Saksanseisojakerho ry.

Saksanseisojakerho

Mannermaisten kanakoirien rotujärjestö
Evästyksiä erikoisnäyttelyn järjestäjälle

Erikoisnäyttelyllä tarkoitetaan rotujärjestön tai rotua harrastavan yhdistyksen erikoisnäyttelyä harrastamilleen roduille. Rotujärjestön ja rotua harrastavan yhdistyksen erikoisnäyttelyiden lukumäärä määräytyy sen mukaan, mikä oli sen lukumääräisesti suurimman rodun rekisteröintimäärä hakemisaikaa edeltävänä vuonna: yksi erikoisnäyttely kutakin alkavaa 500 rekisteröityä koiraa kohti. Erikoisnäyttelyihin saavat osallistua kaikki rotujärjestöön näyttelyn hakemishetkellä kuuluvat rodut.

Saksanseisojakerhon erikoisnäyttely eli päänäyttely on ainoastaan mannermaisille kanakoiraroduille tarkoitettu virallinen koiranäyttely, jossa noudatetaan Suomen Kennelliiton koiranäyttelysääntöjä. Erikoisnäyttelyn järjestää tyypillisesti jokin seisojaharrastajien alueyhdistys. Näyttelyyn yritetään löytää ulkomuototuomareiksi sellaisia henkilöitä, jotka ovat erityisen hyvin perehtyneet arvostelemiinsa rotuihin. Lisäksi pyritään siihen, ettei tuomarikohtainen koiramäärä paisu kohtuuttoman suureksi, jotta tuomarilla on aikaa paneutua jokaiseen arvostelemaansa koiraan hiukan tavanomaista tarkemmin. Jokainen koira myös mitataan erikoisnäyttelyssä.

Saksanseisojakerhon erikoisnäyttely järjestetään vuosittain kesäkuussa, yleensä ennen juhannusta. Tapahtuma on paisunut seisojaharrastajien mukavaksi koko viikonlopun kesätapahtumaksi, jossa tapaa tavanomaista koiranäyttelyä huomattavasti enemmän eri rotujen edustajia ja aktiivisia seisojaharrastajia.

Näyttelyn päätteeksi on perinteisesti järjestetty näyttelyillallinen, jonka aikana ulkomuototuomarit kertovat lyhyesti päivällä arvostelemistaan koirista. Näyttelyviikonlopun aikana järjestetään perinteisesti myös Saksanseisojakerhon tottelevaisuuskilpailu ja ampumamestaruuskilpailu. KAER-kokeisiin kuuluvan vesi- ja jälkityökokeen suorittaminen on myös yleensä mahdollista viikonlopun aikana.

erkkarista