Saksanseisojakerho ry.

Saksanseisojakerho

Mannermaisten kanakoirien rotujärjestö

Suomen Kennelliitto on vahvistanut rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) sekä niihin perustuvat rotukohtaiset perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmat (PEVISA) ajalle 1.1.2011 – 31.12.2015.

JTO:t ovat rotukohtaisia, mutta niiden kaikkien tavoitteena on ehdottoman terveluonteinen, suomalaisiin metsästysolosuhteisiin soveltuva metsästyskoira. JTO:issa on kuvattu rodun keskeisimmät tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Jokaisen kasvattajan ja jalostuskoiran omistajan tulee perehtyä huolella rotunsa ohjelmaan. Vain kaikkien harrastajien sitoutumisella voidaan saavuttaa asetetut tavoitteet. Suomen Kennelliiton vahvistama PEVISA-ohjema on sitova, eli siinä esitettyjen ehtojen täyttyminen on edellytys pentujen rekisteröinnille.

 

Saksanseisojakerhon jalostustoimikunnan laatuvaatimukset jalostusyhdistelmille, jotka perustuvat rotukohtaisiin PEVISA-ehtoihin sekä kunkin rodun JTO:ssa esitettyihin suosituksiin ja jotka ovat pentuelistan merkinnän ”jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä” saamisen ehtona

(Lisämerkintä on käytössä niillä roduilla, joitten roturyhmäkokous vuosikokouksessa 2011 on asian hyväksynyt.)

1. Jalostukseen käytettävien koirien on oltava luonteeltaan terveitä, minkäänlaista arkuutta tai aggressiivisuutta ei tule hyväksyä

2. Koiralla ei saa olla perinnöllisiä jalostuksesta pois sulkevia sairauksia tai vikoja (esim. OCD, kyynärniveldysplasia, epilepsia, silmäluomiviat)

3. Koiran tulee täyttää koetulosten osalta jalostusrekisterivaatimukset, tai vähintään sillä on oltava näyttöä riittävän korkeatasoisista metsästysominaisuuksista KAER-kokeesta, minimivaatimus NUO3.

4. Koiran tulee olla ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukaisesti käyttötarkoitukseen sopiva, näyttelytulos vähintään AVO tai KÄY H, eikä palkintosija ole alentunut luonteen tai käytöksen vuoksi.

5. kasvattaja on ollut yhteydessä jalostusneuvojaan ennen astutusta suunniteltua yhdistelmää koskevien terveystietojen tarkistamiseksi.

6. yhdistelmä on kasvattajan ehdottama ja jalostusneuvojan hyväksymä tai jalostusneuvojan ehdottama.

Lisäksi koiran tulee täyttää muut rotukohtaisten jalostustavoiteohjelmien vaatimukset/suositukset sekä koirien rekisteröintiehtona olevat rotukohtaiset PEVISA-määräykset.