0.00€

Ostoskori on tyhjä.

0.00€

Ostoskori on tyhjä.

Bretoni: roturyhmä 28.4.2019 Rovaniemi

Vuosikertomus 2018

Bretonipalsta roturyhmästä Saksanseisoja -lehdessä

Roturyhmä Rovaniemellä
Saksanseisojakerhon vuosikokouksen yhteydessä 28.4.2019 Rovaniemellä pidettiin myös
bretonien roturyhmä. Roturyhmään osallistui 12 bretoniharrastajaa.


Roturyhmäkokous startattiin katsauksella edellisvuoteen. Viime vuonna rekisteröitiin bretonin
pentuja yhteensä 124 kpl. Aiemmin varsinkin koepalkittujen pentujen osalta on ollut myyjän
markkinat, jonka seurauksena bretonin pentua joutui jonottamaan turhankin pitkään. Nyt on takana
pari vuotta, jolloin on rekisteröity runsaasti pentuja ja kysyntä on tasaantunut. Urostiedusteluita
jalostusneuvojat ovat käsitelleet vuoden aikana 24 kpl. Hieman huolta on herättänyt
lisääntymishalukkuuden puute joillain uroksilla, jonka vuoksi astutuksia on epäonnistunut. SSK:n
kotisivuilla olevaan terveyskyselyyn tuli vastauksia vain 6kpl ja kasvattajille lähettävään
pentuekyselyyn ei saatu vastauksia lainkaan. Kyselyillä kerätään tietoa rodun tilanteesta ja niihin
vastaamiseen toivotaan aktiivisuutta. Pentuekyselyn osalta kasvattajat totesivat, että se unohtuu
helposti sähköpostiin ja osalle täyttäminen on teknisesti haastavaa. Kokousväki toivoi
pentuekyselyä sähköiseksi kyselyksi kotisivuille.


Jalostustoimikunta on päivittänyt “Jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä” -merkinnän
minimiehdot kaikille roduille. Jokaisella roturyhmällä on mahdollisuus kiristää ehtoja oman rotunsa
osalta. Jalostustoimikunnan ehdot poikkesivat bretonien omista ehdoista vain näyttelytuloksen
suhteen ja lisäksi uutena lisäehtona tuli terveyskyselyn täyttäminen molemmista vanhemmista.
Näyttelytuloksen osalta bretonien asialistalla oli ehdotus, että jalostustoimikunnan minimivaatimus
“Hyvä” riittäisi näyttelytulokseksi. Lonkkien osalta pohdittiin C+B yhdistelmien jättämistä “täpän”
ulkopuolelle, sillä ko. yhdistelmät ovat tuottaneet keskimääräistä huonompia lonkkatuloksia.
Roturyhmäkokous päätti kuitenkin pitää bretonien ehdot ennallaan, jatkossakin siis
bretoniyhdistelmä saa “Jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä” -merkinnän, jos:

• molemmilla vanhemmilla on vähintään koetulos KAER NUO3
• molemmilla vanhemmilla on näyttelystä NUO, AVO, KÄY, VAL tai VET EH
• yhdistelmä täyttää Kennelliiton rekisteröintiehdot ja PEVISA-vaatimukset
o toinen vanhemmista on A tai B-lonkkainen ja toinen vähintään C-lonkkainen
o silmätarkastus on tehty
• Yhdistelmän molemmista vanhemmista on täytetty SSK:n terveyskysely. Jalostukseen
käytettävän koiran on oltava luonteeltaan terve, minkäänlaista arkuutta tai aggressiivisuutta
ei tule hyväksyä.
• kasvattaja on ollut yhteydessä jalostusneuvojaan ennen astutusta.
Keskustelua käytiin kuluvan vuoden aikana päivitettävästä JTO:sta ja siitä kirjattiin mm.
• ei tehdä muutosta yksittäisen koiran jälkeläismäärään ellei Kennelliitto kiristystä vaadi
• näyttelytulosvaatimus pidetään EH:ssä
• luonnetestin ihanneprofiilin laatiminen siirretään seuraavan JTO:n toimintasuunnitelmaan ja
tällä välin yritetään kannustaa omistajia käyttämään koiriaan luonnetesteissä, jotta saadaan
lisää vertailupohjaa
• pentuekyselyitä laitetaan kasvattajille uudelleen lisääntymistietojen saamiseksi.
Sairauksien osalta todettiin, että on kirjattava selkeämmät kannanotot siitä, milloin koiraa ei tule
käyttää jalostukseen. Annettiin JTO:n valmisteluun ohjeeksi seuraavaa:
• lonkat: pidetään ennallaan
• silmät: säilytetään silmätutkimuspakko. Kirjataan jalostussuositukset kuten Kennelliiton
ohjeistuksissa on.
• Patella luksaatio: lisätään suositus, että polvilumpioluksaation suhteen korkeintaan 1-
polvista saa käyttää yhdistäen terveeseen. Suositus että vain 0-polvisia käytetään
jalostukseen.
• Lisätään maininta ristisidevammoista
• Epilepsia: pidetään ennallaan
• kyynärät: lisätään suositus, että kyynärien suhteen korkeintaan 1-kyynäräistä saa käyttää
yhdistäen terveeseen. Suositus kuitenkin, että vain 0-tuloksen saaneita käytetään
jalostukseen.
• allergiat ja iho-ongelmat: pidetään ennallaan
• selkä: kannustetaan kuvaamaan selkiä, jotta saadaan kartoitettua tilannetta, mutta ei kirjata
liian tiukkoja ehtoja jalostuskäytön suhteen.
• OCD: pidetään ennallaan
• häntämutka: pidetään ennallaan
• napatyrä: pidetään ennallaan
• Lisätään maininta sydänvioista, kirjataan jalostussuositukset Kennelliiton ohjeistuksen
mukaisesti.

