Saksanseisojakerho ry.

Saksanseisojakerho

Mannermaisten kanakoirien rotujärjestö

munsterikuva

Toimikunnat ovat Saksanseisojakerhon asiantuntijaelimiä, jotka käsittelevät tai valmistelevat hallituksen päätettäväksi toimialaansa kuuluvat asiat.

Jalostustoimikunta

Määrittelee jalostuksen tavoitteet ja seuraa rotujemme tilaa. Toimikunta ohjaa jalostuksen suunnittelua antamalla lausuntoja ja suosituksia jalostusyhdistelmistä sekä hoitaa pentuvälityksen. Toimikunta pitää yllä jalostusrekisteriä jalostukseen sopiviksi katsotuista koirista. Jalostukseen liittyvällä tiedotuksella toimikunta kehittää kanakoiraharrastajien tietoutta asiasta.

seisooKoetoimikunta

Vastaa mannermaisten kanakoirien käyttöön liittyvistä ominaisuuksista ja tavoitteista. Toimikunta järjestää kanakoirien erikoiskokeiden ylituomarikoulutuksen ja vastaa Saksanseisojakerhon koe- ja kilpailutoiminnasta sekä niihin liittyvistä säännöistä, lomakkeista ja koekalenterista.

Ulkomuototoimikunta

Vastaa mannermaisten kanakoirien ulkomuotoon liittyvistä ominaisuuksista ja tavoitteista. Toimikunta järjestää rotujemme kotimaisten ulkomuotuomareiden koulutuksen.

Tietojenkäsittelytoimikunta

Kokoaa mannermaisten kanakoirien koe- ja näyttelykertomukset sekä terveystiedot Saksanseisojakerhon koiratietokantaan. Toimikunta kehittää tietokannan hyväksikäyttöä jalostuksen apuvälineenä ja ylläpitää Saksanseisojakerhon kotisivuja.

 

Toimikuntien sivuilta löytyvät ajankohtaiset tiedotteet sekä toimikuntien jäsenten yhteystiedot.