistaa maastoon soveltuvalla laajuudella ja hakukuviolla, ensisijaisesti ilmavainulla ja tuulta hyväkseen käyttäen. Sen liikkuminen on kevyttä ja eloisaa ja hyvävauhtista, joskaan sen työskentelyssä tärkeintä ei ole juoksunopeus vaan haun tarkkuus. Se työskentelee halukkaasti myös pensaikoissa ja tiheiköissä. Riistan talteenottotaipumuksiltaan pienimünsterinseisoja on erinomainen. Se noutaa halukkaasti ja sekä maalta että vedestä. Se on innokas uimari ja sen kylmänsietokyky on hyvä. Sen karvapeite suojaa sitä erilaisissa sääolosuhteissa ja vaikeakulkuisissa tiheiköissä.

Pienimünsterinseisoja on hyvin vilkas, tarmokas ja älykäs. Se on luonteeltaan avoin ja leikkisä, valpas ja aina valmis toimintaan. Se on myös mukava perhekoira ja kiintyy voimakkaasti omiin ihmisiinsä, se on kärsivällinen lasten kanssa ja sopeutuvainen erilaisissa olosuhteissa. Pienimünsterinseisoja tarvitsee paljon liikuntaa ja aktiviteetteja, koska toimettomana se turhautuu ja voi purkaa energiaansa tekemällä tuhoja kotona. Vilkkauden ja voimakkaan riistavietin vuoksi tottelevaisuuskoulutukseen täytyy kiinnittää huomiota, eikä rotua voi suositella pelkästään seurakoiraksi. Toiminnanhaluisen  koiran kouluttaminen ei ole vaikeata, joskin sen loputon energisyys voi vaatia kärsivällisyyttä.

Jalostusneuvojien yhteystiedot

Jalostusneuvoja, pienimünsterinseisojat rotuyhteyshenkilö

Riitta Heinonen
050 540 9277
riittahei@gmail.com

Rotukohtaiset tiedotukset

RODUN JALOSTUSVAATIMUKSET TÄYTTÄVÄ YHDISTELMÄ

Jotta yhdistelmä saisi merkinnän ”Rodun jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä”, sen on täytettävä alla luetellut ehdot. Rotukohtaisista vaatimuksista on päätetty roturyhmässä 24.4.2022.

Saksanseisojakerhon minimivaatimukset kaikille roduille

 • Koiralla tulee olla näyttöä metsästysominaisuuksista, KAER-kokeista vähintään NUO3-palkinto tai vastaava ulkomainen tulos.
 • Koiran tulee olla ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukaisesti käyttötarkoitukseen sopiva, näyttelytulos vähintään H (luokasta NUO, AVO, KÄY, VAL tai VET). Palkintosija ei saa olla alentunut luonteen vuoksi.
 • Yhdistelmän on täytettävä Kennelliiton rekisteröintiehdot ja rodun PEVISA-määräykset.
 • Yhdistelmän molemmista vanhemmista on täytetty terveyskysely. Jalostukseen käytettävän koiran on oltava luonteeltaan terve, minkäänlaista arkuutta tai aggressiivisuutta ei tule hyväksyä.
 • Kasvattajan on oltava yhteydessä rotunsa jalostusneuvojaan tai rotuyhteyshenkilöön ennen astutusta.

Rotukohtaiset vaatimukset, pienimünsterinseisoja

 • lonkat molemmilla A, tai toisella A ja toisella B
 • vähintään toisella pentueen vanhemmista on oltava kyynärkuvaustulos 0/0. Lausunnon 2 tai sitä huonomman saanutta ei hyväksytä.
 • tulos KAER-kokeesta
 • näyttelytulos vähintään AVO/KÄY EH tai 2 x AVO/KÄY H tai EH jalostustarkastuksesta. Palkintosijaan ei ole saanut vaikuttaa alentavasti huomautus koiran luonteesta.
 • sukusiitos alle 3 %
 • sukukato vähintään 0,90.

Terveyskysely

Saksanseisojakerhon jalostustoimikunta kerää omaan käyttöönsä tietoja koirien terveydestä ja luonteesta. Tiedot ohjautuvat rotuvalinnan kautta rodun jalostusneuvojalle. Tiedot täysin terveistäkin koirista ovat tärkeitä. Tietoja voidaan julkaista numeerisina tilastoina ilman koirien tunnistetietoja. Koirasta voi tehdä terveysilmoituksen iästä riippumatta. Jotta koiran tietoihin tulee tietoihin merkintä 'Koirasta on tehty terveysilmoitus', on koiran oltava vähintään 2 vuotta.

Pentuekysely

Tietojen keruulla pyritään saamaan kokonaiskuvaa Saksanseisojakerhon rotujen lisääntymiseen liittyvistä asioista mm. vuositilastointia ja jalostuksen tavoiteohjelmaa varten. Samalla kerätään muuta pentujen terveyteen liittyvää tietoa. Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja jäävät ainoastaan jalostustoimikunnan tietoon. Niitä julkaistaan ja annetaan eteenpäin vain tilastoina, ilman yksilöiviä tietoja.

Jalostusrekisterianomus

Jalostuskoirien tulee täyttää tietyt laatuvaatimukset päästäkseen jalostusrekisteriin. Tutustu vaatimuksiin ja tee jalostusrekisterianomus.

Urostiedustelu

Etsitkö nartullesi sopivaa urosta? Täytäthän lomakkeen huolellisesti ja lähetät sitten rotusi jalostusneuvojalle pyytäessäsi urossuositusta nartullesi

Käyttöjalostuspalkinto

Käyttöjalostuspalkinnon tarkoitus on edistää hyvän ulkomuodon omaavien, metsästysominaisuuksiltaan korkealuokkaisten mannermaisten kanakoirien jalostustyötä. Palkinto annetaan sellaisille koirille, jotka ovat osoittaneet jättävänsä tällaisia jälkeläisiä.