Uusi jalostusneuvoja

Päivi Pesonen oli ilmoittanut ettei ole käytettävissä jatkamaan jalostusneuvojan tehtävässä.
Uudeksi jalostusneuvojaksi valittiin Sanna Rauhamäki Jyväskylästä. Sannan esittely on toisaalla
tässä lehdessä.

Päiville kiitokset kerhon ja rodun hyväksi tehdystä työstä! Ja vielä Päivi lupautui JTO-päivitykseen
mukaan toimessa olevien jalostusneuvojien avuksi.

Vuoden nuori bretoni

Vuoden nuori bretoni -kiertopalkinnon saajaksi todettiin Mika Lassila ja uros Snow Grouse’s
Burning Ice tuloksella NUO1 92p.

Terveystutkimuskunniakirja

Jalostustoimikunnan myöntämän terveystutkimuskunniakirjan sai Heikki Kinnunen, kennel
Riekkoalbuksen. Riekkoalbuksen kenneliin on rekisteröity 41 pentua (6 pentuetta) ja niistä 78% on
lonkkakuvattu ja 20% kyynärkuvattu.

Teksti: Päivi Reiman, Päivi Pesonen ja Sanna Rauhamäki

Uusimmat jutut

European Cup 2024 Suomen maajoukkueen karsintakilpailuun ilmoittautui 8 koirakkoa

Karsintakilpailu on 9.12.2023 Ilmajoella. Karsintakilpailuta on tulosssa live lähetyksiä kerhon Facebook-ryhmässä. Live-lähetykset käynnistyvät päätuomarin puhuttelulla sekä koirien ja ohjaajien esittelyllä noin klo 9.30. Päivän...

Käyttövalioesittelyssä lyhytkarvainen saksanseisoja FI MVA FI KVA-Kaer Meracus Monza

Saksanseisojakerho esittelee nettisivuillaan uudet käyttövaliot alkaen vuodesta 2023. Esittelyitä julkaistaan sivustolla sopivin väliajoin. Vanhemmista käyttövalioista löytyy tarinoita kerhon juhlajulkaisuista. Kysymyksiin vastasi koiran omistaja Ari Järvenpää Miten...

Tuore käyttövalio lyhytkarvainen saksanseisoja FI KVA-Kaer Jokilakian Rita esittäytyy

Saksanseisojakerho esittelee nettisivuillaan uudet käyttövaliot alkaen vuodesta 2023. Esittelyitä julkaistaan sivustolla sopivin väliajoin. Vanhemmista käyttövalioista löytyy tarinoita kerhon juhlajulkaisuista. Kysymyksiin vastasi koiran omistaja Teemu Sorakangas Miten...

Käyttövalioesittelyssä karkeakarvainen saksanseisoja FI KVA-Kaer FI MVA Vintiläntuuli KQ Nappiotta

Saksanseisojakerho esittelee nettisivuillaan uudet käyttövaliot alkaen vuodesta 2023. Esittelyitä julkaistaan sivustolla sopivin väliajoin. Vanhemmista käyttövalioista löytyy tarinoita kerhon juhlajulkaisuista. Kysymyksiin vastasi koiran omistaja Atte Miettunen Miten...

Käyttövalioesittely: Lyhytkarvainen saksanseisoja FI KVA-Kaer FI MVA Tallyho Yard

Saksanseisojakerho esittelee nettisivuillaan uudet käyttövaliot alkaen vuodesta 2023. Esittelyitä julkaistaan sivustolla sopivin väliajoin. Kysymyksiin vastasi koiran omistaja Mika Karppinen Miten kuvailisit lyhyesti tuoretta KVA-koiraasi? Yard on metsästysominaisuuksiltaan, rakenteeltaan...

Kaupasta