0.00€

Ostoskori on tyhjä.

0.00€

Ostoskori on tyhjä.

Bretoni: roturyhmä 23.4.2017 Yli-Härmä

Vuosikertomus 2016

Saksanseisoja -lehteen kirjoitettu juttu roturyhmästä

Roturyhmän kuulumisia

Bretoneiden roturyhmä pidettiin Yli-Härmässä SSK:n vuosikokouksen yhteydessä. Roturyhmään osallistui 24 bretoniharrastajaa.
Esityslistan ajankohtaiskatsauksessa käytiin läpi vuositilastot ja aivan kuten edellisenä vuonna, nytkin puhutti pienentynyt pentuekoko. Tänä vuonna ”uutena” näkökulmana tähän tuli myös se, että ovatko pentueet todella pienentyneet vai kuoleeko pentuja syntymän jälkeen? Tähän toivottavasti saamme vastausta, jos ja toivottavasti kun kasvattajat alkavat palauttamaan saamiaan kyselylomakkeita kasvattamistaan pentueista.

Kasvattajakysely

Kasvattajille on lähetetty kysely syntyneistä pentueista tammikuusta 2015 alkaen. Vastausprosentti ei ole huima ja toivomme kasvattajien aktivoituvan kyselyiden palauttamisen suhteen. Mikäli sähköpostitse tullut lomake on jo hävinnyt tms., saa uuden jalostusneuvojilta. Kyselyssä kysytään astutuksen, synnytyksen ja pentujen hoidon sujuvuudesta sekä siitä, syntyikö kuolleita pentuja ja/tai kuoliko pentuja myöhemmin.

Lisäksi kasvattajalla on mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä pentueesta. Kyselyä saa täyttää myös
aikaisemmista pentueista! Tieto koirien lisääntymiskäyttäytymisestä on tärkeää seurantamielessä, jotta mahdolliset ongelmat huomataan ajoissa. Vastauksia julkaistaan vain tilastotietona mm.
Roturyhmäkokouksissa ja jalostuksentavoiteohjelmassa.

Tähän mennessä saaduista 11 vastauksesta tehty koonti näyttää seuraavalta:
• Kuolleena syntyneitä tai alle viikon ikäisenä kuolleita viidessä pentueessa, kussakin niistä 1-2
kuollutta.
• Astutukset pääosin onnistuneet ongelmitta.
• 1 synnytys ei käynnistynyt -> sektio. 2 joissa osa pennuista ulos sektiolla. 2 joissa tarvittu
eläinlääkärin apua mutta ei sektiota.
• Pentujen hoito sujunut pääosin nartuilta hyvin, ongelmitta.
• Luovutusiässä havaitut virheet: 3 häntämutkaa, 3 laskeutumaton kives (yhdellä laskeutunut
myöhemmin), 2 napatyrää (toinen umpeutunut ilman leikkausta)
• Kasvattajien muita kommentteja; 1 kastroitu arkuuden vuoksi, joitain mainintoja luonteiden
kovuudesta ja pehmeydestä sekä pienistä ja isoista koosta.

Terveyskysely

Rotujärjestön terveyskyselyyn on koko sen olemassaoloaikana (8.10.2013 – 21.4.2017) tullut vastaus 88 bretonin osalta. Näistä yli puolella oli kaikki ok, niin terveys kuin luonne (48kpl). Luonne- ja käytöshäiriöitä oli kirjattu 7 koiralle ja erilaisia allergia-oireita 8 koiralle. Kasvainsairauksista oli 5 mainintaa, sydänsairauksista 4, patella luksaatiosta 4, epilepsiasta 3 ja nivelrikko/lonkkaongelmista 3. Lisäksi yksittäisiä mainintoja seuraavista ongelmista: purentavika, hammaspuutos, häntämutka, kaihi, kivesvika, cushingin tauti, selkäsairaus, kohtutulehdus, anaalirauhasongelmat, eturauhastulehdus, autoimmuuni meningiitti.

Terveyskysely on edelleen auki ja rotujärjestö kannustaa vastaamaan siihen! Myös terveistä koirista
tarvitaan tieto!

