0,00€

Ostoskori on tyhjä.

0,00€

Ostoskori on tyhjä.

KotiStrategia

Strategia

Saksanseisojakerhon strategia 2023 – 2027

Saksanseisojakerho ry:n (SSK) strategia ohjaa rotujärjestön toiminnan suunnittelua ja toimeenpanoa yhdistyksen sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamisessa vuosina 2023 – 2027.

SSK:n visio on ”Terveitä metsästyskoiria metsästäjille”.

SSK:lla on pitkät ja vahvat perinteet. SSK:n strategian kautta toimintaa uudistetaan kohtaamaan vielä paremmin jäsenten tarpeita. Uudistuminen osoitetaan uudella ”brändillä”. Siinä keskiössä ovat määritellyt jäsenpalvelut, uudistunut ulkoasu, viestintä, verkkopalveluiden uudistaminen sekä koulutuksen ja jalostuksen tuki.

SSK:n toiminnan strategiset painopistealueet ovat: 1) metsästyskoira, 2) harrastus ja 3) toimintaedellytykset. Metsästyskoirat: Jalostustoiminnassa asetetaan metsästyskäytön edellyttämät vaatimukset koirien terveydelle, metsästysominaisuuksille, hyvälle luonteelle, rakenteelle ja ulkomuodolle. Jalostustoiminnalla tuetaan kasvattajia tiedon tuottamisella ja jalostuskoiraehdotuksilla sekä korostetaan koirien päätymistä ensisijaisesti metsästäviin koteihin. Koirien jalostustarkastusten määrää lisätään, ja saatavaa tietoa analysoidaan sekä hyödynnetään paremmin jalostustarkoituksissa.

Harrastus: Mannermaisten kanakoirien kouluttaminen ja niillä metsästäminen koesääntöjen mukaisesti on vaativaa, mutta samalla palkitsevaa. Uusien harrastajien koulutustuki ja sen järjestäminen on hyvä tapa saada uusia koirien omistajia mukaan kerhon toimintaan. Tässä kasvattajien opastava rooli ja alueellisten harrasteyhdistysten antama koulutustuki ovat tärkeitä. SSK suosittelee roduilleen sopivia koulutusmateriaaleja, ja tätä kautta tukee jäseniä, kasvattajia ja harrasteyhdistyksiä. Yhteiset toimintamallit ja koulutusesimerkit tuottavat eläinsuojelulain mukaiset käytännöt koulutuksessa koiraharrastukseemme. SSK:n tavoitteena on edistää seisojarotujen näkyvyyttä metsästysharrastajien joukossa. Osallistuminen nuorisotapahtumien järjestämiseen tai niiden järjestäminen nähdään tärkeänä tulevien metsästäjien kasvattamisessa.

Toimintaedellytykset: Vahva talous mahdollistaa toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen. Jäsentulot on tärkein rahoituslähde. Toiminnan kehittäminen edellyttää, että jäsenmäärä kasvaa ja mainosmyyntitulot lisääntyvät. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan 50 %:lla vuoden 2021 tasosta. Jäsenyys SSK:ssa tuodaan houkuttelevaksi. Rotukerhojen hyväksyminen SSK:n jäsenyhdistykseksi selvitetään.

Euroopan unionin säädösmuutokset, ympäristön ja eläinsuojelun asema on korostunut sekä metsästyksenvastaisuutta on havaittu viime vuosina. Suomalainen metsästyskulttuuri ja metsästyskoiraharrastus ovat muutospaineiden alla, ja niiden toimintaedellytysten puolesta tulee yhdistää voimat eri metsästysyhdistysten kanssa. COVID19- pandemian seurauksena verkkotapahtumien järjestäminen on lisääntynyt ja arkipäiväistynyt. Myös SSK:ssa muutos on käynnissä ja uusia toimintamalleja otetaan käyttöön.

Strategia toimeenpannaan vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman kautta sekä raportoidaan vuosittain vuosikertomuksessa.

Tutustu strategia-dokumenttiin (PDF)

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia