Saksanseisojakerho ry.

Saksanseisojakerho

Mannermaisten kanakoirien rotujärjestö

kaerkuva

Kanakoirien erikoiskokeet ovat metsästyskokeita, joiden tarkoituksena on saada tietoa koirien metsästysominaisuuksista kanakoirien jalostusta varten ja edistää koirien metsästyskäyttöä.

Koesuoritukset

Kokeissa kokeillaan koirien haku riistan löytämiseksi ja riistatyö maastossa olevalla villillä riistaeläimellä. Lisäksi kokeillaan koeluokista riippuen nouto, tiedotus, vesityö ja jälkityö. Myös koiran luonteeseen sekä toimintaan sen kohdatessa petoeläimiä kiinnitetään huomiota.

Koekausi on 1.6. - 31.5.

Osallistumisoikeus ja sen rajoittaminen

Kokeisiin saavat osallistua kaikki FCI:n roturyhmään 7 kuuluvien rotujen yhdeksän kuukautta täyttäneet koirat, jotka ovat saaneet palkinnon Kennelliiton tai sen tunnustaman ulkomaisen kenneljärjestön näyttelyssä. Nuorten luokkaan saa osallistua koira, jonka joku sanotuista kenneljärjestöistä on rekisteröinyt, vaikka koiraa ei ole näyttelyssä palkittu.

Kokeen järjestäjä voi rajoittaa kokeisiin osallistumista koeluokkien ja koirien lukumäärän osalta Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.

Koirien arvostelu

Kussakin luokassa käytetään laatuarvostelua ja annetaan niin monta ensimmäistä, toista ja kolmatta palkintoa kuin koirien saamat pistemäärät edellyttävät.

Eri rotuihin kuuluvat koirat arvostellaan samojen perusteiden mukaan ottaen huomioon rotukohtaisesti eroavat ominaisuudet.

Koiran seisonnalta on ammuttava, jotta koira voidaan palkita.

Koeluokat

Nuorten luokkaan (NUO) saa osallistua koira, joka on täyttänyt 9 kk ja on enintään 24 kk ikäinen.
Avoimeen luokkaan (AVO) saa osallistua koira, joka ei ole oikeutettu osallistumaan voittajaluokkaan.
Voittajaluokkaan (VOI) osallistuu koira, joka on saanut 1. palkinnon avoimessa luokassa.