0.00€

Ostoskori on tyhjä.

0.00€

Ostoskori on tyhjä.

KotiUrostiedustelu

Urostiedustelu

Urostiedustelu

Saksanseisojakerhon edustamat rodut ovat ensisijaisesti metsästyskoiria. Jalostukseen käytettävien yksilöiden metsästysominaisuuksista tulisi olla näyttöä ennen astutusta. Luotettavin näyttö on palkinto kanakoirien erikoiskokeesta. Näyttelypalkinto on osoituksena koiran oikeasta rotutyypistä sekä rakenteesta ja luonteesta ilman vakavia virheitä. Rotujärjestö kantaa erityistä huolta jalostukseen käytettävien koirien terveydestä. Koiran omistajia kannustetaan avoimuuteen ja vastuullisuuteen siten, että jos koiralla havaitaan periytyväksi tiedetty virhe tai sairaus, asia tuodaan julki ilmoittamalla siitä kasvattajalle ja rodun jalostusneuvojalle, eikä koiraa käytetä jalostukseen. Näin huolehdimme, että rotumme säilyvät mahdollisimman terveinä, ja pennun ostajille voidaan välittää mahdollisimman oikeaa tietoa.

Jalostuskoirien laatuvaatimukset

Jalostusyhdistelmille asetetut vähimmäisvaatimukset on täytyttävä, jotta pentue voi saada ”jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä”-merkinnän. Saksanseisojakerhon jalostustoimikunnan määrittelemät minimikriteerit.

Rodun jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä

Saksanseisojakerhon jalostustoimikunta määrittää kaikille Saksanseisojakerhon roduille jalostusyhdistelmien vähimmäisvaatimukset, jotka täyttämällä yhdistelmä saa ”jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä” -täpän pentulistalle. Rotujen jalostuksen tavoiteohjelmien sekä jalostusneuvonnan tulee tukea näitä vaatimuksia.

Kukin roturyhmäkokous voi vuosittain päättää oman/omien rotujensa osalta tiukemmista ehdoista ”jalostusvaatimukset täyttävä yhdistelmä” -merkinnän saamiselle. Kaikkia rotuja koskevat vähimmäisvaatimukset:

– Koiralla tulee olla näyttöä metsästysominaisuuksista, KAER-kokeista vähintään NUO3-palkinto tai vastaava ulkomainen tulos.
– Koiran tulee olla ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukaisesti käyttötarkoitukseen sopiva, näyttelytulos vähintään H (luokasta NUO, AVO, KÄY, VAL tai VET). Palkintosija ei saa olla alentunut luonteen vuoksi. – Yhdistelmän on täytettävä Kennelliiton rekisteröintiehdot ja rodun PEVISA-määräykset.
– Yhdistelmän molemmista vanhemmista on täytetty terveyskysely. Jalostukseen käytettävän koiran on oltava luonteeltaan terve, minkäänlaista arkuutta tai aggressiivisuutta ei tule hyväksyä.
– Kasvattajan on oltava yhteydessä rotunsa jalostusneuvojaan tai rotuyhteyshenkilöön ennen astutusta.

Kukin roturyhmä voi asettaa tiukempia vaatimuksia. Tarkista lisävaatimukset rotusi osalta.

Terveyskysely

Saksanseisojakerhon jalostustoimikunta kerää tietoja koirien terveydestä ja luonteesta. Kaikista jalostukseen käytettävistä koirista toivotaan vastaus terveyskyselyyn.

Urostiedustelulomake

  Onko kasvattaja Saksanseisojakerhon jäsen (*)

  Nartusta on täytetty terveyskysely

  Pentue- ja kasvattajatiedot osoitteineen saa julkaista SSK:n

  Kasvattajille ja omistajille

  Terveyskysely

  Saksanseisojakerhon jalostustoimikunta kerää omaan käyttöönsä tietoja koirien terveydestä ja luonteesta. Tiedot ohjautuvat rotuvalinnan kautta rodun jalostusneuvojalle. Tiedot täysin terveistäkin koirista ovat tärkeitä. Tietoja voidaan julkaista numeerisina tilastoina ilman koirien tunnistetietoja. Koirasta voi tehdä terveysilmoituksen iästä riippumatta. Jotta koiran tietoihin tulee tietoihin merkintä 'Koirasta on tehty terveysilmoitus', on koiran oltava vähintään 2 vuotta.

  Urostiedustelu

  Etsitkö nartullesi sopivaa urosta? Täytäthän lomakkeen huolellisesti ja lähetät sitten rotusi jalostusneuvojalle pyytäessäsi urossuositusta nartullesi

  Pentuekysely

  Tietojen keruulla pyritään saamaan kokonaiskuvaa Saksanseisojakerhon rotujen lisääntymiseen liittyvistä asioista mm. vuositilastointia ja jalostuksen tavoiteohjelmaa varten. Samalla kerätään muuta pentujen terveyteen liittyvää tietoa. Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja jäävät ainoastaan jalostustoimikunnan tietoon. Niitä julkaistaan ja annetaan eteenpäin vain tilastoina, ilman yksilöiviä tietoja.

  Jalostusrekisterianomus

  Jalostuskoirien tulee täyttää tietyt laatuvaatimukset päästäkseen jalostusrekisteriin. Tutustu vaatimuksiin ja tee jalostusrekisterianomus.

  Käyttöjalostuspalkinto

  Käyttöjalostuspalkinnon tarkoitus on edistää hyvän ulkomuodon omaavien, metsästysominaisuuksiltaan korkealuokkaisten mannermaisten kanakoirien jalostustyötä. Palkinto annetaan sellaisille koirille, jotka ovat osoittaneet jättävänsä tällaisia jälkeläisiä.