Saksanseisojakerho ry.

Saksanseisojakerho

Mannermaisten kanakoirien rotujärjestö

Jalostuskoirien laatuvaatimukset

Saksanseisojakerhon edustamat rodut ovat ensisijaisesti metsästyskoiria. Jalostukseen käytettävien yksilöiden metsästysominaisuuksista tulisi olla näyttöä ennen astutusta.

Luotettavin näyttö on palkinto kanakoirien erikoiskokeesta. Näyttelypalkinto on osoituksena koiran oikeasta rotutyypistä sekä rakenteesta ja luonteesta ilman vakavia virheitä.

Rotujärjestö kantaa erityistä huolta jalostukseen käytettävien koirien terveydestä. Koiran omistajia kannustetaan avoimuuteen ja vastuullisuuteen siten, että jos koiralla havaitaan periytyväksi tiedetty virhe tai sairaus, asia tuodaan julki ilmoittamalla siitä kasvattajalle ja rodun jalostusneuvojalle, eikä koiraa käytetä jalostukseen. Näin huolehdimme, että rotumme säilyvät mahdollisimman terveinä, ja pennun ostajille voidaan välittää mahdollisimman oikeaa tietoa.

Jalostusrekisteriin hyväksyttävien koirien tulee olla oletusarvoltaan lisääntymiskykyisiä eli steriloituja tai kastroituja koiria ei hyväksytä jalostusrekisteriin.

Jalostusrekisteri

Jalostusrekisteriin hyväksymisen ehtona on vähintään AVO 2 palkinto KAER kokeessa nartuilla, AVO 1 palkinto uroksilla sekä laatuarvostelupalkinto koiranäyttelystä, vähintään 1 x AVO tai KÄY EH tai kahdelta tuomarilta 2 x AVO tai KÄY H, kuitenkin niin, ettei palkintosijan aleneminen johdu koiran luonteesta. Lisäksi koiran lonkkakuvaustuloksen täytyy olla A tai B ja koiran tulee täyttää muut rotukohtaiset PEVISA-määräykset.

Jalostusrekisteriin ilmoitettavan koiran omistaja vakuuttaa, että ko. sairauksia ei ole havaittu koiralla eikä omistaja ole ole tietoinen mistään sairauksista / vioista koiralla:

  • koiralla ei ole rotumääritelmässä mainittuja hylkääviä virheitä
  • koiralla ei ole perinnöllisiä luusto- ja nivelsairauksia (esim. nivelien OCD, kyynärniveldysplasia, patellaluksaatio)
  • koiralla ei ole jalostuksesta poissulkevia perinnöllisiä silmäsairauksia (esim. entropium, katarakta, PRA)
  • koiralla ei ole muita perinnöllisiä sairauksia
  • koiralla ei ole jalostuksesta poissulkevia hammaspuutoksia
  • koiralla ei ole ollut epileptistyyppisiä kohtauksia
  • koira ei ole aggressiivinen tai arka

Omistaja vahvistaa allekirjoituksellaan jalostusrekisterikaavakkeessa antamansa tiedot.

Astutus- ja pentueilmoitukset

Saksanseisojalehden astutus- ja pentueilmoituslistalla julkaistavien jalostusrekisteriin kuulumattomien pentujen vanhempien osalta voi omistaja antaa vapaaehtoisesti saman terveysvakuutuksen kuin jalostusrekisterikoirilta vaaditaan. Nartun omistaja voi toimittaa vakuutuksen uroksen omistajalta. Terveysvakuutus merkitään astutus- ja pentuelistaan muodossa: ”Vanhemmista/Nartusta/Uroksesta on terveysvakuutus”. Terveysvakuutuksen puuttuessa merkintää ei tehdä.

Ilmoituksia hoitavat rotujen pentuvälittäjät. Jalostusrekisteri-ilmoituksen, urostiedustelun sekä astutus- ja pentueilmoituksen voi kätevimmin tehdä kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Jäsenlehdessä maksutta julkaistavien ilmoitusten lähettäjien on oltava rotujärjestön jäseniä.

Poikkeukset käsittelee jalostustoimikunta tapauskohtaisesti.

Saksanseisojakerho ry
jalostustoimikunta