Epäonnistuneita astutuksia

Jalostusneuvojien tietoon on tullut yllättävän monta astutusyritystä tai -aikomusta, jotka eivät ole
tuottaneet pentuja. 1.1.2016-21.4.2017 välisenä aikana on rekisteröity 19 pentuetta (lisäksi on muutama joita ei ole vielä rekisteröity) – jalostusneuvojien tiedossa on epäonnistuneita/tuloksettomia astutuksia 11 kpl ja astutusta ei toteutettu/ei tiedossa toteutettiinko 8 kpl. Jalostusneuvojille tulleita urostiedusteluita kaikkiaan 15-20kpl.

Asiasta keskusteltiin laidasta laitaan ja huolta herätti se, että onko tällä jotain tekemistä pienentyneiden pentuekokojen kanssa vai mistä on kyse? Progesteroni-testiä ei nähdä suorana vastauksena ongelman ratkaisuksi, mutta on tietysti nykytekniikalla potentiaalinen vaihtoehto. Kuitenkin kasvattajan pitäisi tuntea narttunsa ja pystyä vielä lukemaan koiraa, jonka juoksut voivat olla erilaisia ja näin ollen astutusajankohtakin voi vaihdella suuresti.

Kysymyksiä, joita heitettiin ilman, oli mm.: Onko kasvattajien ”astutusosaaminen” heikentynyt? Ovatko urokset tarkempia oikeasta astutusajankohdasta? Eikö varata riittävästi aikaa astutukselle?

Jalostuksen tavoiteohjelma

JTO:n toimintasuunnitelmaan on kirjattu että ”kootaan rodusta ja sen koulutuksesta tietopaketti, jota
kasvattajat voivat jakaa pennunottajille” sekä ”Luodaan bretonille ihanneprofiili luonnetestiä varten”.
Tietopaketin kokoaminen päätettiin vastuuttaa Bretonikerholle, jalostusneuvojien avulla tietenkin.
Luonnetestin ihanneprofiilin miettiminen jätettiin jalostusneuvojien vastuulle.

Pentulistan vaatimukset

Pentulistan ”jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä” -vaatimuksia päätettiin muuttaa siten, että C-lonkat toisella vanhemmalla eivät jatkossa estä maininnan saamista. Näin ollen pentuelistalle ilmoitettu pentue saa merkinnän ”jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä”, kun se täyttää seuraavat ehdot:
• koetulos vähintään KAER NUO3 tai vastaava ulkomainen tulos
• näyttelytulos vähintään AVO tai KÄY EH, palkintosija ei ole saanut laskea luonteen tai käytöksen
vuoksi
• Yhdistelmä täyttää lonkkien osalta PEVISA-vaatimukset.
• yhdistelmän täyttää Kennelliiton rekisteröintimääräykset ja rotukohtaiset PEVISA-määräykset
• kasvattajan on oltava yhteydessä jalostusneuvojaan ennen astutusta suunniteltua yhdistelmää
koskevien terveystietojen tarkistamiseksi.


C-lonkan sallimisen lisäksi keskusteltiin siitä, miten esim. 1 kyynärät tai polvet tai kaihi vaikuttavat
”jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä” -täpän saamiseen. Tässä vaiheessa päätettiin, että niitä ei
huomioida. Jatkossa voidaan harkita tilanteen peilaamista jalostuksentavoiteohjelman vaatimuksiin, mutta tätä ennen JTO:ssa olisi syytä ottaa jalostuskäyttöön selkeästi kantaa siinä mainittujen sairauksien osalta.

Koepalkintovaatimuksen lisääminen PEVISA-ohjelmaan

Jo ennakkoon somessa oli ollut käynnissä kova keskustelu jalostustoimikunnan tekemästä esityksestä lisätä bretonin PEVISA-ohjelmaan koepalkintovaatimus, jotta koiran toinen pentue rekisteröidään. Suomeksi yhden pentueen saa tehdä kaikilla koirilla, jotka täyttävät rekisteröintiehdot. Tämän jälkeen, jos koiralle halutaan toinen tai useampi pentue, sillä pitäisi olla vähintään kolmas (3) palkinto KAER, KAKE, KAME tai KATU -kokeesta tai vastaava ulkomainen tulos rotujärjestön lausunnon perusteella. Myös siis nuorten luokan kolmas palkinto eli esim. KAER NUO3 -palkinto riittää.

