Saksanseisojakerho ry.

Saksanseisojakerho

Mannermaisten kanakoirien rotujärjestö

kokeet

Kanakoirien erikoiskokeet ovat metsästyskokeita, joiden tarkoituksena on saada tietoa koirien metsästysominaisuuksista kanakoirien jalostusta varten ja edistää koirien metsästyskäyttöä.

Koesuoritukset

Kokeissa kokeillaan koirien haku riistan löytämiseksi ja riistatyö maastossa olevalla villillä riistaeläimellä. Lisäksi kokeillaan koeluokista riippuen nouto, tiedotus, vesityö ja jälkityö. Myös koiran luonteeseen sekä toimintaan sen kohdatessa petoeläimiä kiinnitetään huomiota.

Kokeet voidaan pitää jakamattomina tai jaettuina.

Jakamattomassa erikoiskokeessa suoritetaan kaikki osasuoritukset saman kokeen aikana. Jakamattoman kokeen vesityön ja jälkityön tuloksia voi käyttää jaetun kokeen osasuorituksina.

metsastys2

Jaetussa kokeessa suoritetaan vesityö ja jälkityö erikseen muista osasuorituksista, mutta keskenään samassa yhteydessä. Ne suoritetaan 1.6. ja 31.10. välisenä aikana ja niistä saadut tulokset ovat voimassa koekauden loppuun. Kokeiden kokonaistuloksessa otetaan huomioon ennen erikoiskoetta tai sen yhteydessä järjestetyssä vesi- ja jälkityökokeessa saatu paras yhteistulos.

Ulkomaalainen koira saa suorittaa kokeet jakamattomana. Sen kotimaassaan saama vesityön ja jälkityön suoritus voidaan kuitenkin ottaa huomioon.

Koekausi on 1.6. - 31.5.

Kokeisiin saavat osallistua kaikki FCI:n roturyhmään 7. kuuluvat yhdeksän kuukautta täyttäneet koirat, jotka ovat saaneet palkinnon Kennelliiton tai sen tunnustaman ulkomaisen kenneljärjestön näyttelyssä. Nuorten luokkaan saa osallistua koira, jonka joku sanotuista kenneljärjestöistä on rekisteröinyt, vaikka koiraa ei ole näyttelyssä palkittu.