0.00€

Ostoskori on tyhjä.

0.00€

Ostoskori on tyhjä.

KotiTietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Verkkosivusto Saksanseisojakerho.fi -sivustoa ylläpitää saksanseisojakerho ry.

1. VERKKOSIVUSTON SAKSANSEISOJA.FI REKISTERIN VASTAAVA

Saksanseisojakerho ry.

1.1. Rekisterin nimi

Saksanseisojakerhon verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Saksanseisojakerhon verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti.

1.4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Saksanseisojakerho.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Saksanseisojakerho.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.7. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.8. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.9. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

2. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ SIVUSTOLLA SAKSANSEISOJAKERHO.FI

Saksanseisojakerho.fi:n verkkokauppa ja sivusto käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa laitteesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja verkkokaupassa käytät.

2.1. Evästeet ja tilastointi

Käytämme Google Analytics -ohjelmaa kerätäksemme tietoja siitä, miten sivustoa käytetään. Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä sivuston käyttäjät haluavat ja miten voimme parhaiten antaa käyttäjille hyvän käyttökokemuksen.

2.2. Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön laitteellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot edellyttävät, että verkkokauppa tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja.

3.0 SAKSANSEISOJAKERHO RY:N MUUT REKISTERIT

JÄSENREKISTERIÄ ylläpitää jäsensihteeri (Jaana Polvinen)

Jäsenrekisteriin jäsenistä kerättävät tiedot: nimi, katu- ja postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Jäsenrekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille.

Jäsenyyden tarkistaminen tehdään tarvittaessa yksilöidysti jäsensihteeriltä. Jäsenen erotessa tiedot poistetaan vuoden kuluessa jäsenrekisteristä.

Jäsenrekisteri sisältää myös kunniajäsenlistan, listan rotujärjestön omista ulkomuototuomareista ja ylituomariluettelon.
– Kunniajäsenlistassa ja ulkomuototuomarilistassa kerrotaan myös vuosi jolloin on saavuttanut kyseisen arvon tai oikeudet. Ylituomariluettelossa on valmistumisvuoden lisäksi syntymäaika.
– Ylituomariluettelo yhteystietoineen julkaistaan Saksanseisojakerhon nettisivuilla ja Saksanseisojalehdessä kokeiden ja koulutusten järjestäjien tiedonsaannin helpottamiseksi.
– Ylituomariluettelo kaikkine tietoineen on vain koetoimikunnan ja hallituksen käytössä, tietoja ei jaeta muille.
– Ylituomarin luopuessa arvosteluoikeuksistaan poistetaan nimi lehdestä ja nettisivuilta.

Lisäksi on erillinen rekisteri Saksanseisojakerhon lehden halunneista ulkomuototuomareista. Rekisterissä on henkilöistä nimi- ja osoitetiedot.

TOIMIHENKILÖT
– Toimihenkilöiden yhteystiedot, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite julkaistaan Saksanseisojakerhon nettisivuilla ja Saksanseisojalehdessä.
– Toimihenkilöt tehtävissä: Hallitus, jalostustoimikunta, rotuyhteyshenkilöt, koetoimikunta, ulkomuototoimikunta, tietojenkäsittelytoimikunta, junkkaritoimikunta, päätoimittaja, jäsensihteeri ja rahastonhoitaja.
– Julkaistavat tiedot liittyvät tehtävien hoitoon ja yhteydenpitoon sidosryhmien kanssa.
– Tiedot tarkistetaan aina vuosikokouksen jälkeen tai kun henkilö irtisanoutuu kyseisestä tehtävästä.

RAHASTONHOITAJA

Rahastonhoitajalla on lain edellyttämät henkilötiedot hallituksen jäsenistä ja sekä niistä henkilöistä joille maksetaan palkkioita. Tiedot poistetaan tehtävän päätyttyä heti lain määräämällä tavalla ja aikarajoilla.

FACEBOOK SIVUT
– Suljettu ryhmä vain Saksanseisojakerhon jäsenille. Jäsensihteeri tarkistaa jäsenyyden ja liittää oikeudet sivustolle, jäsenyyden päättyessä oikeudet poistetaan välittömästi.
– Facebook sivuilla julkaistaan henkilön nimi, muita tietoja jäsen hallinnoi itse.

TIETOKANTA

Tietokannassa käsitellään koirasukupolvien tietoja jalostusta varten. Koirien yksilöintiä varten omistajan tiedoista kerrotaan nimi ja asuinkunta, mikäli omistaja on Kennelliiton OmaKoira-järjestelmässä sallinut tietojensa luovuttamisen rotujärjestölle tai omistaja itse ilmoittaa tietonsa Saksanseisojakerholle.

PENTULISTA

Pentulistalla julkaistaan kasvattajan itsensä kirjallisesti antamat tiedot, jotka hän pyytää julkaisemaan yhteydenottoja varten.

TAPAHTUMAT

Rotujärjestön kokeet, näyttelyt ja katselmukset. Osallistuja on antanut kirjallisesti luvan julkaista omistajatiedot luetteloa ja arkistointia varten. Jos lupaa ei ole, tietoja ei voida julkaista.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa itseään koskevat Saksanseisojakerho ry:n tallentamat henkilötiedot
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua tai tietojen täydentämistä
– vaatia henkilötietojensa poistamista
– peruuttaa suostumuksensa siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Yhteystiedot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: Nina Pärssinen valkiaaidan@gmail.com

Google reCAPTCHA

Tämä sivusto on suojattu Google reCAPTCHA:lla. This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.