Keskustelua käytiin asiasta puoleen ja toiseen ja esitykseen saatiin kaksi vastaehdotusta:
• ei muuteta mitään => sai kannatusta
• muutetaan esitystä siten, että vaaditaan koekäynti toiseen pentueeseen => ei saanut kannatusta

Roturyhmä äänesti asiasta ja päätyi äänestystuloksella 44-11, 2 tyhjää, esittämään vuosikokoukselle
vuosikokousaineistossa esitettyä muutosta. Vielä vuosikokouksessa esitettiin kannatettu esitys, että mitään ei muuteta, mutta vuosikokous äänesti jalostustoimikunnan puolesta 184-36, 3 tyhjää.
Asia jatkuu siten, että jalostustoimikunta työstää anomuksen Kennelliitolle. Mikäli Kennelliitto hyväksyy muutosesityksen bretonin voimassa olevaan PEVISA-ohjelmaan, astuu muutos voimaan 1.1.2018.

Muut asiat

Päivi Reiman oli erovuorossa jalostusneuvojan tehtävistä ja hänet valittiin uudelle 3-vuotiskaudelle.
Minna Toivakka kertoi ulkomuototuomari-koulutuksesta sekä ulkomuototuomaritarpeesta. Rotujemme
tuomareita sinänsä on kyllä runsaasti, mutta suurin osa heistä on muista rotujärjestöistä tulleita ja ovat saaneet rotujemme arvosteluoikeudet tuomarioikeuksiensa laajennusten myötä. Tarvitsemme kuitenkin myös rotujemme ”omia” tuomareita, jotka tulevat omasta kerhostamme ja omien rotujemme parista.

Teksti: Päivi Reiman ja Päivi Pesonen

Uusimmat jutut

Mikä ihmeen terveyskysely?

Saksanseisojakerho seuraa edustamiensa rotujen terveyttä ja on tätä tarkoitusta varten kerännyt kyselyjen avulla terveystietoa vuodesta 2013 alkaen. Nykyään terveystietoja voi ilmoittaa verkkolomakkeella, joka löytyy...

Saksanseisojakerho Riihimäen erämessuilla

Saksanseisojakerho ry ja Salpausselän Kanakoirakerho ry toivottavat kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan mannermaisten kanakoirien maailmaan. Osastolla U800 voi tutustua eri rotuihin paikan päällä seuraavasti: Perjantai...

”Ajatuksia pennun koulutuksesta – Mika Harju” -webinaarin tallenne tilattavissa saksanseisojakerhon jäsenille 5.6.2024 saakka

Kerhon jäsenistöllä on mahdollisuus tilata 30.5.2024 pidetyn webinaarin tallenne katsottavaksi. Tilaus on tehtävä 5.6.2024 mennessä. Linkki tallenteeseen toimitetaan tilanneille 6.6.2024 ja tallenne on katsottavissa...

Vesityöharjoituksen järjestäminen

Harjoitusmalli alueyhditysten koulutustilaisuuksiin ja myös omatoimiseen koulutukseen. Aluekouluttajakurssilla 2004 käsitellystä aineistosta viimeistellyt Heikki Pöllänen. Juttu on julkaistu aiemmin Saksanseisoja-lehdissä 2/2004 ja 2/2009 sekä 3/2023. Pentukoirat...

Hallituksen päätöksiä 2/2024

Hallituksen kokouksessa 21.3.2024 - Päätettiin sähköisen jäsenrekisterijärjestelmän hankkimisesta ja käyttöönottamisesta - Päivitettiin valjakkohiihtokilpailun säännöt - Myönnettiin Ladies Trial kilpailu pidettäväksi Kemiön saarella 19.-20.10.2024 - Vuosikokouksessa palkittavat henkilöt ja...

Kaupasta